Організаційна структура та зовнішні взаємозв’язки міжнародного автомобільного вантажного перевізника

  • Olesia Totska Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-4748-2134
  • Maksym Prosvirnikov Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: міжнародний автомобільний вантажний перевізник, організаційна структура, рівні управління, функції та завдання персоналу, зовнішні взаємозв’язки

Анотація

Для розвитку будь-якої організації, і в тому числі, транспортної, та досягнення нею стратегічних і тактичних цілей, важливим є її організаційна структура. Метою дослідження є розгляд організаційної структури та зовнішніх взаємозв’язків міжнародного автомобільного вантажного перевізника, а також функцій і завдань його управлінського й іншого персоналу. Для налізу обрану одну з вітчизняних компаній, яка здійснює міжнародні автомобільні вантажні перевезення. Визначено, що компанія має лінійно-функціональну організаційну структуру управління, де лінійні ланки приймають рішення, а функціональні забезпечують їх реалізацію. Управлінцями вищого рівня, які відповідають за прийняття стратегічних управлінських рішень і формування політики компанії, є директор, фінансовий і комерційний директори. На нижньому рівні управління знаходяться керівники операційних підрозділів (керівник відділу логістики, керівник відділу експедиції та перегону транспорту, механік-інженер, завідуючий господарчої служби та відпуску пально-мастильних матеріалів), які беруть участь у бізнес-процесах компанії (наданні транспортних послуг), а також керівник сервісного підрозділу, який обслуговує управління основною діяльністю (головний бухгалтер). Особливістю організаційної структури міжнародного автомобільного вантажного перевізника є наявність двох відділів: логістики, а також експедиції та перегону транспорту. Найбільш розлогий перелік виконуваних функцій і завдань мають помічник директора, керівники і менеджери основних відділів компанії. Основною відмінністю між діяльністю відділу логістики та відділу експедиції й перегону транспорту є те, що перший надає транспортні послуги власними автомобілями компанії, а другий залучає до перевезень інші компанії-перевізники. Зовнішні організації, з якими контактує міжнародний автомобільний вантажний перевізник, можна розділити на декілька груп: контрагенти (компанії-клієнти, компанії-постачальники товарів і послуг, компанії-консультанти, експедиційні компанії, транспортні компанії), контролюючі органи (податкова служба, митна служба, інші контролюючі установи), банк.

Дані про авторів

Olesia Totska, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Maksym Prosvirnikov, Волинський національний університет імені Лесі Українки

аспірант кафедри менеджменту

Посилання

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2024) Classification of types of economic activity DK 009:2010 (with changes). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (in Ukrainian)
2. Vorkut T. A., Bilonoh O. Ye., Sopotsko O. Yu & Tretynychenko Yu. O. (2017) Systematyzatsiia pokaznykiv otsiniuvannia orhanizatsiinykh struktur pereviznykiv avtomobilnoho transportu v konteksti realizatsii zbalansovanoi systemy pokaznykiv [Systematization of Indicators of Evaluation of Organizational Structures of Carriers of Motor Transport in the Context of the Implementation of a Balanced System of Indicators]. Economy and Transport Management, vol. 5, pp. 25–40. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2018_5_5 (in Ukrainian)
3. Glyebova A. (2012) Analiz strukturnykh zmin u systemi upravlinnia pidpryiemstvamy i orhanizatsiiamy zaliznychnoho transportu Ukrainy [Analysis of Structural Changes in Management of Enterprises and Organizations of Railway Transport of Ukraine]. Economic Analysis, vol. 10(3), pp. 249–253. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(3)__57 (in Ukrainian)
4. Dykan V. L. & Hlazkova A. S. (2016) Vdoskonalennia orhanizatsiino-upravlinskoi struktury zabezpechennia vzaiemodii zaliznychnoho transportu i promyslovosti [Improvement of the Organizational and Management Structure of Ensuring the Interaction of Railway Transport and Industry]. Intelligence XXI, no. 5, pp. 57–62. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2016_5_13 (in Ukrainian)
5. Poyasnik G. V. (2019) Mistse pidrozdilu ekonomichnoi bezpeky v umovakh typovoi orhanizatsiinoi struktury upravlinnia avtotransportnym pidpryiemstvom [Departments of Economic Security in the Conditions of a Typical Organizational Structure of Managing a Motor Transport Company]. Problems and Prospects of Entrepreneurship Development, no. 2, pp. 192–200. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2019_2_19 (in Ukrainian)
6. Rybalko N. V. (2012) Orhanizatsiina struktura kontroliu yakosti na avtoservisnykh pidpryiemstvakh [Organizational Structure of Quality Control at Car Service Enterprises]. Bulletin of the Donetsk University of Economics and Law, no. 2, pp. 71–76. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduetp_2012_2_14 (in Ukrainian)
7. Tretynychenko Yu. O. & Khalatska I. I. (2018) Model intehralnoho pokaznyka dlia otsiniuvannia roboty orhanizatsiinykh struktur pidpryiemstv pereviznykiv avtomobilnoho transportu [The Model of an Integral Indicator for Evaluating the Work of Organizational Structures of Enterprises of Road Transport Carriers]. Economy and Management on Transport, vol. 6, pp. 64–70. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2018_6_11 (in Ukrainian)
8. Totska O. L. (2022) Finansovi perspektyvy zovnishnoi torhivli posluhamy Ukrainy z krainamy Skhidnoi Yevropy [Financial Prospects of Foreign Trade in Ukrainian Services with Eastern European Countries]. Socio-Economic Research Bulletin, no. 1–2 (80–81), pp. 122–133. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1-2(80-81).2022.122-133. (in Ukrainian)
9. Totska O. (2023) Ukraine-EU: Analytical Assessment of International Trade in Services. Economy and the Region, no. 4 (91), pp. 108–117. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3200
10. Hlavatý J., Lizbetin J. & Fázik J. (2023) Comparison of Organisational Structures of Selected Passenger Railway Transport Companies and their Impact on Strategic Goals of Companies. LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, vol. 14, issue 1, pp. 227–238. DOI: https://doi.org/10.2478/logi-2023-0021
11. Kadlubek M. (2016) Management of Logistic Customer Service in Organizational Structures of Transportation Companies. Management 2016: International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research. Presov, Slovakia: BOOKMAN, S.R.O, pp. 93–97.
12. Kadlubek M. (2019) Management in Organizational Structures of Enterprises in the Light of Research Results. Bioscience Biotechnology Research Communications, vol. 12(1), special issue, pp. 27–33. DOI: https://doi.org/10.21786/bbrc/12.1/4
13. Kadlubek M. (2018) Management Solutions of Transport Companies not Possessing the Unit Dealing with Logistics Customer Service. In M. Suchanek (Ed.), New Research Trends in Transport Sustainability and Innovation. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. Pp. 88–97. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-74461-2_9
14. Lomotko D. V., Alyoshinsky E. S. & Zambrybor G. G. (2016) Methodological Aspect of the Logistics Technologies Formation in Reforming Processes on the Railways. Transport Research Arena, TRA2016. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science B. V. Vol. 14. Pp. 2762–2766. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.482
15. Mindur L. (2017) Development of Italian Railways in the Period 2002–2015, Including High-Speed Railway Lines. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, vol. 96, pp. 115–127. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.96.11
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Totska Olesia Організаційна структура та зовнішні взаємозв’язки міжнародного автомобільного вантажного перевізника / Olesia Totska, Maksym Prosvirnikov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 195-201. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3328.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ