Прогнозування показників зовнішньої торгівлі промислової продукції між Україною та Японією

Ключові слова: зовнішня торгівля, українсько-японські відносини, експорт, імпорт, прогнозування

Анотація

Виконано аналіз, оцінку та прогноз розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Японією. З огляду на загальну структуру імпорту – основними товарами, імпортованими з Японії в Україну протягом 2002–2021 років, були переважно промислові товари з високою доданою вартістю. Тому особливу увагу було приділено розробці прогнозної моделі, яка дозволяє дослідити імпорт та експорт. Для прогнозування обсягів експорту вітчизняної продукції до Японії було використано такі адаптивні методи прогнозування: модель Холта, модель Холта-Муіра. Оскільки в ряді динаміки (обсязі імпорту) спостерігаються суттєві коливання, аномальні значення ряду були виявлені та усунуті за допомогою методу Ірвіна. Отримані результати дозволили зробити висновок, про наявні тенденції подальшого зростання обсягів експорту та імпорту промислових товарів між Україною та Японією незважаючи на умови війни. Аналіз та прогноз експорту до Японії свідчить не лише про агресивність міжнародного маркетингу японських підприємців, а й відображає недоліки українського бізнесу – не може чи не хоче зосереджуватися на виробництві та експорті трудомісткої промислової продукції з вищою доданою вартістю. Загалом, для того, щоб підтримати експорт традиційних промислових товарів (вироби з металу, машини та хімічні продукти) до Японії Україні необхідно створити ефективну державну політику інноваційного розвитку вітчизняної промисловості. Адже говорити про збільшення частки високотехнологічних товарів у загальному промисловому експорті та розширення географічної структури експорту таких товарів сьогодні не видається можливим. Окрім активних військових дій на території країни, серед основних причин залишилися - відсутність інноваційної моделі розвитку та брак фінансових ресурсів. Наведені у статті адаптивні моделі прогнозування відтворюють динаміку зовнішньоторговельних відносин між Україною та Японією. На відміну від існуючих, вони є найбільш адекватним інструментом прогнозування в умовах обмеженості інформації й невизначеності. Результати дослідження, представлені в даній роботі, можуть бути застосовані на практиці для аналізу, оцінки та прогнозу розвитку зовнішньоекономічних відносин між країнами світу.

Дані про авторів

Vitalii Venger, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Nataliya Romanovska, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

кандидат економічних наук, доцент

Maryna Chyzhevska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Ksenia Verhal, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Svitlana Shcherbinina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук

Посилання

1. Marets O. & Mykhalets K. (2017) Modeling of indicators of foreign trade of goods of Ukraine and Germany. Scientific Bulletin of Mykolayiv National University named after V.O., no. 19, pp. 576–579. Available at: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/111.pdf
2. Maiko V. (2011) Ukraine's foreign policy and economic priorities in Central, South and Southeast Asia. Economic Journal – XXI, no. 9–10, pp. 3–7. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48025/01-Mayko.pdf?sequence=1
3. Ostashko T., Olefir V., Venger V. & Boiko O. (2021) A Comparative Analysis of the Trade and Industrial Policies of Ukraine and China in the Context of the Obor Initiative. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, no. 24 (2), pp. 119–136. DOI: https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.15
4. Honcharuk A., Drobotiuk O. & Kiktenko V. (2020) Ukraine and the countries of East, South-East and South Asia: results in 2020 and prospects of development. Kyiv: NISD. DOI: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2021.12
5. Honcharuk A., Mykal O. & Kobzarenko A. (2011) Priority issues of Ukraine's policy towards Asian countries. Analytical report. Kyiv: NISD. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/prioritetni-pitannya-politiki-ukraini-schodo-krain-azii
6. Bielieskov M. (2016) Foreign policy audit: Ukraine - Japan. Discussion note. Kyiv: Instytut svitovoi polityky. Available at: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audyt-zovnishnoyi-polityky_Ukr_YAponiya_ukr_inet.pdf
7. Moshko A. (2020) Ukrainian-Japanese relations at the present stage. Scientific notes of students and graduate students. International Relations Series, no. 5, pp. 242–251. Available at: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8285/1/28.pdf
8. Bilateral trade between Ukraine and Japan Product. Available at: https://japan.mfa.gov.ua/en/partnership/trade-and-economic-cooperation/japan-ukraine-bilateral-trade
9. Mazaraki A., Melnyk T. & Iksarova N. (2016) Foreign Trade of Ukraine: XXI Century: Monograph, Kyiv: KNEU. Available at: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/71b98caa3e46dab7dd15e731093dbd4d.pdf
10. Berezovska O. (2018) Directions for improvement of mechanism of customs regulation of international trade of Ukraine in free trade agreement. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Public Administration, no. 29 (4), pp. 26–30. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/622871
11. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua
12. Chandola V., Banerjee A. & Kumar V. (2009) Anomaly detection: A survey. ACM Computing Surveys (CSUR), no. 41 (3), pp. 1–58. DOI: https://dl.acm.org/doi/10.1145/1541880.1541882
13. Klebanova T. C. & Rudachenko O. O. (2015) Forecasting of indicators of financial activity of the enterprise of housing and communal services using adaptive models. Bіznes-іnform, no. 1, pp. 143–148. Available at: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-1_0-pages-143_148.pdf
14. Kobets S. & Luzina A. (2019) Application of adaptive models for forecasting a net sales. Efektyvna ekonomika, no. 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.4.40
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Venger Vitalii Прогнозування показників зовнішньої торгівлі промислової продукції між україною та японією / Vitalii Venger, Nataliya Romanovska, Maryna Chyzhevska, Ksenia Verhal, Svitlana Shcherbinina // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 68-78. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3196.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ