РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРВІСУ ДЛЯ РОЗУМНОГО ПРОТЕЗУ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК

  • A. Podorozhniak
  • S. Naimytenko
Ключові слова: розумний протез, мікроконтролер, моделювання, програмна реалізація, міоелектричний датчик

Анотація

Об’єктом дослідження даної роботи є процес функціювання розумного протезу що управляється мікропроцесором. Мета даної роботи полягає у дослідженні сервісу для розумного протезу верхніх кінцівок. Основним завданням даного дослідження є аналіз аналогів існуючих протезів на ринку, вибір типу протезу для розробки і дослідження, підбір середовища розробки і моделювання, платформи та мікроконтролера, програмна реалізація алгоритму функціонування протезу та дослідження електронної і натурної моделі сервісу для розумного протезу із використанням міоелектричних датчиків. У результаті дослідження існуючих аналогів було виявлено певні проблеми та знайдено шляхи їх вирішення. Виконано підбір компонентів відповідно до поставленої задачі. Виконано розробку та тестування розробленого сервісу на основі віртуального та натурного моделювання. Визначено перспективи розробленого сервісу та виявлено великий потенціал запропонованої розробки для полегшення життя людей які за певних причин не мають функціонуючих верхніх кінцівок та фінансово обмежені при протезуванні.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Types of prostheses: cosmetic, myoelectric, self-powered. – Pohlig GmbH [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pohlig.net/en/types-of-prostheses-finger-hand-arm.
2. Igual C. Myoelectric Control for Upper Limb Prostheses. / C. Igual, L. A. Pardo, J. M. Hahne, J. Igual // Electronics. – 2019. – Vol. 8. – Iss. 11. – Article no 1244. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics8111244
3. Jiang N. Myoelectric Control of Artificial Limbs– Is There a Need to Change Focus? / N. Jiang, S. Dosen; K.-R. Muller, D. Farina // IEEE Signal Processing Magazine. – 2012 – Vol. 29, Iss. 5. – P. 152-160. DOI: https://doi.org/10.1109/MSP.2012.2203480
4. Upper Limb Prosthetics Market Size, Trends. Global Growth 2030. Global Market Research Company. – Strategic Market Research. URL: https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/upper-limb-prosthetics-market.
5. Upper Limb Prosthetics Market Size | Growth Prediction - 2030. – Allied Market Research [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.alliedmarketresearch.com/upper-limb-prosthetics-market-A12065.
6. Наймитенко С. І. Розробка сервісу для розумного протезу / С. І. Наймитенко, А. О. Подорожняк // Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXX МНТК MicroCAD-2022. Харків: НТУ “ХПІ”. – С. 903.
7. Наймитенко С. І. Апаратно-програмний сервіс для розумного протезу / С. І. Наймитенко, А. О. Подорожняк // Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я: Тези доп. XXXІ МНТК MicroCAD-2023, Харків: НТУ “ХПІ”. С. 1125.
8. Henson A. Introduction to Myoelectric Prostheses. Redefining Possibility – Arm Dynamics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.armdynamics.com/upper-limb-library/introduction-to-myoelectric-prostheses.
9. Наймитенко С. І. Розробка та дослідження сервісу для розумного протезу / С. І. Наймитенко, А. О. Подорожняк // Збірник наукових праць за матеріалами XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2023». 17-18 листопада 2023 року – Хмельницький: ХНУ, 2023. – С. 209-212.
10. Ever A. EMG sensor – Hackaday.io, 04.12.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hackaday.io/project/113338-publys-an-open-source-biosensing-board/log/143756-emg-sensor.
11. Simple Dry Electrode EMG for Arduino. – Autodesk Instructables [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.instructables.com/Simple-Dry-Electrode-EMG-for-Arduino/.
12. Kadhim D.A. Comparative analysis of machine learning algorithms on myoelectric signal from intact and transradial amputated limbs / D.A. Kadhim, M.N. Raheema, J.S. Hussein // IAES International Journal of Artificial Intelligence. – 2023. – Vol. 12. – Iss. 4. – P. 1735–1743. DOI: https://doi.org/10.11591/ijai.v12.i4.pp1735-1743.
13. Parzhin Y. Detector neural network vs connectionist ANNs / Y. Parzhin, V. Kosenko, A. Podorozhniak, O. Malyeyeva, V. Timofeyev // Neurocomputing. – 2020. – Vol. 414. – P. 191 – 203. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.07.025.
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Podorozhniak A. Розробка та дослідження сервісу для розумного протезу верхніх кінцівок / A. Podorozhniak, S. Naimytenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 4 (74). – С. 137-142. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.4.137.
Розділ
Інформаційні технології