Фінтех-ринок в Україні: аналіз і прогнозування

  • Olesia Totska Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-4748-2134
  • Bohdana Shevchuk Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: фінтех-ринок, фінтех-компанії, сфери діяльності, джерела фінансування, технології, прогнозні трендові моделі

Анотація

Метою дослідження є проаналізувати показники розвитку фінтех-ринку в Україні та побудувати прогнозні трендові моделі кількості створених у 2023 р. фінтех-компаній. Для проведення дослідження використано методи аналізу та екстраполяції трендів. Перелічено фактори впливу на активний розвиток фінансових технологій в Україні, а також основні проблеми у розвитку фінтеху. Вказано на зміни регуляторного характеру в 2022 р., які відкрили можливості для подальшого розвитку фінтех-ринку України. Наведено показники динаміки створення вітчизняних фінтех-компаній упродовж 2012–2022 рр. Визначено, що пік реєстрації компаній припав на 2018 р. (39 організацій), після якого спостерігалося щорічне зниження показника. Проаналізовано розподіл фінтех-компаній за сферами діяльності. Отримано, що в 2023 р. найбільші частки (понад 10 %) належали сферам технологій та інфраструктури, платежів / грошових переказів, особистого та споживчого кредитування. Відмічено, що значного розвитку набула регуляторна сфера, частка якої зросла з 1 % у 2021 р. до 7 % у 2023 р. Проаналізовано джерела фінансування фінтех-компаній у 2023 р. Визначено, що більшість компаній здійснює свою діяльність за рахунок власних коштів (66 %), приватних інвесторів (15 %) і венчурних фондів (5 %). Досліджено спектр технологій, використовуваних українськими фінтех-компаніями. Виявлено, що найпоширенішими технологіями є інтерфейс прикладного програмування АРІ (24 %), хмарні сервіси (13 %) та чат-боти (12 %). Для прогнозування кількості створених в Україні в 2023 р. фінтех-компаній побудовано п’ять трендових моделей: експоненційну вигляду , лінійну вигляду , логарифмічну вигляду , поліноміальну вигляду , степеневу вигляду . Отримано, що найбільшу імовірність справдження має поліноміальна модель, величина достовірності апроксимації якої становить 0,7179. Згідно неї кількість зареєстрованих у 2023 р. фінтех-компаній набуде від’ємного значення. Відзначено, що відкритість українців до діджиталізації є основним фактором успішного використання фінансових технологій в Україні в майбутньому.

Дані про авторів

Olesia Totska, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Bohdana Shevchuk, Волинський національний університет імені Лесі Українки

здобувач другого (магістерського) рівня

Посилання

1. Brus S. І. (2020) Transformatsiia industrii finansovykh posluh pid vplyvom fintekhu: hlobalnyi ta rehionalnyi vymiry [Transformation of the financial services industry under the influence of fintech: global and regional dimensions]. Economy and Forecasting, vol. 3, pp. 41–55. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2020_3_5 (accessed September 12, 2023).
2. Burkovskaya A. V. & Khorenzhenko V. V. (2020) Rozvytok fintekh-industrii u kryzovyi period [Fintech-Industry Development in the Crisis Period]. Modern Economics, vol. 20, pp. 36–40. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_20_8 (accessed September 12, 2023).
3. Krupka M. I., Demchyshak N. B. & Shchurevych O. I. (2023) Rozvytok fintekh-ekosystemy v Ukraini: spivpratsia mizh steikkholderamy v umovakh tsyfrovoho suspilstva [Development of fintech ecosystem in Ukraine: collaboration between stakeholders in digital society]. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series, vol. 28, pp. 86–95. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2023_28_13 (accessed September 12, 2023).
4. Lavreniuk V. V. (2021) Upravlinnia fintekh-ryzykamy bankivskoho sektora [The Fintech Risks Management of the Banking Sector]. Business Inform, vol. 12, pp. 231–238. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2021_12_33 (accessed September 12, 2023).
5. Nagorny P. D. (2020) Rozvytok fintekhu v Ukraini: perspektyvy z pohliadu na tendentsii rehuliatora [Finetech development in Ukraine: prospects from the regulator's trends]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Series: "Economic Sciences", vol. 2, pp. 194–199. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_2_37 (accessed September 12, 2023).
6. Petruk O. M., Burtsev Ya. I., Zaschipas S. M., Popov O. H. (2022) Fintekh yak poniattia funktsionalnoi ekonomichnoi nauky [Fintech as a concept of functional economic science]. Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis, vol. 3, pp. 48–53. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2022_3_10 (accessed September 12, 2023).
7. Romashko O. M. & Krykhivska N. O. (2022) Shliakhy pokrashchennia vzaiemodii bankiv ta fintekh-kompanii v Ukraini na osnovi zarubizhnoho dosvidu [The Ways to Improve the Interaction of Banks and Fintech Companies in Ukraine Based on Foreign Experience]. Business Inform, vol. 10, pp. 168–174.
8. Semenog A. Yu. (2022) Sklad ta struktura fintekh-landshaftu yak prostoru z nadannia tsyfrovykh finansovykh posluh [Composition and structure of fintech landscape as a space for digital financial services provision]. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series, vol. 25, pp. 110–116. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2022_25_16 (accessed September 12, 2023).
9. Stoiko O. Ya. (2020) Stanovlennia ta rozvytok fintekh-biznesu v Ukraini [Formation and Development of Fintech Business in Ukraine]. Business Inform, vol. 2, pp. 384–392. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_2_51 (accessed September 12, 2023).
10. Totska O. & Vavdiiuk N. (2022) Diialnist kraudfandynhovykh platform v Ukraini: rehionalnyi aspekt [Activity of crowdfunding platforms in Ukraine: regional aspect]. World of Finance, vol. 1 (70), pp. 89–98.
11. Liakhova O. O., Yurkevych O. M. & Korets K. R. (2023) Suchasnyi stan fintekh-rynku v Ukraini [Fintech market in Ukraine: current conditions]. Black sea economic studies, vol. 79, pp. 189–195. Available at: http://bses.in.ua/journals/2023/79_2023/30.pdf (accessed September 12, 2023).
12. Kataloh fintekh-kompanii Ukrainy [Catalog of fintech companies of Ukraine]. (2023). Available at: https://drive.google.com/file/d/1u9EKTulzzgm2EkhZMoROoDXLTce86LZ5/view (accessed September 13, 2023).
13. Pro virtualni aktyvy: proiekt Zakonu Ukrainy vid 17 liutoho 2022, № 2074-IX [The Law of Ukraine "On Virtual Assets" of February 17, 2022, No. 2074-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (accessed September 12, 2023).
14. Pro khmarni posluhy: Zakon Ukrainy vid 17 liut. 2022 r., № 2075-IX [The Law of Ukraine "On Cloud Services" of February 17, 2022, No. 2075-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2075-20#Text (accessed September 12, 2023).
15. Pro platizhni posluhy: Zakon Ukrainy vid 30 chervnya 2021, № 1591-IX [The Law of Ukraine "On Payment Services" of June 30, 2021, No. 1591-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (accessed September 12, 2023).
16. Stratehiia rozvytku fintekhu v Ukraini do 2025 roku [Fintech development strategy in Ukraine until 2025]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4 (accessed September 13, 2023).
17. Viblyi P. I. & Kondratiuk M. V. (2022) Rozvytok finansovykh tekhnolohii v Ukraini v umovakh viiny [Development of financial technologies in Ukraine under war conditions]. Galician economic journal, vol. 3 (76), pp. 67–73. Available at: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/76/1080.pdf (accessed September 13, 2023).
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Totska Olesia Фінтех-ринок в україні: аналіз і прогнозування / Olesia Totska, Bohdana Shevchuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 90-96. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3033.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ