Формування та використання фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації

  • Olha Bondarevska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Olena Dakhno Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Kateryna Shtepenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: бюджетна децентралізація, реформа адміністративно-територіального устрою, об’єднані територіальні громади, ресурсна база, міжбюджетні трансферти, доходи, видатки

Анотація

Визначено сутність поняття «бюджетна децентралізація», розкрито основні теоретичні й правові аспекти процесів бюджетної децентралізації, особливості проведення реформи адміністративно-територіального устрою та умови формування спроможних територіальних громад. Доведено, що досягнення ефективності реалізації реформи бюджетної децентралізації є неможливим без формування фінансово спроможної низової адміністративно-територіальної одиниці – територіальної громади. Проаналізовано фінансові результати діяльності об’єднаних територіальних громад України, в тому числі. Полтавської області у 2015­2017 рр. У розрізі об’єднаних територіальних громад Полтавської області проаналізовано динаміку доходів, видатків та профіциту/дефіциту громад, в тому числі динаміку доходів, видатків на одну особу в громадах Полтавської області.

Дані про авторів

Olha Bondarevska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, старший викладач

Olena Dakhno, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

старший викладач

Kateryna Shtepenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

старший викладач

Посилання

1. Bondarevska O.M. Vplyv biudzhetnoi detsentralizatsii v Ukraini na formuvannia ta vykorystannia finansovykh resursiv OTH / O.M. Bondarevska // Finansove zabezpechennia rehionalnoho rozvytku v umovakh detsentralizatsiinykh ta yevrointehratsiinykh protsesiv: kol. monohr. – Uzhhorod : Hoverla, 2018. – S. 432.
2. Zakon Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky» vid 05.02.2015 r. 156-VIII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156-19
3. Ofitsiinyi sait HU DKS u Poltavskii oblasti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.treasury.gov.ua/reg/control/pol/uk
4. Ofitsiinyi sait Detsentralizatsiia daie mozhlyvosti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://decentralization.gov.ua/news/7476
5. Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.minfin.gov.ua
6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad» vid 08.04.2015 r. № 214 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-p
7. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini» vid 01.04.2014 r. № 333-r [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r
8. Suntsova O.O. Mistsevi finansy: navch. posib. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2010. – 488 s.
9. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020» vid 12.01.2015 № 5/2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Bondarevska Olha Формування та використання фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації / Olha Bondarevska, Olena Dakhno, Kateryna Shtepenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 84-92. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1820.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ