Роль торгово-промислових палат у забезпеченні зовнішньоекономічної безпеки держави

  • Alona Buriak Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-0814-7459
  • Kateryna Bachykalo Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, імпорт, експорт, торгово-промислові палати, тарифні методи, нетарифні методи

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні ролі торгово-промислових палат у забезпеченні зовнішньоекономічної безпеки держави. У результаті проведеного дослідження праць ряду науковців, було визначено, що «зовнішньоекономічна безпека» являє собою економічний стан країни за якого виробляється конкурентоспроможна продукція та забезпечується збалансованість торговельного балансу. Було розглянуто складові зовнішньоекономічної безпеки, найбільше уваги було приділено імпортній (забезпечення стабільності постачання імпортних товарів, ресурсів та послуг, що є необхідними для внутрішнього виробництва та споживання) та експортній безпеці, яку деталізовано у статті через захист інтересів країни у процесі експорту товарів і послуг на зовнішні ринки, включаючи просування товарів і послуг, контроль за їх якістю та конкурентоспроможністю. Значну увагу у статті до імпортної та експортної безпеки зосереджено саме через їх прямий вплив на торгівлю та економічний розвиток країни. Однак, забезпечення усіх аспектів зовнішньоекономічної безпеки, включаючи фінансову стабільність та валютну безпеку, торговельну політику і процеси її регулювання, а також інвестиційну, технологічну та енергетичну безпеку відіграє ключову роль у стабільності держави в глобальному економічному середовищі. У результаті проведеного дослідження було розглянуто заходи забезпечення експортної безпеки держави, серед них зокрема економічні та організаційно-правові. Також, було проаналізовано імпортну безпеку держави, яка являє собою збалансованість імпорту у тому відношенні, яке є вигідним для економіки держави. У статті розглянуто тарифні та нетарифні методи регулювання імпорту, в тому числі наслідки введення імпортного режиму. Проаналізовано Торгово-промислову палату України та її вплив на зовнішньоекономічну безпеку держави, в тому числі через Раду з питань зовнішньоекономічної діяльності. Основними перспективами подальших наукових досліджень у даному напрямку є дослідження можливих наслідків розвитку та пошук нових шляхів впливу Торгово-промислової палати України на зовнішньоекономічну безпеку держави.

Дані про авторів

Alona Buriak, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Kateryna Bachykalo, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Посилання

1. Matviychuk N. M. (2014) External economic security of Ukraine in the conditions of crisis phenomena. Management of socio-economic systems: analysis of modern trends and development prospects: materials of the international science and practice conf. Pp. 219–222. Available at: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/5147/1.pdf
2. Hryhorova-Berenda L. I., (2010) Foreign economic security: essence and threats. Problems of the economy, vol. 2, pp. 39–46. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2010-2_0-pages-39_46.pdf
3. Buriak А. А., Masliy О. А. (2023) Transformation of threats for the economic security and security of the information environment of Ukraine in the conditions of a full-scale war. State and regions. Series: Economics and Business, no. 3 (129), pр. 28–32.
4. Zhivko Z. B., Cherevko O. V., Kopytko M. I., Zachosova N. V., Zhivko M. O., Sereda V. V., Zanora V. O., Biyevets A. V. (2019) Economic security of the state. Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi. Available at: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3466/1.pdf
5. Westudents. Import security as an important component of foreign economic security. Available at: https://westudents.com.ua/glavy/16482--3-mportna-bezpeka-yak-vajliva-skladova-zovnshnoekonomchno-bezpeki.html
6. Customs tariffs. Available at: https://buklib.net/books/26586/
7. Operational tariff regulation of foreign economic activity. Available at: https://minjust.gov.ua/m/str_20086
8. Chamber of Commerce and Industry of Ukraine. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/
9. Import security as an important component of foreign economic security. Available at: https://pidru4niki.com/18421120/importna_bezpeka/
10. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/
11. Buriak A. A., Makhovka V. M. & Storozhuk L. M. (2023) Stratehiia i mekhanizmy zaprovadzhennia tsyfrovoi ekonomiky v krainakh YeS ta Ukraini yak umova podolannia kryzovykh yavyshch. Economics and Region, vol. 2(89), pр. 53–59.
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Buriak Alona Роль торгово-промислових палат у забезпеченні зовнішньоекономічної безпеки держави / Alona Buriak, Kateryna Bachykalo // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 249-254. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3220.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ