Порівняльний аналіз формування доходів місцевих бюджетів України та Польщі в умовах децентралізації

Ключові слова: децентралізація, реформування, місцеві бюджети, дохід, органи місцевого самоврядування

Анотація

Євроінтеграційні процеси України почали активно реалізовуватися після набуття нею незалежності і вимагають суттєвих змін національної політики. Реформи імплементуються у більшість сфер діяльності країни, так після підписання угоди про Асоціацію з ЄС у 2015 році було запроваджено 17 національних реформ, однією з яких стала реформа децентралізації, що спричинила зміни адміністративно-територіального устрою України. В науковій статті досліджено дохідну частину формування місцевих бюджетів України та Польщі, проведено порівняльний аналіз головних відмінностей бюджетоутворюючих компонент цих країн (частку місцевих бюджетів до зведеного бюджету, питому вагу власних находжень, часту інвестиційних коштів від Європейського союзу, питомо вагу податкових надходжень до загальних надходжень місцевого бюджету). Саме польська модель впровадження реформи децентралізації була обрана за основу під час реалізації моделі децентралізації в Україні. Визначено, що формування місцевих бюджетів Польщі має стабільний характер та формується рівносильно підтримкою центральної влади, інвестицій та податковою частиною. Доходи до місцевого Польщі за останні 5 років мають стабільний характер, зокрема частка податкових надходжень має показники в межах 31-34%., частка інвестицій від ЄС – 4-6%, частка власних надходжень – 49-51%. Місцеві бюджети України в умовах децентралізації формуються у більшості за рахунок податків, зокрема у середньому за останні 5 років їх питома вага складає 56%. Не дивлячись на те, що польська модель виступає взірцем для української реформи децентралізації, результати від її реалізації кардинально різні в обох країнах. Основними чинниками, що впливають на ефективність реалізації цієї реформи є різні початкові умови, різні статуси країн та бойові дії на території України. Однак аналізуючи фінансові показники України можна стверджувати, що країна має високий потенціал досягти стабільних високих економічних показників у післявоєнний період.

Дані про автора

Olena Filonych, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96 VR [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of 28 June 1996, No. 254к/96 VR]. (1996) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. No. 30. Art. 141.
2. Onyshchenko Svitlana V., Berezhna Alla Yu., and Filonych Оlena М. (2021) Biudzhetnyi mekhanizm: metodolohichni pidkhody ta praktyka biudzhetnoi detsentralizatsii [Budget Mechanism: Methodological Approaches to and the Practice of Budget Decentralization ]. Problemy ekonomiky – The Problems of Economy.vol.1, pp. 107–122. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-107-122
3. Orlovska Y., & Kiriukhin R. (2021) Detsentralizatsiia vlady v Ukraini. problemy ta perspektyvy rozvytku [Decentralization of power in ukraine, problems and prospects for development]. Ekonomichnyi prostir – Economic Scope, vol. 172, pp. 87–92. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-15
4. Zhalilo Ya. A. (2019) Detsentralizatsiia vlady yak instytutsiinyi chynnyk systemnoi transformatsii ekono-miky [Decentralization of power as an institutional factor in the systemic transformation of the economy]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen: zb. nauk. Prats – Bulletin of socio-economic research: coll. of science works, no. 1, vol. 69, рp. 69‒82.
5. Mahnovskyi I (2021) Detsentralizatsiia publichnoi vlady – nevidiemna skladova rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini: teoretyko-pravovyi aspekt. [Decentralization of public authority as an integral component of civil society development in Ukraine: theoretical and legal aspect] Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka – Bulletin of Luhansk Scientific-Educational Institute named after E.O. Didenko, no. 2. pp. 49–59.
6. Kovalenko S. O. (2019) Finansova detsentralizatsiia v Ukraini ta yii perspektyvy [Financial Decentralization in Ukraine and Its Prospects] Biznes Inform – Business Inform, vol 4, pp. 300–306. Available at: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001007846
7. Vozniak H. V., Kaplenko H. V., Koval V. M. (2022) Detsentralizatsiia yak osnova zmitsnennia finansovoi samodostatnosti ta rozvytku terytorialnykh hromad [Decentralization as a basis for strengthening financial self-sufficiency and development of territorial communities]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, no. 42. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1624/1561
8. Poleva O. (2022) Detsentralizatsiia u zabezpechenni stiikoho ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku terytorialnykh hromad [Decentralization in ensuring sustainable economic and social development of territorial communities] Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, no. 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-53
9. Petlenko Y., Milanchenko V. (2020) Finansova detsentralizatsiia yak napriamok pidvyshchennia finansovoi nezalezhnosti mistsevykh biudzhetiv. [Financial Decentralization as Direction of Increase Financial Independence of Local Budgets] Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, no. 4, vol. 211. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/210-3/6
10. Hudz L. V. (2020) Polska ta ukrainska modeli detsentralizatsii: porivnialnyi analiz. [Polish and Ukrainian models of decentralization: a comparative analysis]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia «Pravo» – The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "Law", vol. 29, pp. 91–96.
11. Rudakiewicz N. (2022) Long and arduous way to decentralization: past, present and future of the reforms of local self-government in Ukraine. Southeast European and Black Sea Studies, no. 23, pp. 1–19. DOI: https://doi.org/10.1080/14683857.2022.2131985
12. Antoniuk N., Piekut M. & Perkhach O. (2021) Anti-Crisis Management of Rural Areas Under Conditions of Decentralization (By the Example of Ukraine). Problemy Zarządzania - Management Issues, no. 4, vol. 90, pp. 178–191. DOI: https://doi.org/10.7172/1644-9584.90.10
13. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy: za stanom na 8 lypnia 2010r. № 2456-VI [Budget Code of Ukraine: Law of Ukraine: as of 8 July 2010, No. 2456-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Ofits.vyd. (2010) Kyiv: Parlam. vyd-vo. No. 50-51, 572 p.
14. Open Budget – State web portal of the budget for citizens. Available at: https://openbudget.gov.ua/
15. Eurostat – Eurostat is the statistical office of the European Union. vailable at: https://ec.europa.eu/
16. The official site of Ministerstva finansiv Ukrainy. vailable at: https://mof.gov.ua/uk
17. Ministerstvo Finansiv Respubliki Polsha [Ministry of Finance of the Republic of Poland]. Available at: https://www.mf.gov.pl
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Filonych Olena Порівняльний аналіз формування доходів місцевих бюджетів україни та польщі в умовах децентралізації / Olena Filonych // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 219-226. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3332.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ