УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМИ ЗАПАСАМИ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

  • S. Ocheretenko
Ключові слова: прибуток, замовлення, витрати, запаси, попит, автозапчастини, дефіцит

Анотація

Розглядаються заходи, які спрямовані на підвищення ефективності функціонування роботи підприємства в сучасних умовах. Розглянуто формування системи управління запасами автозапчастин на підприємствах які займаються ремонтом автомобілів. Проведено аналіз моделей, присвячений управлінню страховим і поточним запасами та визначено що існує ряд факторів, які впливають на розрахунок оптимальної партії постачання в реальних умовах. Пропонується новий підхід до управління запасами автозапчастин, що дозволить підвищити прибуток на підприємстві.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Сток Дж.Р. Стратегическое управление логистикой / Дж.Р Сток, Д.М. Ламберт. – М.: ИНФРА-М., 2005 – 797 с.
2. Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики / В.С. Лукинский – СПб. : Пітер, 2007. – 448 с.
3. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів. / Є. В. Крикавський. – Львів: львівська політехніка, 2004. – 448 с.
4. Очеретенко С.В. До питання про управління запасами автомобільних запчастин на торгових підприємствах // Комунальне господарство міст,2018. Вип. 142. С. 114-117.
5. Бродецкий Г.Л. Управление запасами [Текст] / Г. Л. Бродецкий – М.: Эксмо, 2008. – 349 с.
6. Гаджинский А.М. Логистика [Текст] / А.М. Гаджинский – М.: Транспорт, 2008. – 320 с.
7. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами [Текст] / Ю.И. Рыжиков. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.
8. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок / А.А. Бочкарев – М.: Альфа-пресс, 2008. – 192 с.
9. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами [Текст] / Джон Шрайбфедер; Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 304 с.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Ocheretenko S. Управління складськими запасами та їх оптимізація на підприємствах по ремонту автомобілів / S. Ocheretenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 50-52. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.050.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)