ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАТОРНО-ГРАФОВОГО ПІДХОДУ ДО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ

  • L. Lievi
  • M. Borozdin
  • O. Yastreba
Ключові слова: інженерна мережа, моделюючий граф, потокорозподіл, активний елемент, евристики, комбінаторно-графовий підхід

Анотація

При дослідженні інженерних мереж (ІМ) як об'єктів оперативного управління попередньо було виконано певні розробки та при цьому було отримано такі результати. Здійснено формалізацію структури та функціональних елементів оперативно керованих ІМ та зроблено постановку узагальненої задачі оперативного управління такими об'єктами. Розроблено систему показників для оцінки керуючих алгоритмів, що породжуються відомими методами реалізації поставленої узагальненої задачі оперативного управління ІМ. Проведено аналіз керуючих алгоритмів, що породжуються узагальненою задачею, з використанням для цієї мети системи показників для оцінки керуючих алгоритмів. Показано, що відомі методи реалізації узагальненого завдання оперативного управління ІМ не дозволяють отримати ефективні керуючі алгоритми. На підставі цього зроблено висновок про необхідність таких нових підходів до управління ІМ, які б враховували суттєві структурні та функціональні особливості об'єктів управління класу, що розглядається, і породжували ефективні алгоритми оперативного управління. Ці результати використані у даній роботі щодо ІМ в аспекті оперативного управління такими об'єктами.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ткачук О.А. Міські інженерні мережі: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2015. – 412 с.
2. Визначення потокорозподілу в мережах з переважаючою деревоподібною структурою графа на основі потенціалу в середній точці гілок-хорд / С.Д. Винничук // Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133524
3. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
4. Лєві Л.І. Інтелектуальні інформаційні технології в ідентифікації і керуванні складними технічними об’єктами в умовах невизначеності: [монографія]. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. – 194 с
Опубліковано
2024-04-30
Як цитувати
Lievi L. Застосування комбінаторно-графового підходу до оперативного управління інженерними мережами / L. Lievi, M. Borozdin, O. Yastreba // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. 2 (76). – С. 44-46. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2024.2.044.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)