МЕТОД СИНТЕЗУ ПЕРЕВІРОЧНОЇ МАТРИЦІ ГЕНЕРАТОРІВ В КІНЦЕВОМУ ПОЛІ GF (3) В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ МАТРИЦІ ЗВ'ЯЗКІВ

  • A. Rysovaniy
Ключові слова: генератор двійковій послідовності, псевдовипадкова послідовність, регістр зсуву

Анотація

Предметом дослідження в даній статті є процес синтезу генераторів нелінійної псевдовипадкової послі-довності в кінцевому полі GF (3) в залежності від виду матриці зв'язків. Мета - розробити метод синтезу ге-нераторов нелінійної псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні матриці зв'язків в якості основного елемента генерації. Завдання: на основі аналізу відомих підходів до генерування послідовностей розробити метод, який в порівнянні з двійковим регістром зсуву дозволяє збільшити довжину послідовності з урахуванням матриць зв'язків різних ступенів. Використовуваними підходами є: застосування різних ступенів матриці зв'язків для визначення матриці станів. Отримані наступні результати: метод синтезу генераторів в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні матриці зв'язків в якості основ-ного елемента генерації. Наведено математичний апарат опису функціонування регістра зсуву з нелінійної зворотними зв'язками і його класична схема. У роботі показані приклади формування різних ступенів матриці зв'язків, показане місце вільного члена полінома в формуванні перевірочної матриці. Висновки. Запропоновано метод синтезу перевірочної матриці нелінійного регістра зсуву псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), показані приклади побудови матриць зв'язків в кінцевому полі трійки.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 576 с.
2. Муттер В.М. Основы помехоустойчивой телепередачи информации. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с .
3. Рысованый А.Н., Гоготов В.В. Выбор полиномов для нелинейных регистров сдвига с обратными связями по критерию формирования последовательности максимальной длины // Системы управления, навигации и связи. – Киев : Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, 2007. – Вып.1.– С. 77 – 79.
4. Рысованый А.Н. Метод генерирования нелинейной псевдослучайной последовательности без использования обратных связей/ А.Н. Рысованый // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ, 2018. – №4(50).– С. 144-146.
5. Литиков И.П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 160 с.: ил.
6. Горяшко А.П. Синтез диагностируемых схем вычислительных устройств. – М.: Наука. – 1987. – 288 с.
7. Ватолин Д., Ракушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ. – 2002. – 384 с.
8. Сорока Л.С., Рысованый А.Н., Мороз Б.И. Способ получения псевдослучайной последовательности на основе использования матрицы связей в конечном поле GF(3) // Патент Украины № u201109344. 2012. Бюл. № 5.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Rysovaniy A. Метод синтезу перевірочної матриці генераторів в кінцевому полі gf (3) в залежності від виду матриці зв’язків / A. Rysovaniy // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 111-114. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.111.
Розділ
Інформаційні технології