Стратегія і механізми запровадження цифрової економіки в країнах ЄС та Україні як умова подолання кризових явищ

Ключові слова: міжнародний рух технологій, цифрова економіка, електронна комерція, цифровізація, кібербезпека, інформатизація

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні стратегій та механізмів запровадження цифрової економіки в країнах ЄС та Україні як умови подолання кризових явищ. В результаті аналізу та узагальнення праць вітчизняних та зарубіжних науковців, було визначено, що «цифрова економіка» це галузь економіки, яка використовує цифрові технології, інтернет та інші інформаційні технології для створення, розповсюдження та обробки інформації з метою створення вартості. Зазначено, що сутність цифрової економіки країн ЄС та України полягає в тому, що цифрові технології дозволяють збирати, зберігати, обробляти та аналізувати великі обсяги даних за короткий час. Це дозволяє бізнесу швидко реагувати на змінні умови ринку, а також забезпечує більш ефективне використання ресурсів. В результаті проведеного дослідження було розглянуто складові цифрової економіки країн ЄС та України: цифрова грамотність, фінанси та платформи, цифрові технології та інфраструктура, електронне урядування та електронні послуги, електронна комерція, цифрові медіа та інтернет-маркетинг, кібербезпека, дані та аналітика. Проаналізовано механізми впровадження цифрової економіки в країнах Європи, які є лідерами в галузі інновацій та технологій, активно розвивають цифрові технології та інфраструктуру, створюють нові інноваційні продукти та послуги, мають розвинені системи електронного урядування, що сприяє зростанню ефективності державного управління та підвищенню рівня довіри громадян до влади. Розглянуто особливості розвитку цифрової економіки України. Основними перспективами подальших наукових досліджень в даному напрямі є визначення стратегічних напрямків розвитку та впровадження механізмів цифрової економіки в України для подолання кризових явищ в економіці.

Дані про авторів

Alona Buriak, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Liliia Storozhuk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Посилання

1. Apalkova V.V. (2015) Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Yevrosoiuzi ta perspektyvy Ukrainy [The concept of the development of the digital economy in the European Union and the prospects of Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia : Menedzhment innovatsii, Vol. 4, pp. 9–18.
2. Zaharii V.K., Kovalchuk T.H., Synilnyk V.V. (2019) Priorytetnist rozvytku tsyfrovoi ekonomiky dlia Ukrainy [The priority of the development of the digital economy for Ukraine]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, Vol. 2, pp. 64–68.
3. Karcheva H.T., Ohorodnia D.V., Openko V.A. (2017) Tsyfrova ekonomika ta yii vplyv na rozvytok natsionalnoi ta mizhnarodnoi ekonomiky [The digital economy and its impact on the development of the national and international economy]. Finansovyi prostir, Vol. 3 (27), pp. 13–21.
4. Kraus N.M. (2018) Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy avanhardnoho kharakteru rozvytku [Digital economy: trends and perspectives of avant-garde nature of development]. Efektyvna ekonomika, Vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=6047 (accessed June 5, 2023)
5. Malovychko S. V. (2015) Analiz suchasnykh tendentsii ta dynamiky rozvytku elektronnoi torhivli na pidpryiemstvakh Ukrainy [Analysis of modern trends and dynamics of e-commerce development at Ukrainian enterprises]. Problemy ekonomiky, Vol. 2, pp. 71–77.
6. Pizhuk O.I. (2020) Tsyfrova transformatsiia ekonomiky Ukrainy: obmezhennia ta mozhlyvosti: monohrafiia [Digital transformation of the economy of Ukraine: limitations and opportunities]. Un-t DFS Ukrainy. Irpin.
7. Plikus I.Y. (2019) Tsyfrova ekonomika: kliuchovi trendy v sviti ta perspektyvy dlia Ukrainy [Digital economy: key trends in the world and prospects for Ukraine]. Molodyi vchenyi, Vol. 12 (76), pp. 470–476.
8. Syniavska O.O. (2019) Elektronna torhivlia v Ukraini: tendentsii ta perspektyvy rozvytku [E-commerce in Ukraine: trends and prospects for development]. Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm: Zbirnyk KhNU imeni V.N. Karazina, Vol. 9, pp. 127.
9. Posnova T.V. (2019) Transformatsiia liudskoho kapitalu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Transformation of human capital in the digital economy]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, Vol. 3. Available at: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/download/115/117/ (accessed June 5, 2023)
10. Fedulova L.I. (2020) Tendentsii rozvytku ta vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii dlia realizatsii tsilei staloho rozvytku [Trends in the development and implementation of digital technologies for the implementation of sustainable development goals]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok, Vol. 7 (26), pp. 6–14.
11. Bican P., Brem A. (2020) Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: is there a sustainable “digital”? Sustain, No. 12. DOI: https://doi.org/10.3390/su12135239
12. International Digital Economy and Society Index 2022. Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi. (accessed June 5, 2023).
13. ITU World Telecommunication. ICT Indicators database. Available at: http://www.itu.int/ict/statistics (accessed June 5, 2023)
14. Ganin A.A, Quach P, Panwar M, Collier ZA, Keisler JM, Marchese D, et al. (2020) Multicriteria decision framework for cybersecurity risk assessment and management. Risk Analysis, No. 40, p. 183–199. DOI: https://doi.org/10.1111/risa.1289
15. Measuring the Digital Economy. (February 2018) International Monetary Fund Annual report. 47 p.
16. Miller P, Wilsdon J. (2001) Digital futures – an agenda for a sustainable digital economy. Corp Environ Strateg, No. 8, p. 275–280. DOI: https://doi.org/10.1016/S1066-7938(01)00116-6 .
17. Speedtest Global Index. Available at: https://www.speedtest.net/global-index. (accessed June 5, 2023)
18. Sturgeon T.J. (2021) Upgrading strategies for the digital economy. Glob strateg, No. 11, p. 34–57. DOI: https://doi.org/10.1002/gsj.1364.
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Buriak Alona Стратегія і механізми запровадження цифрової економіки в країнах єс та україні як умова подолання кризових явищ / Alona Buriak, Liliia Storozhuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 53-59. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2934.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ