Вплив факторів зовнішнього середовища на управління сучасним підприємством

  • Olena Khrystenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Roman Oleksiienko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: вплив, зовнішнє середовище, ризики, сучасне підприємство, управління, фактори

Анотація

Управління підприємством – це процес планування, організації, мотивації та контролю діяльності підприємства з метою досягнення поставлених цілей. Управління в сучасних умовах є дуже важливим, оскільки підприємства змушені працювати в складних умовах зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище підприємства складається з різних факторів, які впливають на його функціонування та розвиток. Управління підприємством повинно враховувати ці фактори та вчасно реагувати на них. На нашу думку, аби мати можливість якнайкраще охарактеризувати стан зовнішнього середовища, варто врахувати нижче перелічені фактори впливу на сучасне підприємство: 1. Економічні: стан економіки та її процесів, включаючи інфляцію та дефляцію; систему оподаткування та якість законодавства; масштаби підтримки галузей; кон’юнктуру ринку; темпи зростання чи зменшення ринку; темпи зростання сегментів відповідно до інтересів фірми; стан фондового ринку; інвестиційні процеси; ставки банківського проценту; систему ціноутворення; вартість землі тощо; 2. Політико-інституційні: стабільність уряду; державна політика щодо приватизації / націоналізації; державний контроль та регулювання діяльності підприємств; рівень протекціонізму; рішення щодо підтримки галузей підприємств; вимоги забезпечення рівня зайнятості; державна політика щодо забезпечення ресурсами окремих галузей і підприємств; рівень корупції; рівень економічної свободи держави; 3. Структурні: структура галузей національної економіки; виникнення нових галузей; згортання діяльності «застарілих» галузей; вплив міжнародного розподілу праці на діяльність галузей та підприємств, включаючи вплив антимонопольного законодавства тощо; 4. Тенденції в науці та технологіях: місце «технологічних проривів» (в яких галузях); скорочення або подовження «життєвого циклу» технологій; відносна важливість виробництва та продукції, що базуються на науці; вимоги до науково-технічного рівня виробництва для забезпечення конкурентоздатності; вимоги до кваліфікації персоналу високотехнологічних виробництв; вимоги до науково-технічного рівня конкурентоздатної продукції; 5. Природно-екологічний складник: природні та кліматичні умови; географічне розташування корисних копалин та природних ресурсів; стан екологічного середовища та його вплив на виробництво; 6. Складові ресурсного забезпечення: структура та наявність національних ресурсів; рівень дефіциту ресурсів, які використовуються наявними підприємствами; доступність ресурсів (ціни та витрати на транспортування); 7. Демографічні показники: кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах та їх доходах); наявна та потенційна кількість робочої сили; кваліфікаційні характеристики працівників (якість робочої сили); 8. Соціально-культурні складові: ставлення до приватного бізнесу (позитивне/негативне); взаємодія між підприємствами та громадськими організаціями; політика щодо іноземних інвесторів; роль профспілок у формуванні громадської думки; 9. Непередбачувані події та можливі ризики, які пов’язані зі стратегічним плануванням (основні ризики та оцінки можливого впливу на стратегічний план); 10. Міжнародне середовище (в окремих країнах): структура економіки країни; розподіл доходів населення; рівень заробітної платні; вартість транспортних послуг; обмінний курс валюти тощо. Під час війни та нестабільного політичного та соціального середовища ведення бізнесу вимагає особливої уваги до зовнішнього середовища та аналізу різних факторів, що можуть вплинути на підприємство. Встановлено, що під час війни особливо збільшується вплив таких факторів, як непередбачувані події та можливі ризики. Тому важливо мати гнучкі стратегії та запасні плани дій, які можна швидко змінити в разі потреби. Загалом, успішне ведення бізнесу під час війни потребує глибокого розуміння зовнішнього середовища та підготовки до різних можливих сценаріїв.

Дані про авторів

Olena Khrystenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики

Roman Oleksiienko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студент

Посилання

1. Kotler F. M., Keller K. L., Pavlenko A. F. (ed.) (2008) Marketynhovyy menedzhment. [Marketing management] Kyiv: Khimgest" Publishing House, 720 р.
2. Kotler P. (1984) Marketing Management. 5th ed. Еnglewood Cliffs. N.J.: Ргеntice Наll, 221р.
3. Pascale R. T., Athos A. G. (1982) The Art of Japanese Management: Applications for American Executives. N.J.: Simon and Schuster, 792 р.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Khrystenko Olena Вплив факторів зовнішнього середовища на управління сучасним підприємством / Olena Khrystenko, Roman Oleksiienko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 76-81. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3031.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ