МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ЯК ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

  • R. Trishch
  • А. Denysenko
  • O. Cherniak
Ключові слова: закон розподілу, порядкові статистики, мала вибірка, графоаналітичний метод, щільність розподілу, математичне очікування, ідентифікація закону, показник якості

Анотація

Метою статті є створення методу визначення закону розподілу випадкової величини який не потребує великої кількості вибіркових даних і забезпечує достатню надійність розрахунку. У статті розглянуті існуючі підходи ідентифікації виду закону розподілу показників якості виробів. Пропонується метод ідентифікації закону розподілу випадкових величин показників якості виробів з використанням теорії порядкових статистик. Експериментально доведено, що запропонований метод дозволить визначити закон розподілу при малій кількості статистичних даних. Математична модель реалізована за допомогою доступного і простого комп'ютерного математичного пакета Mapl 9 для визначення, з якого закону з трьох: нормального, рівномірного або Сімпсона проведена вибірка. Для реалізації методу пропонується методика ідентифікації закону розподілу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Трищ Р. М. Обобщённая точечная и интервальная оценки качества изготовления детали ДВС / Р. М. Трищ, Е. А. Слитюк. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – №1/2 (19). – С. 63–67.
2. Арпентьєв Б. М. Особливості систем управління якістю механозбирального виробництва / Б. М. Арпентьєв, Р. М. Тріщ. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2005. – №1. – С. 68 – 72.
3. Трищ Р. М. Оценка модели точности изготовления деталей на адекватность // Вісник НТУ „ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2005. – № 57 – С. 61-65.
4. Трищ Р. М. Определение закона распределения точности механической обработки // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков. – 2005. – № 5/2 (17) – С. 46-48.
5. Трищ Р. М. Применение чувствительных характеристик для определения модели точности изготовления деталей // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков. – 2005. – № 6/2 (18) – С. 11-13.
6. Информационные методы в управлении качеством / В. Г. Григорович, С. В. Юдин, Н. О. Козлова, В. В. Шильдин. – Москва: РИА «Стандарты и качество», 2001. – 208 с.
7. Розно М. И. Статистический контроль партий продукции по альтернативному признаку при измененном допуске // Надежность и контроль качества. – 1992. - № 2. – С. 44-52.
8. Янковский Б. Е. Информационный способ определения вида закона распределения // Надежность и контроль качества. – 1971. - № 2. – С. 71-79.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Trishch R. Метод визначення закон розподілу показників якості виробів як випадкової величини / R. Trishch, DenysenkoА., O. Cherniak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 99-102. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.099.
Розділ
Управління в складних системах