Адміністрування бізнес-процесів виробничого підприємства

  • Alla Hliebova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-7030-948X
  • Vadym Pyvovar Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: бізнес-процес, основний бізнес-процес, допоміжний бізнес-процес, виробниче підприємство, адміністрування

Анотація

Досліджено бізнес-процеси на виробничих підприємствах. Визначено й схарактеризовано основні бізнес-процеси виробничого підприємства. Сформовано основні завдання, які є ключовими для бізнес-процесів на виробничому рівні. Установлено основні функції адміністративного процесу на виробничому підприємстві. Запропоновано використовувати стандарт Business Process Modeling Notation (BPMN), котрий дозволить підприємствам зрозуміти себе та учасників свого бізнесу й дозволить організаціям швидко адаптуватися до нових внутрішніх і ситуацій бізнесу. В умовах конкуренції зростають вимоги не тільки до персоналу, а й до системи управління, яка трансформується в професійний менеджмент (що передбачає не тільки виконання завдань, а й досягнення цілей і раціональне використання всіх ресурсів). Однак останнім часом зростають вимоги до якості функціональних завдань і необхідність їхньої оптимізації в усіх підрозділах, які є структурними підрозділами підприємства. Отже, управління виробничим підприємством передбачає оптимізацію всіх матеріальних та інформаційних потоків на підприємстві з метою отримання прибутку і створення умов для сталого розвитку. Управління бізнес-процесами на підприємстві ­ це підхід до управління, котрий фокусується на оптимізації впровадження бізнес-процесів в організаціях. На основі Business Process Modeling Notation можливе візуальне моделювання бізнес-процесів. Програмним інструментарієм для цього міжнародного стандарту є IBM Web Sphere Business Modeler, який містить механізм моделювання й дозволяє моделювати створені моделі бізнес-процесів. Для кожного завдання в процесі призначається час виконання, вартість та інші характеристики, котрі можуть бути змінними. Суть моделювання полягає в тому, що на вхід створеної моделі бізнес-процесу надходить задана кількість запитів у певному часовому інтервалі. Кількість запитів відповідає тому, скільки разів процес має бути завершений. Відповідно при обробці чергового запиту накопичується статистика виконання різних етапів бізнес-процесу. Зібрана статистика дозволяє аналізувати відповідність задоволеності вимогам. В IBM Web Sphere Business Modeler аналіз може виконуватися для всього процесу, ресурсів, завдань і черг до й після моделювання. IBM Web Sphere Business Modeler надає можливість візуалізувати, аналізувати і документувати бізнес-процеси. Щоб постійно вдосконалюватися, ви можете моделювати бізнес-процеси, а потім упроваджувати й відстежувати їх, уживаючи певних заходів на основі ключових показників ефективності. Таким чином, бізнес-процеси будуть тісно пов’язані зі стратегічними цілями і повинні будуть коригуватися в міру необхідності, що дуже зручно в умовах швидких змін бізнес-середовища. Це підвищить ефективність бізнес-процесів виробничого підприємства та полегшить адаптацію операційної системи до вимог ринку.

Дані про автора

Alla Hliebova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Voronkova V.H. (2010) Operational management [Text]: [textbook. manual]. Lviv: Magnolia-2006. [in Ukrainian].
2. Business Process Modeling Notation URL : http://www.bpmn.org/
3. Grigorov O.S.(2002) Management of business potential of production systems: Textbook. Benefit Under total. ed. Doctor of Technical Sciences, prof. V.V. Gerasimov. Novosibirsk: NGASU. [in Russian ].
4. Halushchak M.P.(2010) Organization of production [Text]: in examples and problems: textbook. K.: Kondor. [in Ukrainian].
5. Davenport T. H. (1993) Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. [in English]
6. Polonsky S.Yu. (2005) Theory and methodology of organization of client-oriented business structures: monograph. St.P.: Info-D. [in Russian ].
7. Cotter J.P., Cohen D.S.(2004) The essence of change. Non-fictional stories about how people change their organizations (The Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change Their Organizations). M.: "Olymp-Business".[in English]
8. Kozachenko A.V. Practical approaches to improving business processes.. URL: http://easycode.com.ua/2010/11/praktichni-pidxodi-do-polipshennya-biznes-procesiv/ [in Ukrainian].
9. Morshchenok T.S. Theoretical aspects of business process management in the context of implementation of the enterprise development strategy // Business-Inform. 2014. №11. P. 295–302. [in Ukrainian].
10. Parasii-Verhunenko I.M. Operational analysis of the efficiency of using the resource potential of the enterprise: a comprehensive approach // Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series "Economics": scientific journal. Ostroh: OU Publishing House, March 2017. № 4 (32). Pp. 207–212. [in Ukrainian].
11. Popov V.M. Business planning: [textbook] / [ed. V.M. Popov; S.I. Lyapunov.] M.: Finance and statistics, 2000. [in Russian ].
12. Olshanskyi O.V. Development of structure and classification of business processes of trade enterprises // Economy and Society. 2018. № 19. [in Ukrainian].
13. Singh, P.K., 2012. Management of Business Processes Can Help an Organization Achieve Competitive Advantage. International Management Review, 8(2), 19-26. [in English]
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Hliebova Alla Адміністрування бізнес-процесів виробничого підприємства / Alla Hliebova, Vadym Pyvovar // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 93-102. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1953.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)