Конкурентоспроможність як основний чинник розвитку підприємства в сучасних умовах

  • Svitlana Kulakova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-7149-0356
  • Oksana Zhytnyk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-5397-8238
  • Anna Nesterenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0009-0006-1231-7381
  • Nataliya Romanovska Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-1377-7551
Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегії розвитку, війна, глобальні трансформації, міжнародна співпраця, бренд країни

Анотація

Сьогодні компанії як ніколи важливо бути лідером. Адже займаючи лідируючу позицію на ринку організація має доступ до найкращих ресурсів, має більше ймовірних шляхів розвитку та відповідно отримує більшу винагороду, аніж його конкуренти. Щоправда варто розуміти, що лідерство на ринку також несе за собою зростання відповідальності перед споживачами та партнерами, збільшення кількості ризиків, які можуть виникнути у процесі ведення господарської діяльності. Компанія-лідер не з’являється з нічого, вона загартовується й формує свою репутацію в умовах конкуренції, котра є неодмінною складовою будь-якого сучасного ринкового формування. Конкурентна боротьба це те, що лежить в основі конкурентоспроможності. Остання характеризує здатність підприємства більш успішно задовольняти запити споживачів і володіти при цьому певною конкурентною перевагою. Українські компанії у значній мірі далекі від високого рівня конкурентоспроможності. Це пояснюється численними проблемами, серед яких технологічна відсталість, низька інвестиційна привабливість, або ж навіть недосконалість побудови системи менеджменту. Однак в умовах глобалізації, ведення бойових дій на території країни, євроінтеграційного процесу, економічної кризи та політичної нестабільності формування належного конкурентного середовища та досягнення високої конкурентоспроможності підприємствами стає в рази складніше. Усе це посилює зацікавленість у дослідженні конкурентоспроможності як важливої категорії сучасної економічної науки та визначенні напрямків її покращення для вітчизняних господарюючих одиниць. Відтак, у ході дослідження було доведено важливість формування високого конкурентоздатного рівня підприємства для його життєздатності. Також автори зазначають, що серед напрямків покращення конкурентоспроможності можна виділити міжнародну співпрацю, фінансування, інноваційно-технологічний розвиток і обрання сучасних методологій управління компанією. Окрім цього, у статті дещо акцентується увага на необхідності формування гідного бренду країни. Під останнім прийнято розуміти сукупність різнопланових характерних ознак, і, власне, саме їх симбіоз відображає у першу чергу бачення держави самої себе як автономної одиниці міжнародної спільноти з її особливостями та перевагами. Тож належний брендинг країни дозволить не лише підвищити імідж держави на світовому ринку, а й сприятиме відновленню й розквіту вітчизняного підприємництва.

Дані про авторів

Svitlana Kulakova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу

Oksana Zhytnyk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістр

Anna Nesterenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістр

Nataliya Romanovska, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків

Посилання

1. Michael E. Porter (March–April 1990) The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. P. 73–91.
2. Patrick Dixon (2005) Building A Better Business: The Key to Future Marketing, Management and Motivation. Profile Business. 560 p.
3. William J. Stevenson & Mehran Hojati (2001) Production Operations Management. McGraw-Hill Ryerson, Limited, 640 p.
4. Sapotnitska N. Ia., Kozak V. Ie. (2023) Stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva ta yikh synerhiia v umovakh viiny. Transformatsiina ekonomika, no. 2 (02), pp. 49–52. Available at: https://transformations.in.ua/index.php/journal/article/view/21/21 (in Ukrainian)
5. Wellert K. (1995) Zur Wettbewerbsfähigkeit von Molkerei- und Schlachtunternehmen im vereinten Deutschland. Göttingen. P. 205.
6. Vasiuta V. B., Zhytnyk O. M. (2021) Osoblyvosti diialnosti serednoho ta maloho biznesu v umovakh pandemii Sovid-19. Ekonomika ta suspilstvo, is. 33. (in Ukrainian)
7. Zvit pro priami zbytky infrastruktury ta nepriami vtraty ekonomiky vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii Rosii proty Ukrainy stanom na cherven 2023 roku. KSE Institute (analitychnyi tsentr pry Kyivskii shkoli ekonomiky). (July, 2023). Р. 60. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf (in Ukrainian)
8. Statystyka zovnishnoho sektoru. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (in Ukrainian)
9. René Muschter (2023) Schätzung der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Weltwirtschaft 2023. Available at: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1367703/umfrage/auswirkungen-des-ukraine-kriegs-auf-die-weltwirtschaft/#statisticContainer
10. Kolosova V. (October, 2023) Dopomoha mizhnarodnykh finansovykh instytutiv Ukraini. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen (NISD). (2023). Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/dopomoha-mizhnarodnykh-finansovykh-instytutiv-ukrayini-zhovten-2023-roku (in Ukrainian)
11. Shymanska K. V., Myroniuk M. A. (2021) Natsionalnyi brend Ukrainy yak zasib pidvyshchennia yii konkurentospromozhnosti na mizhnarodnykh rynkakh. Suchasni vyklyky staloho rozvytku biznesu: tezy vystupiv II Mizhnar. nauk.-prakt. konf.z pyt. vyshch. osv. i nauky. Zhytomyr: Zhytomyrska politekhnika, pp. 332–333. (in Ukrainian)
12. Povna S. (2020) Svitovyi dosvid zaprovadzhennia hnuchkykh metodolohii upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv ta orhanizatsii. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no. 1(21), pp. 63–71. (in Ukrainian)
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Kulakova Svitlana Конкурентоспроможність як основний чинник розвитку підприємства в сучасних умовах / Svitlana Kulakova, Oksana Zhytnyk, Anna Nesterenko, Nataliya Romanovska // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 146-152. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3205.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ