Маркетинг інновацій в контексті формування ефективної кадрової політики підприємства

  • Olena Khrystenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Viktoria Pantiukh Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: інновація, кадрова політика, маркетинг інновацій, підприємство, працівники, сучасні умови

Анотація

В умовах війни, яка зараз триває, з’являється багато складних та непередбачуваних ситуацій, з якими роботодавці стикаються вперше, постає купа питань, які потрібно врегульовувати та завдань, які потрібно реалізовувати на практиці, при цьому не порушуючи прав працівників та дотримуючись вимог законодавства під час воєнного стану. Встановлено, що в цих умовах ефективна діяльність вітчизняних підприємств дасть можливість підтримувати національну економіки, що в свою чергу буде наближати перемогу України у війні. На даний час одним з визначальних чинників розвитку підприємства є ефективне здійснення інноваційної діяльності, оскільки способи побудови виробничої діяльності, які використовувались у мирний час, наразі не є ефективними. Особливу увагу слід приділяти маркетингу інновацій, оскільки його застосування дає можливість виявити існуючі та приховані потреби споживачів, особливості їх купівельної поведінки та іншу необхідну інформацію для ефективного протікання інноваційного процесу на підприємстві. Для реалізації зазначених заходів керівництву підприємства необхідно сформувати креативну команду. Це потребує систематичного підвищення кваліфікації працівників, проведення різноманітних заходів щодо розвитку у них креативних навичок, здійснювати пошук та залучення для роботи на підприємстві нових висококваліфікованих спеціалістів, а також знаходити нові джерела інноваційних ідей для підвищення ефективності функціонування підприємства, тобто сформувати ефективну кадрову політику підприємства. Встановлено, що на сьогодні трудові ресурси є ключовим компонентом потенціалу підприємства, основою його успішного функціонування та джерелом переваг в умовах жорстокої конкуренції. Багато підприємств мають недостатній рівень кадрової політики, попри зростання проблем формування і використання трудових ресурсів. Досліджено процес формування кадрової політики на підприємстві у сучасних умовах. Розглянуто та проаналізовано особливості побудови ефективної кадрової політики. Визначено основні вміння та навички, якими мають спеціалісти з маркетингу інновацій. Також з’ясовано основні чинники, які впливають на процес формування кадрової політики підприємства.

Дані про авторів

Olena Khrystenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики

Viktoria Pantiukh, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Посилання

1. Illiashenko S.M. (2008). Marketynh innovatsii i innovatsii v marketynhu [Marketing of innovations and innovations in marketing]. Sumy: VTD “Universytetska knyha” [in Ukrainian].
2. Chuhrai N.I. (2011). Marketynh innovatsiy: pidruchnyk [Marketing of innovations: a textbook]. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic [in Ukrainian].
3. Balabanova L.V., Sardak O.V. (2011) Upravlinnya personalom: pidruchnyk [Personnel management: textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].
4. Vinohradskyi M.D., Vinohradska A.M., Shkanova O.M. (2009) Upravlinnya personalom: navch. posib [Personnel management 2nd edition]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].
5. Voronkova V.G. (2016) Upravlinnya lyudskymy resursamy: filosofski zasady: navch. рosib. [Management of human resources: philosophical principles: education manual] Kyiv: Professional [in Ukrainian].
6. Gonska M.R. (2015) Udoskonalennya kadrovoyi polityky torhovelnoyi merezhi [Improvement of personnel policy of tradenet works]. Bulletin of the Odesa National University named after I. I. Mechnikov, T. 20, vol. 1.2, pp. 69–74.
7. Drabanich A.V. (2014) Marketynh: navch. рosib [Marketing: education manual]. Vinnytsia: VFEU [in Ukrainian].
8. Melnychuk D.P. Korovchuk L.I. (2011) Ruynatsiya lyudsʹkoho kapitalu orhanizatsiyi pid vplyvom profesiynoho vyhorannya kerivnyka: diahnostyka ta sposoby zapobihannya [Destruction of the human capital of the organization under the influence of professional burnout of the manager: diagnosis and methods of prevention]. Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Series "Economic Sciences", no. 4 (49), pp. 188–192.
9. Upravlinnya personalom : pidruchnyk / O.M. Shubaly and others. (2018) [Personnel management: textbook]. Lutsk: IVV ofLutsk NTU [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Khrystenko Olena Маркетинг інновацій в контексті формування ефективної кадрової політики підприємства / Olena Khrystenko, Viktoria Pantiukh // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 225-231. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2803.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ