АНАЛІЗ СИСТЕМ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

  • O. Chervotoka
  • A. Podorozhniak
  • O. Cherednikov
  • I. Lappo
Ключові слова: система терморегулювання, вимірювання температури, мікропроцесорний вимірювач, статистичні методи корекції випадкових похибок

Анотація

Актуальним завданням забезпечення бойової готовності зразків військової техніки є розроблення нових і удосконалення відомих методів і засобів вимірювання температури з високими метрологічними характеристиками. Метою статті є дослідження метрологічних характеристик вимірювача температури та розробка пропозицій щодо застосування мікропроцесору для корекції похибок вимірювання температури. Проведено аналіз способів побудови систем терморегулювання космічних апаратів, розглянуто методи вимірювання температури для розробки цифрового вимірювача температури. Отримані результати можуть використовуватись при розробці, проектуванні та виготовлені мікропроцесорних вимірювачів температури, застосовуваних у системах терморегулювання для умов відсутності теплообміну вимірювача з навколишнім середовищем

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Павловський, О. Шляхи удосконалення системи метрологічного забезпечення в сучасних умовах розвитку Збройних Сил України /О. Павловський; О. Сова; В. Коваль // Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”. – Софія, Болгарія, 2021. – Vol. 11. – No. 4. – С. 169-176. DOI: 10.33445/sds.2021.11.4.15.
2. Войтенко, С.С. Особливості метрологічного забезпечення Повітряних Сил у локальних війнах останніх десятиріч / С.С. Войтенко, С.В. Герасимов // Системи озброєння і військова техніка. – Харків, 2008. – № 1(13). – С.42-46.
3. Кузнецов, І.Б. Метрологічне забезпечення та його вплив на ефективність застосування озброєння і військової техніки в сучасних умовах / І.Б. Кузнецов, О.В. Буяло, С.О. Пашков, П.А. Шкуліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Військово-спеціальні науки. – м. Київ, 2013. - № (1)30. – С. 12-15.
4. Озгович, А. Методи і засоби вимірювання розподілу темератури / А. Озгович, О. Панчук // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – № 78. – С. 34-41.
5. Концепція розвитку системи метрологічного забезпечення у сфері оборони на період до 2015 року та на перспективу до 2025 року. Ę К.:ЦУМІС, 2009. ‒ 15 с.
6. Фрайден, Дж. Современные датчики. Справочник – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.
7. Чинков, В.М. Цифрові засоби вимірювальної техніки військового призначення: підручник. Ч.2. – Х.: ХУПС, 2007. – 275 с.
8. Vovna, O.V. Study of Metrological Characteristics of Low-Cost Digital Temperature Sensors for Greenhouse Conditions / O.V. Vovna, I.S. Laktionov, O.O. Koyfman, I. I. Stashkevych, V.A. Lebediev // Serbian journal of electrical engineering. – February 2020. – Vol. 17. – No. 1. – P. 1-20. DOI: https://doi.org/10.2298/SJEE2001001V.
9. Кононов, В.Б. Дослідження метрологічних характеристик мікропроцесорних вимірювачів у спеціалізованих вимірювальних системах / В.Б. Кононов, О.В. Червотока, В.О. Лисяк, А.О. Подорожняк // Проблеми інформатизації: тези доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції. 14-16 листопада 2018 року – Черкаси: ЧДТУ; Баку: ВА ЗС АР, Белсько-Бяла: УТіГН, Харків: НТУ "ХПІ"; 2018. – С. 133.
10. Обґрунтування можливих шляхів подальшого розвитку випробувального обладнання механічних, електричних та кліматичних лабораторій: звіт про НДР / Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки; керівн. Ю.М. Добришкін; вик. І.М. Лаппо [та інш.]. – Чернігів, ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – 204 с.– Інв. № 2501
11. Козир, О.В. Підвищення точності вимірювання температури коротких теплових імпульсів: дис.. канд. техн. наук : 05.01.02 : / Козир Олег Васильович. – Київ, 2021. – 164 с.
12. Курская, Т.Н. Повышение точности и безопасности высокотемпературных измерений контактными датчиками / Т. Н. Курская // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов : Сборник научных трудов национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». – Харьков «ХАИ», 2007. - № 1 (48) январь-март 2007. – С. 119-122.
13. Рассамакин, Б.М. Экспериментальное моделирование тепловых режимов малогабаритных космических аппаратов и их внешних тепловых потоков / Б.М. Рассамакин, В.А. Рогачев, В.И. Хоминич, Ю.В. Петров, С.М. Хайрнасов // Космічна наука і технологія, 2002. – Т.8. – № 1. – С. 37-41.
14. Бромберг, Э.М. Тестовые методы повышения точности измерений / Э.М. Бромберг, К.Л. Куликовский – М.: Энергия, 1978. – 176 с.
15. Горлач, А.А. Цифровая обработка сигналов в измерительной технике / А.А. Горлач, М.Я, Минц, В.Н. Чинков - Киев, 1985. – 156 с.
16. Гущин, В.М. Основы устройства космических аппаратов. – М.: Машиностроение, 2001. – 272 с.
17. Серебряков, В.Н. Основы проектирования систем жизнеобеспечения экипажа космических летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 1983. – 160 с.
18. Туманов, А.В. Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов / А.В. Туманов, В.В. Зеленцов, Г.А. Щеглов /. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 344 с.
19. Поліщук, Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка : підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко ; за ред. проф.. Є.С. Поліщука. – Львів : Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544 с.
20. B.D. Hall, M. Kuster, Metrological support for quantities and units in digital systems, Measurement: Sensors, vol. 18, 2021, 100102, https://doi.org/10.1016/j.measen.2021.100102
21. Будова та види датчиків температури в кліматичних системах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dselectronics. com.ua.
22. Zaporozhets, A., Burova, Z., Dekusha, O., Kovtun, S., Dekusha, L., Vorobiov, L., Ivanov, S. (2022). Information Measurement System for Thermal Conductivity Studying. In: Zaporozhets, A. (eds) Advanced Energy Technologies and Systems I. Studies in Systems, Decision and Control, vol 395. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85746-2_1
23. Подорожняк A. O., Клименко А. М. Дослідження мікропроцесорної системи контролю температури серверної кімнати. Системи управління, навігації та зв’язку, 2017, № 2 (42), С. 51-54. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/667
24. Babak V., Dekusha O., Dekusha Z. Hardware-Software System for Measuring Thermophysical Characteristics of the Materials and Products, CEUR Workshop Proceedings, vol. 3039, 2021, pp. 255-266. [Електронний ресурс] URL: http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper15.pdf
25. Засоби вимірювань (датчики) в ІоТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.ztu.edu.ua.
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Chervotoka O. Аналіз систем терморегулювання та способів вимірювання температури / O. Chervotoka, A. Podorozhniak, O. Cherednikov, I. Lappo // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 45-50. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.045.
Розділ
Управління в складних системах