МЕТОД ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ПРИ СПОВІЩЕННІ ПРО НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ

  • Bohdan Bondarenko
  • Heorhii Kuchuk
Ключові слова: надзвичайна ситуація, система повідомлень, взаємодія компонентів, комп'ютерні системи, запобігання, Cell Broadcast, Mesh-мережі, архітектура, конфігурація, безпека

Анотація

У статті розглянуто систему повідомлень про надзвичайні ситуації, яка може використовуватись для запобігання та реагування на різні надзвичайні ситуації. Розглянуто різноманітні види надзвичайних ситуацій, такі як природні катастрофи, техногенні аварії, кібератаки та терористичні акти, та обговорено важливість швидкої та ефективної реакції на них. Також розглянуто існуючі системи повідомлень та їх функції, а також варіативність архітектури та конфігурації елементів таких систем. На основі аналізу можна підсумувати, що ефективні системи повідомлень про надзвичайні ситуації повинні мати гнучку архітектуру, варіативність функцій та можуть мати різноманітну конфігурацію елементів задля забезпечення їх адаптації до різноманітних випадків застосування. Як висновок – визначена найкраща та найвідмовостійкіша система сповіщення про надзвичайні ситуації.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Андрієнко М. В., Дячкова О. М., Борисов А. В., Соколенко О. І. Інформаційна система державного оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/5.pdf.
2. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів від 9 січня 2014 р. № 11. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/11-2014-%D0%BF.
3. Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту. 2017 р. № 733. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF#n9.
4. Кодекс цивільного захисту України: закон від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 34-35. Ст. 458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5403-17#n140.
5. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/732.
6. Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій. URL: https://dsns.gov.ua/.
7. Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А., Резніченко П. І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підручник [для вищих навчальних закладів]. К.: САММІТ-Книга, 2010. 708 с. URL: https://www.dut.edu.ua/uploads/l_472_12078122.pdf.
8. Cel@lert (2005) Cell broadcasting. URL: http://www.cell-alert.co.uk/cell_broadcasting.html.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Bondarenko Bohdan Метод взаємодії компонентів комп’ютерних систем при сповіщенні про надзвичайну ситуацію / Bohdan Bondarenko, Heorhii Kuchuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 167-170. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.167.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)