ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД

  • L. Lievi
Ключові слова: гідравлічний регулятор двосторонньої дії, регулюючий колодязь, електромагнітний клапан, колектор, дренажний стік, мікропроцесорний регулятор

Анотація

Проблема керування вологозабезпеченням сільськогосподарських культур у цілому світі є надзвичайно важливою. Перетворення сільськогосподарського виробництва у високорозвинутий сектор економіки неможливе без зменшення його залежності від несприятливих природо-кліматичних умов шляхом ведення зрошуваного землеробства у зонах недостатнього та нестійкого зволоження. Зрошуване землеробство є важливою складовою виробництва продукції рослинництва, стабілізуючим фактором продовольчого та ресурсного забезпечення держави, особливо в роки з несприятливими погодними умовами. В залежності від кліматичних умов, рельєфу, глибини залягання ґрунтових вод застосовують різні види зрошення: краплинне, дощування, полив по смугам і борознам, під-ґрунтове. На територіях з надмірним зволоженням для зменшення вологості ґрунту до необхідного для сільського-сподарських культур рівня застосовують осушувальні системи. На територіях з глибиною залягання ґрунтових вод до 1,5 … 2 м та рівнинним рельєфом широко застосовують підґрунтове зволоження. Прикладами є західна та центральна частини України. Осушені землі в Україні становлять 3.2 млн. га, майже 70% з них мають закритий дренаж, на 1,1 млн. га застосовується двостороннє регулювання водного режиму. На даний час технічний стан внутрішньогосподарських осушувальних систем потребує покращення шляхом модернізації та докорінної реконструкції. Крім того, через незадовільний технічний стан меліоративної мережі в посушливі роки не на всій площі використовуються за призначенням системи двобічної дії. Існує потреба відновлення ефективного функціонування наявних меліоративних систем на осушуваних землях, що не повною мірою забезпечується шляхом використання ручного режиму регулювання вологості ґрунту. Існуючі засоби водорегулювання потребують вдосконалення у напрямку покращення точності регулювання рівнів води, врахування впливу випадкових зовнішніх збурень, забезпечення ресурсозберігаючих режимів зрошення сільськогосподарських рослин в умовах дефіциту водних та енергетичних ресурсів, що створить умови для ефективного ведення землеробства.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Матус С.К. Удосконалення водорегулювання на автоматизованих осушувально-зволожувальних системах з урахуванням рельєфної диференціації території: дис. канд. техн. наук: 06.01.02 / С.К. Матус – Рівне, 2013. – 208 с.
2. Наумчук О.М. Удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах засобами гідравлічної автоматизації: дис. канд. техн. наук: 06.01.02 / О.М. Наумчук – Рівне, 2007. – 218 с.
3. Пастушенко В.Й. Автоматизована система керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур прикрапельному зволоженні / В.Й. Пастушенко, А.М. Стеценко // Автоматизовані системи управління та прилади автоматики. – Харків, ХНУРЕ, 2009. – Випуск 147. – С. 46 – 52.
4. Пастушенко В.Й. Автоматизовані системи керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підґрунтовому та крапельному зрошенні та їх технічна реалізація // В.Й. Пастушенко, А.М. Стеценко // XVI Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2009». Тези доповідей. – Чернівці, 22 – 25 вересня 2009. – C. 202 – 204.
5. Пастушенко В.Й. Програмне та технічне забезпечення автоматизованої системи керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на меліоративних системах двосторонньої дії. / В.Й. Пастушенко, А.М. Стеценко // XVII Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2010». Тези доповідей. Том 1. – Харків, 27 – 29 вересня 2010. – C. 264 – 267.
6. Пастушенко В.Й. Автоматизація процесу керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підґрунтовому зволоженні на меліоративних системах двосторонньої дії / В.Й. Пастушенко, А.М. Стеценко // XVIII Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2011». Матеріали конференції. – 28 – 30 вересня 2011 року, Львів. – C. 107 – 108.
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Lievi L. Технічна реалізація гідравлічного регулятора рівня ґрунтових вод / L. Lievi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 36-38. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.036.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)