ОГЛЯД ЗАСОБІВ ЕФЕКТИВНОЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ

  • Dmytro Zaitsev
  • Tetiana Filimonchuk
  • Artem Huk
  • Halyna Maistrenko
Ключові слова: кластеризація, сегментація, комп’ютерний зір, обробка зображень, штучний зір

Анотація

Актуальність. Протягом багатьох десятиліть люди мріяли створити машини, які могли б зрівнятись по характеристикам з людським інтелектом та мислити й діяти як люди. Однією з найцікавіших ідей було дати комп’ютерам можливість «бачити» та інтерпретувати навколишній світ у зручний для розуміння комп’ютером. Завдяки прогресу в галузі штучного інтелекту, інноваціям в області deep learning та нейронних мережах ця сфера змогла зробити значний стрибок за останні роки та перевершити людей у деяких задачах, пов’язаних із виявленням та маркуванням об’єктів. Метою даної роботи є розгляд та порівняльний аналіз існуючих засобів сегментації зображень, зокрема, з використанням методів кластеризації. Об’єктом дослідження виступають алгоритми сегментації зображень, які є ключовими у сфері комп'ютерного зору для розпізнавання та аналізу об'єктів. Предметом дослідження є конкретне використання методів кластеризації в цих алгоритмах, їх ефективність та точність. Результати. У даній роботі проведено розгляд та порівняльний аналіз основних методів кластеризації даних. Виявлено 3 найпоширеніші та найперспективніші для покращення алгоритми. Для кожного з них описано принцип роботи, виділено їх головні переваги та недоліки. Висновок. Серед розглянутих методів немає найкращого універсального вибору, оскільки ефективність кожного з них залежить від конкретної задачі. Описані алгоритми плануються бути використані для їх подальших досліджень та модифікацій.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ониськів П.А., Литвиненко Я.В. (2019), “Аналіз методів сегментації зображень”, Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, С. 48-49.
2. Grady L. (2006), “Random walks of image segmentation”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Рр. 1768-1783.
3. Dzung L.P., Chenyang Xu., Jerry L.P. (2000), “Current Methods in Medical Image Segmentation”, Annual Review of Biomedical Engineering Vol. 2, Pр. 315-337.
4. Tara S., Reddy B., Ramesh G., Sandeep K. (2014), “Various Image Segmentation Methods Based On Partial Differential Equation-A Survey”, International Conference on Computer & Communication Technologies Vol. 3, Pр. 183-186.
5. Гороховський С.С., Мороз А.В. (2021), “Сегментація зображень із використанням генетичних алгоритмів”, С. 52-55.
6. Волосюк Ю.В. (2014), “Аналіз алгоритмів кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних”, Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, C. 112-119
7. Скаковська А.М., Радивоненко О.С., Шалда К.В. (2012), “Кластеризація зображень для їх компресії на основі компонентного аналізу”, Вісник Сумського державного університету, С. 32-36.
8. Jain A.K., Murty M.N., Flynn P.J. (1999), “Data clustering: a review”, ACM Computing Surveys, Vol. 31, No. 3, September 1999, pp. 264-323.
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Zaitsev Dmytro Огляд засобів ефективної сегментації зображень з використанням методів кластеризації даних / Dmytro Zaitsev, Tetiana Filimonchuk, Artem Huk, Halyna Maistrenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. 1 (75). – С. 77-81. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2024.1.077.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)