ВИКОРИСТАННЯ ЗНИЖОК В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  • S. Ocheretenko
  • V. Kudrina
Ключові слова: знижки, витрати, загальнологістичні витрати, партія замовлення, диференціальні знижки, сумарні витрати, система управління запасами, оптимальний розмір замовлення

Анотація

Предметом вивчення в статті є зміна витрат на підприємстві при замовленні, доставки і зберігання матеріальних ресурсів на підприємстві при використанні різних видів знижок. Метою є розробка способу, визначення оптимального розміру замовлення з урахуванням існуючої системи знижок на підприємствах яка дозволить підвищити ефективність роботи підприємства за рахунок зниження загальнологістичних витрат. Завдання дослідження: аналіз існуючих знижок на торгових і промислових підприємствах в процесі закупівлі, транспортування зберігання матеріальних ресурсів; розробка математичних моделей визначення витрат при замовленні, доставки, зберігання матеріалів з урахуванням знижок, визначення математичних моделей загальнологістичних витрат з урахуванням використання одночасно знижок на транспортування, зберігання і закупівлю матеріальних ресурсів. Отримані наступні результати. Отримано математичні моделі, що дозволяють визначити оптимальний обсяг партії замовлення партії з урахуванням знижок, яка забезпечує найменші витрати. Отримано модель визначення сумарних витрат на доставку товару з урахуванням знижки на транспортування з урахуванням сучасних особливостей перевезення. Запропоновано математичні моделі, що дозволяють визначити загальні витрати на підприємстві при одночасних знижки на транспортування, закупівлі і зберіганні як з урахуванням вартості орендованої площі, так і в залежності від вартості одиниці продукції. Висновки. Питання про мінімізацію загальних витрат на підприємстві на пряму впливає на ефективність його роботи. Тому необхідно шукати різні варіанти для зниження сумарних витрат в логістичних системах. Одним із способів є зниження витрат є використання різних знижок, існуючих на торгових, промислових і транспортних підприємств. За допомогою запропонованих моделей можливо визначити управлінські рішення для розрахунку розміру замовленої партії. Це дозволить мінімізувати витрати на підприємстві, що в подальшому вплине на його розвиток.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Гаджинский А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – М.: Дашков и К, 2013. – 420 с.
2. Логистика: Уч. пособие / Под ред. Б.А. Аникина.– М.: ИНФРА-М, 2008. – 368 с.
3. Хедли Дж. Анализ систем управления запасами / Дж. Хедли, Т. Уайтин : [перевод. с англ.] – М.: Главная редакция физико-математической литературы издательстова «Наука», 1969. – 513 с.
4. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами: Учеб. пособие для студентов вузов / Ю.И Рыжиков СПб.: Питер, 2001. 345 с.
5. Крикавський Є.В. Логістика / Є.В. Крикавський. – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 464 с.
6. Логистика: учебник / [под ред. Б.А. Аникина]. – М.: Проспект, 2014. – 408 с.
7. Модели и методы теории логистики / [под ред. В.С. Лукинского]. – Спб.: Питер, 2008. – 598 с
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Ocheretenko S. Використання знижок в логістичних системах підприємствах / S. Ocheretenko, V. Kudrina // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 3 (55). – С. 72-75. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.3.072.
Розділ
Оптимізація транспортних систем

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)