Стратегічні засади забезпечення безпекоорієнтованого міжнародного простору: економічний, інформаційний та екологічний виміри

Ключові слова: безпекоорієнтований міжнародний простір, економічна безпека України, безпекоорієнтоване інформаційне середовище, екологічна безпека суспільства, екозагрози, екоцид

Анотація

У статті досліджено стратегічні засади забезпечення безпекоорієнтованого міжнародного простору, включаючи економічний, інформаційний та екологічний його виміри. У результаті проведеного дослідження праць ряду науковців, було визначено причинно-наслідкові зв’язки між глобалізацією та забезпеченням міжнародного безпекового середовища. Визначено, що одним із ключових аспектів забезпечення безпекоорієнтованого міжнародного простору є розробка та імплементація національних стратегій безпекоорієнтованого розвитку, які повинні враховувати основні аспекти економічного, інформаційного та екологічного розвитку держави. Доведено, що синтез економічної, інформаційної та екологічної безпеки у формі єдиної еколого-інформаційно-економічної безпеки стає важливою умовою для досягнення сталого розвитку. Запропоновано основні індикатори виміру безпекового середовища за складовими економічної, інформаційної та екологічної безпеки. Обґрунтовано основні принципи, на яких базуються підходи до формування еколого-інформаційно-економічної безпеки. Значну увагу у статті зосереджено на механізмові формування сучасних вимірів еколого-інформаційно-економічної безпеки на глобальному, національному та регіональному рівнях. Розглянуто основні виміри еколого-інформаційно-економічної безпеки, що відповідають сучасній парадигмі безпекоорієнтованого міжнародного простору. Доведено, що тривіальні аспекти взаємозв’язку і взаємодоповнення економічної, інформаційної та екологічної безпеки визначають основу для створення стійкої та збалансованої міжнародної економічної моделі, яка сприятиме подальшому розвитку країн та світової спільноти. Основними перспективами подальших наукових досліджень у даному напрямку є дослідження можливих наслідків розвитку та пошук нових шляхів впливу економічної, інформаційної та екологічної безпеки на формування безпекоорієнтованого міжнародного простору.

Дані про авторів

Alona Buriak, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Oleksandra Masliy, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Buriak A.A., Makhovka V.M. & Storozhuk L.M. (2023). Stratehiia i mekhanizmy zaprovadzhennia tsyfrovoi ekonomiky v krainakh YeS ta Ukraini yak umova podolannia kryzovykh yavyshch. Ekonomika i rehion, vol. 2(89), рр. 53–59.
2. Puhach O. (2015). Modeliuvannia zahroz systemi ekonomichnoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky z pozytsii yikh svoiechasnoho vyiavlennia ta peredbachennia. Ekonomika i rehion, vol. 3(52), рр. 103–109.
3. Buriak А.А., Kudriashova D.O., Storozhuk L.M. (2023) Stratehiia rozvytku digital-ekonomiky v Ukraini: natsionalna viziia ta vyklyky hlobalizatsii. Systema upravlinnia vidkhodamy v tsyrkuliarnii ekonomitsi: finansovi, sotsialni, ekolohichni ta enerhetychni determinanty: monohrafiia. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet. (in Ukrainian).
4. Onyshchenko, V., Onyshchenko, S., Verhal, K., Buriak, A. (2022). The Energy Efficiency of the Digital Economy. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. ICBI 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 299. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17385-1_64
5. Buriak A., Levchenko I., Herashchenko V., Shevchenko O. (2023). Impact of full-scale war on changes in the format of Ukraine’s cooperation with the European Union. The EU Cohesion policy and healthy national development: Management and promotion in Ukraine: monograph. In: Letunovska N., Saher L. & Rosokhata A. Szczecin: Centre of Sociological Research. DOI: https://doi.org/10.14254/978-83-968258-5-8/2023.
6. Danylyshyn B.M., Onyshchenko S.V., Maslii O.A. (2019). Socio-economic security: modern approach to ensuring the socio-economic development of the region. Ekonomika i rehion, vol. 4(75), рр. 6–13.
7. Onyshchenko S.V., Masliy О.А., Buriak А.А. (2023). Threats and risks of ecological and economic security of Ukraine in the conditions of war. XVIІ International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment», 7-10 November 2023, Kyiv, Ukraine. Mon23-072. Available at: https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/13700/1/2023_11_Mon23-072.pdf
8. Buriak A., Bachykalo K. (2023). The role of chambers of commerce and industry in ensuring the external economic security of the state. Ekonomika i rehion, vol. 4(91), рр. 249–254. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3220.
9. Emerging Issues: Social Drivers of Sustainable Development – Note for the Secretariat submitted by UNRISD. United Nations Research Institute for Social Development. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1218unrisd2.pdf
10. Masliy О.А., Buriak А.А. (2023). Transformation of threats for the economic security and security of the information environment of Ukraine in the conditions of a full-scale war. State and regions. Series: Economics and Business, vol. 3(129), pр. 28–32.
11. Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
12. Levchenko I.V., Buriak A.A. (2023). Derzhavna pidtrymka rozvytku APK dlia zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky y podolannia ekozahroz: svitovyi dosvid ta realii Ukrainy. Ahrosvi, vol. 18, pр. 96–105. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.18.96
13. Holik Yu., Maksiuta N. (2020). Establishment of a network for the public atmospheric air monitoring and informing the population. Technology audit and production reserves, vol. 4/3(54), pp. 36–40. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.210376
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Buriak Alona Стратегічні засади забезпечення безпекоорієнтованого міжнародного простору: економічний, інформаційний та екологічний виміри / Alona Buriak, Oleksandra Masliy // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 281-286. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3341.
Розділ
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ