ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ КАФЕДРИ ХІМІЇ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

  • G. Golovko
  • K. Nikiforova
Ключові слова: системи, інформаційні системи, інформаційні технології, автоматизація, управління, системи пошуку інформації

Анотація

В статті описано особливості використання сучасних інформаційних систем у діяльності кафедри закладу вищої освіти. Виявлено сутність інформаційних систем та задачі, які вони можуть виконувати. Описано особливості реляційного та асоціативного пошуку інформації Визначено основні складові частини, які утворюють внутрішню інформаційну основу. Розглянуто напрямки запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську та навчальновиховну діяльність навчального закладу. Визначено залежність ефективності інформаційної системи від правильної стратегії розроблення, придбання і використання програмних продуктів. У статті описано способи розробки та розвитку інформаційних систем управління у вищому навчальному закладі. Доведено, що використання інформаційних систем є обов'язковою умовою діяльності сучасного вищого навчального закладу, що сприятиме прийняттю обґрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання конкурентоспроможності та створення належної та ефективної інфраструктури.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Beynon-Davis, Paul. Information Systems Development. London, Macmillan Education Ltd., 1989. pp. 38-54.
2. Tozer, Edwin E. Planning for Effective Business Information Systems. Oxford: Pergamon Press, 1988. 265 p.
3. Project Management for Information Systems in Higher Education, presentation to the HERUG International Conference, Newcastle, 10-12 April 2001
4. Lindsay, J. (2006). Information systems – Fundamentals and issues. Kingston University, UK
5. Lovrekovic, Z., Ruzic-Dimitrijevic, L., & 5. Nikolic, B. (2007). Information system implementation based on process approach at higher education institutions. Proceedings of the Computer Science and IT Education Conference, CSITEd 2007, Mauritius.
6. Golovko G. V. Information systems use at Poltava national technical Yuri Kondratyuk University / G. V. Golovko, K. M. Nikiforova // Control, navigation and communication systems. - 2018. - vol. 3. - pp. 103-105. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2018_3_22.
7. Donets V., Kuchuk N., Shmatkov S. Development of software of e-learning information system synthesis modeling process. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 2. С. 117–121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.20.
8. Шматков С. І. Модель інформаційної структури гіперконвергентної системи підтримки електронних обчислювальних ресурсів університетської е-learning / С. І. Шматков, Н. Г. Кучук, В. В. Донець // Системи управління, навігації та зв’язку : науковий журнал. – Полтава : ПНТУ, 2018. – Вип. 2 (48). – С. 97-100.
9. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10.
10. Kuchuk N. Method for calculating of R-learning traffic peakedness / N. Kuchuk; O. Mozhaiev, M. Mozhaiev; H. Kuchuk // 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2017. – 2017. – Р. 359 – 362. URL : http://dx.doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2017.8246416
11. Merlac V. Resourses Distribution Method of University e-learning on the Hypercovergent platform / V. Merlac, S. Smatkov, N. Kuchuk, A. Nechausov // Сonf. Proc. of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Service and Technologies. DESSERT’2018. Ukraine, Kyiv, May 24-27, 2018. – P. 136-140. – URL : http://dx.doi.org/ 10.1109/DESSERT.2018.8409114
12. Hammerstrøm K, Wade A, Jørgensen AMK. Searching for studies: a guide to information retrieval for Campbell Systematic Reviews Campbell Systematic Reviews 2010.
Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Golovko G. Використання систем пошуку інформації в інформаційній системі кафедри хімії полтавського національного технічного університету ім. юрія кондратюка / G. Golovko, K. Nikiforova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 5 (57). – С. 36-39. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.5.036.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>