РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ

  • А. Havrylyshyn
  • T. Dmytrenko
  • T. Derkach
  • A. Dmytrenko
Ключові слова: електронний підручник, електронний навчально-методичний комплекс, інформаційні технології, інформаційне середовище, навчальний процес

Анотація

У даній статті розглянуто здійснення самостійної роботи студентів закладу вищої освіти на основі використання електронних навчально-методичних комплексів як складової інформаційного освітнього середовища навчального закладу, структура, переваги та недоліки його використання в навчальному процесі. Визначено структуру електронного навчальнометодичного комплексу як повноцінної складової сучасного навчального процесу і критеріїв щодо його створення. Проведено аналіз та надано характеристику існуючих навчальних інформаційних систем та електронних навчальнометодичних комплексів. Надано перелік навчальних продуктів які включені в структуру електронного навчальнометодичного комплексу дисципліни. Представлено розробку електронного навчально-методичного комплексу, сферу застосування і використання. Представлені діаграми варіантів використання для окремих видів користувачів. Передбачено введення в систему двох видів користувачів. Розкрито функції та принципи основних компонентів сервісу, які дозволяють організувати плануючу, пізнавальну, організаційну і методично спрямовану діяльність студентів, що орієнтована на досягнення результату: володіння певною навчальною дисципліною, котра здійснюється студентами самостійно без прямої підтримки викладача за умов підтримки її інформаційно-комунікаційними технологіями. Представлено розроблену базу даних, яка дозволяє повноцінно функціонувати навчально-методичному комплексу. Визначено основні переваги та недоліки існуючих навчальних інформаційних систем. Акцентувалась увага на питанні оцінки якості результатів навчання.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Kuznetsova N.M. Electronic educational and methodical complex as a means of improving the pedagogical process of refresher courses / N.M. Kuznetsova // Application of information and communication technologies in education: VI AllRussia. scientific practical Conf., May 20–21, 2009: theses of the reports. –Yoshkar-Ola, 2009. – p. 33– 37.
2. Vasiukevich V.V. Introduction of electronic educational and methodological complexes in the disciplines in the educational practice of the university: [module-rating training] / V. V. Vasiukevich // Innovations in education. – 2010. – №2. – pp. 39–55.
3. Ambrosenko N.D.Development of the electronic educational-methodical complex: method. recommendations / N.D. Ambrosenko, O.G. Malysheva, S.O. Potapova, VA Filkin // Krasnoyarsk state agrar un.–Krasnoyarsk, 2008. –35 p.
4. Tatarintsev A.I. Electronic educational and methodical complex as a component of the informational and educational environment of the pedagogical university / AI Tatarintsev // Theory and practice of education in the modern world: materials internationally. behind scientific conf. (St. Petersburg, February 2012). – St. Petersburg: Renome, 2012. –p. 367–370.
5. Gurevich R.S. Innovative technologies of education in the conditions of informatization of education / R.S. Gurevich, M. M. Kozyar, M.Yu. Kademiya, L.S. Shevchenko // NAPNUkraine R S. Gurevich. – Lviv: LBU, 2015 –396 pp.
6. Fedorchuk I.I. New information technology learning, distance education: the realities of today and prospects of development / I.I. Fedorchuk, I.P. Fedorchuk // Modern information technologies and innovative methods of training in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. – K.:Vinnytsya: "Vinnytsya", 2002. – № 1 –p. 515–520.
7. Efremov O.V. Information systems in science, education and business / O.V. Efremov, P.S. Belyaev.Available online:http://www.5byte.ru/book/1/0010.php
8. Goryunov V. S. Information systems in education // Young Scientist. – 2010. – №5. –p. 159–161. Available online: https://moluch.ru/archive / 16/1540 / (appeal date: 04/05/2019).
9. Donets, V., Kuchuk, N. and Shmatkov, S. (2018), “Development of software of e-learning information system synthesis modeling process”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No 2, pp. 117–121, DOI: https://doi.org/10.20998/2522- 9052.2018.2.20
10. Zykov, I.S., Kuchuk, N.H. and Shmatkov S.I. (2018), “Synthesis of architecture of the computer transaction management system e-learning”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No. 3, pp. 60-66, DOI: https://doi.org/10.20998/2522- 9052.2018.3.10
11. Yoon S.A. Teaching and Learning About Complex Systems in K–12 Science Education: A Review of Empirical Studies 1995–2015 / S.A. Yoon, S.E. Goh & Park M. // Review of Educational Research, 2018. – № 88(2). – p. 285–325. Available online: https://doi.org/10.3102/ 0034654317746090.
Опубліковано
2019-09-11
Як цитувати
HavrylyshynА. Розробка інформаційної системи електронного навчально-методичного комплексу дисципліни / HavrylyshynА., T. Dmytrenko, T. Derkach, A. Dmytrenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 4 (56). – С. 35-39. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.035.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)