Прогнозування впливу фінансової децентралізації при формуванні бюджету Полтавської області на основі адаптивних моделей

  • Viktor Dubіshchev Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-9460-7054
  • Oleksandr Kudinov Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-3196-2520
Ключові слова: децентралізація, бюджет, надходження, реформа, адаптивна модель, прогноз

Анотація

Реформа децентралізації, що активно розвивається в Україні, потребує нових підходів до формування регіональної економічної політики. Розвиток України як демократичної, незалежної країни потребує  підвищення якості державного управління, формування ефективної соціально-економічної політики. Вектором реформаторських змін економічної системи регіону слугує фінансова децентралізація, яка спирається на соціальні потреби об’єднаних територіальних громад. Фінансова децентралізація є однією з важливих умов незалежності існування органів місцевої влади і сприяє ефективному забезпеченню надання суспільних послуг відповідно до місцевих потреб. Досліджено вплив бюджетної децентралізації на виконання бюджету Полтавської області. Проаналізовано статистичні дані надходжень та видатків у період до початку реформи й після її впровадження. На основі емпіричних даних за допомогою адаптивних моделей розраховані прогнозні значення надходжень до місцевого бюджету на майбутній період, визначено відсоток точності та якості прогнозу. Визначено основі недоліки застосування моделей загального використання й запропоновано методи їх удосконалення шляхом пристосування коефіцієнтів кореляції до факторів української економіки. Виявлено перспективи розвитку реформи в Україні.

Дані про авторів

Viktor Dubіshchev, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Oleksandr Kudinov, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант

Посилання

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996). Constitution of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/96-ВР (Accessed 12 March 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 12 March 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On voluntary association of local communities”. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 13 March 2021).
4. President of Ukraine (2015), Decree “Sustainable Development Strategy “Ukraine – 2020”. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 13 March 2021).
5. Treshchov, M. (2015), “Decentralization as a means of resource self-sufficiency of territorial communities: a theoretical aspect”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia,vol. 2, pp.60-69.
6. Samoilova, I. (2019), “Analysis of state policy on the implementation of budget decentralization and the effectiveness of reforming the budget system in Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 1
7. Tiebout, C. M.(1956), “A pure theory of local expenditures”, The Journal of Political Economy, vol.64(5), pp.416-424.
8. Tkachuk, A.F. and Natalenko, N.V. (2016), Pro biudzhet i ne til'ky. Spetsial'no dlia ob'iednanykh terytorial'nykh hromad [About the budget and not just. Specially for the united territorial communities], Kyiv, Ukraine.
9. Nechyporenko, A.V. (2016). “Theoretical aspects of budget decentralization of local self-government in Ukraine”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6(2), pp. 122-125.
10. Zhuvahina, I.O. and Filipishyna, L.M. (2017), “Analysis of the implementation of budget decentralization in the context of socio-economic development of the country”, Molodyj vchenyj, vol.4.4(44.4), рр. 35–39.
11. Baskaran, T., Feld, L.P., and Schnellenbach, J. (2016), “Fiscal Federalism, Decentralization, and Economic Growth: A Meta‐Analysis”, Economic Inquiry, vol.54(3), pp. 1445-1463.
12. Tselios, V., Rodríguez-Pose, A., Pike, A., Tomaney, J. and Torrisi, G. (2012), “Income inequality, decentralization and regional development in Western Europe”, Environment and Planning A,vol.44(6), pp.1278-1301.
13. Sacchi, A. and Salotti, S. (2014), “The effects of fiscal decentralization on household income inequality: Some empirical evidence”, Spatial Economic Analysis, vol. 9(2), pp.202-222.
14. Carniti, E., Cerniglia, F., Longaretti, R. and Michelangeli, A. (2018), “Decentralization and economic growth in Europe: for whom the bell tolls”, Regional Studies, pp.1-15.
15. The official site of Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 12 March 2021).
16. The official site of Ministerstva finansiv Ukrainy, R available at: https://mof.gov.ua/uk (Accessed 12 March 2021).
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
DubіshchevViktor Прогнозування впливу фінансової децентралізації при формуванні бюджету полтавської області на основі адаптивних моделей / DubіshchevViktor, Oleksandr Kudinov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 39-47. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2237.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА