Значення діджіталізації в забезпеченні прозорості в управлінні публічними фінансами і активами

Ключові слова: діджиталізація, публічні фінанси, активи, управління, бізнес

Анотація

Ефективна взаємодія між урядом і керівництвом, з одного боку, економічними суб'єктами, громадянами, засобами масової інформації, громадськими організаціями та суспільством в цілому, з іншого, є проявом прозорості державного управління. В контексті посилюючих процесів глобалізації, перетворення індустріального суспільства в постіндустріальне відбувається глибоке і динамічне поєднання матеріального світу з віртуальним з відповідними новими підходами, бізнес-моделями і інформаційно-комунікаційними технологіями у всіх сферах людської діяльності, бізнес, громадянське суспільство. Формування нової парадигми економічного мислення та розвитку має ґрунтуватися на реконструктивної концепції економіки відповідно до нової архітектурою на європейському і світовому просторі, а не на концепції модернізації економіки (оновлення старої системи, і, отже, посилення існуючих відмінностей у розвитку). Оцифровка як глобальна тенденція, яка зачіпає всі сфери сучасного життя, є неминучим фактом сьогоднішнього дня. Ми пропонуємо варіанти вирішення конфліктної ситуації щодо свідомого використання державної бази даних (Єдиної бази звітів про оцінку з модулем електронної оцінки вартості майна) як джерела надмірної вигоди для чотирьох дозволених електронних сайтів, а саме розширення кола акредитованих e-сайти та зменшення вартості послуг з приводу або введення прямого доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку та принципу безоплатного обслуговування послуг із введення чи використання бази даних майна. Зважаючи на попит громадськості на прозорість державного управління, це вимагає якісного нормативного регулювання цифрової трансформації, розвитку захищеної цифрової інфраструктури, активних державно-приватних партнерств для створення технологічних платформ та зміни загальних підходів до системи управління державними активами. - напрямок подальшого наукового дослідження.

Дані про авторів

Berezhna Alla, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Olena Filonych, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Stiglitz, J. Transparent Government, “Right to Free Speech. The Role of Media in Economic Development ”. M., 2005, 636 s.
2. Tereshchuk H. Transparency as a Phenomenon and Demand for Public Activity / Current Issues in Jurisprudence, Issue 2 (18). 2019, P. 83-88. URL: http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/677.
3. Pylaieva V. Scientific approaches to determining the principle of transparency in the activity of executive authorities in domestic science of administrative law. Law and society. 2016 No. 2 (2). P. 128-132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
4. Yeshimov S., Bondarenko V. Transparency as a principle of activity of public administration bodies in the conditions of use of information technologies. Social-law studios. 2018. Issue 1. P. 42-49. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/SPS_2018_1/09.pdf
5. Hasanov S., Kudriashov V., Balauin R. Foreign experience in ensuring transparency of operations in the fiscal sphere and its use in Ukraine. Finance of Ukraine. 2015. № 11. P. 22-42
6. Liashenko V. Digital Modernization of the Ukrainian Economy as a Breakthrough: Monograph / V. Liashenko, O. Vyshnevskyi; NAS of Ukraine, Institute of prom-sti economy. - Kyiv, 2018. – 252 p. ISBN 978-966-02-8440-1. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2017/Lyashenko_Vishnevsky_2018.pdf
7. Digital Agenda of Ukraine – 2020 (Digital Agenda 2020) Conceptual background. Priority Areas, Initiatives, Digitization Projects of Ukraine by 2020 URL: https: //ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
8. Ukraine 2030E – Digital Economy URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
9. Arturo Bris World Digital Competitiveness Rankings 2019. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/
10. The New Digital Economy and Development // UNCTAD Technical Notes on ICT for Development.2017. No. 8
11. Yenenkova I. Identifying the most effective areas for digital technology / Economy Issues # 2 (40). 2019. P. 25-30
12. SPFU Official Website. URL: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/analitichna-dovidka-6-mis-2019_6347.pdf
13. International standards of openness and transparency of public finances in the legislation and practice of Ukraine. Attempt to evaluate / M. Matskevich, E. Malinowska-Mision, V. Mision, A. Nedzelski, M. Tomaliak. Warsaw: Gdansk Institute of Market Economics, 2003, p.46. URL: http: //www.ier.com.ua/files/Projects/Projects_2003/2003_01/Project%20output/2003_01_eng_2.pdf
14. The share of the public sector in the economy for the first half of 2019. URL: http: //www.me.gov.ua/Documents/List? Lang = uk-UA & id = 3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60 & tag = State SectorEconomicsIs
15. The Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine, approved by Resolution # 849 of 09/29/2019. URL: https: //www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919
Опубліковано
2020-08-02
Як цитувати
Alla Berezhna Значення діджіталізації в забезпеченні прозорості в управлінні публічними фінансами і активами / Berezhna Alla, Olena Filonych // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 74-85. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1920.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ