Детінізація грального бізнесу, як інструмент наповнення бюджету в умовах антикризового управління

Ключові слова: гемблінг, оподаткування, антикризове управління, легалізація, державний бюджет

Анотація

Пропоноване дослідження присвячене детінізації грального бізнесу, як інструмент наповнення бюджету в умовах антикризового управління. Сфера азартних ігор є об’єктом особливого контролю з боку урядів усіх юрисдикцій, де він існує. Легалізація азартних ігор практично завжди супроводжувалася встановленням відповідного регуляторного режиму та структури. Багато країн світу легалізувало азартні ігри насамперед тому, що бачать у них інструмент економічного зростання, індустрія азартних ігор набула швидких темпів розвитку за останні два десятиліття, що пов’язано на сам перед із технологічним стрибком в платіжних системах та програмному забезпечені. Оскільки сукупні соціальні витрати на азартні ігри є набагато нижчими за сукупну соціальну вигоду, доходи від легальних азартних ігор використовуються як джерело наповнення місцевих бюджетів. Висока динаміка розвитку ринку показує, що легальний гемблінг в Україні є привабливим сектором для інвестицій. Проте податкове навантаження та перша ліцензійна виплата у трьох кратному розмірі означає, що легальні організатори азартних ігор, незалежно від обсягу інвестицій у свій бізнес, довго їх повертатимуть. Для оптимізації податкового навантаження було зареєстровано законопроект 2713-д, який матиме значні позитивні наслідки для економіки, а саме залучення інвестицій, зокрема західних, у сектор легального гемблінгу, що сприятиме не лише наповненню державного бюджету, а й створенню нових робочих місць, а також посиленню бізнес-активності в інших індустріях, з якими взаємодіятимуть компанії із гемблінг-сектору. У частині розподілу доходів держави від легальних азартних ігор доцільним є імплементація позитивного досвіду інших країн. Надходження, отримані від легальних азартних ігор використовується для надання ключових послуг, включаючи охорону здоров’я та освіту, та підтримки економічного розвитку місцевих громад.

Дані про авторів

Stanislav Mykhailov, Національний університет водного господарства та природокористування

здобувач

Yelyzaveta Mykhailova, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат філологічних наук

Посилання

1. Regulated Online Gambling Market In Europe (2022). Available at: https://www.egba.eu/resource-post/regulated-online-gambling-market-2019-2026e/
2. Exclusive Report by Acumen Research and Consulting (2022). Available at: https://www.acumenresearchandconsulting.com/online-gaming-market
3. Pirnykoza P.V. (2017) Lehalizatsiia hralnoho biznesu v Ukraini: fiskalnyi ta ekonomichnyi aspekty [Legalization of gambling business in Ukraine: fiscal and economic aspects]. Naukovopraktychnyi zhurnal «Ahrosvit» [Scientific and practical magazine "Agrosvit"]. № 11. P. 61–69.
4. Lottery and Gambling Tax. (2021) Ministry of Finance of the Republic of Lithuania. Available at: https://finmin.lrv.lt/en/competence-areas/taxation/main-taxes/lottery-and-gambling-tax (accessed 17.01.2023)
5. Serhiienko I. Khorolskyi R. (2015) Pravove rehuliuvannia hralnoho biznesu: yevropeyskyy dosvid, praktyka postradianskykh krain, perspektyvy Ukrainy [Legal regulation of gambling business: European experience, practice of post-Soviet countries, prospects of Ukraine]. Kyiv: Vydavnychy dim «Kyy», 215 p.
6. Kovtun Ye.Ie. (2008) Pravove rehuliuvannia hralnoho biznesu v Ukraini ta inozemnykh derzhav [Legal regulation of gambling business in Ukraine and foreign countries]. Kyiv, 135 p.
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Mykhailov Stanislav Детінізація грального бізнесу, як інструмент наповнення бюджету в умовах антикризового управління / Stanislav Mykhailov, Yelyzaveta Mykhailova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 23-27. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2778.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ