Теоретичні основи менеджменту збуту продукції підприємства

  • Iryna Amelina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Oleksandr Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: збут, збутова політика, продаж через Internet, особистий продаж, телезбут, збутова діяльність

Анотація

У статті визначено, що збут – це система відносин у сфері товаро-грошового обміну між економічно і юридично суб'єктами ринку збуту комерційні потреби, що реалізують свої. Суб'єктами ринку збуту виступають продавці й покупці, а об'єктом збуту є безпосередньо товар. Збутова діяльність підприємства будується на результатах маркетингового аналізу ринку. Основними цілями такого аналізу є пошук шляхів найповнішого задоволення запитів споживачів, підвищення обсягу продажу, найповніше використання ресурсів підприємства, зниження комерційних ризиків. Зазначено, що проблеми збуту підприємствам необхідно вирішувати під час розробки маркетингової політики. Розробка збутової політики підприємства повинна базуватись на результатах аналізу наявної збутової системи. Причому цей аналіз доцільно здійснювати не лише за кількісними показниками, але й за якісними: рівень обслуговування, задоволеність і прихильність покупців, результативність комунікаційної політики, правильність вибору сегментів ринку, результативність роботи збутового персоналу тощо. Для обґрунтування збутової політики необхідним є вибір оптимального варіанта розрахунку витрат у розрізі основних напрямків реалізації збутової політики підприємства. Виділено активні форми збуту: торгівля за попередніми замовленнями; телезбут, продаж через Internet; директ-мейл; особистий продаж. Планування збутової діяльності підприємства визначається фінансовий кошторис збуту, в якому основне місце займають витрати обігу. Вони можуть бути розраховані на базі прогнозів обсягу продажу і торгових витрат. У результаті підсумовування окремих кошторисів на кожну товарну групу складається зведений кошторис збуту. Загальні торгові витрати включають: заробітну плату робітників збутового апарату, транспортні й складські витрати, торгові знижки і т. п. Відповідальність за складання кошторису і контроль за його дотриманням покладається на керівництво відділу збуту. Важливим моментом у плануванні є встановлення завдань щодо збуту на певний проміжок часу, їх визначення не можна зводити до механічного поділу обсягу реалізації на число уповноважених, на яких покладається збут або окремої групи товарів, або в певному географічному районі чи секторі ринку. На обсяг роботи цих уповноважених впливає багато різноманітних факторів: географічні фактори, товар (один вид, група, весь асортимент), характер діяльності (відвідування нових клієнтів, повторні замовлення, спеціалізовані види робіт), одиниця виміру збуту, база виміру результатів, період часу, база винагороди.

Дані про авторів

Iryna Amelina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Oleksandr Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Здобувач вищої освіти

Посилання

1. Boiko R.V. (2014). Vdoskonalennia komertsiinoi diialnosti torhovelnoho pidpryiemstva na osnovi optymizatsii polityky tovarorukhu. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 5. T. 2. S. 128–133.
2. Formuvannia zbutovoi polityky pidpryiemstva. Available at: https://pidru4niki.com/10561127/marketing/zbutova_politika_sistemi_marketingovogo_menedzhmentu_pidpriyemstva
3. Vynohradska A.M. (2014). Komertsiine pidpryiemnytstvo: suchasnyi stan,stratehii rozvytku; Monohrafiia. Kyiv: Tsent navchalnoi literatury, 807 s.
4. Harkavenko S.S. (2012). Marketynh. Pidruchnyk. Kyiv: Libra, 712 s.
5. Bieliavtsev M., Bespiata M. (2010). Stratehichne marketynhove upravlinnia zbutom pidpryiemstv. Marketynh v Ukraini. № 1. S. 24–26.
6. Holovkina N.V. (2013). Stymuliuvannia zbutu: teoriia, praktyka i perspektyvy. Marketynh v Ukraini. № 2.
7. Bandura Z.L., Veikruta L.S. (2011). Marketynhovyi analiz zbutovoi diialnosti pidpryiemstva v umovakh rynku. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. № 36. S. 22–26.
8. Zbut produktsii i komertsiina robota pidpryiemstva. Available at: https://stud.com.ua/16827/ekonomika/zbut_produktsiyi_komertsiyna_robota_pidpriyemstva
9. Holovko I., Tymoshchuk O. (2013). U zahalnii strukturi eksportu do YeS tretyna nalezhyt ahroproduktsii. Interviu z Ministrom ahrarnoi polityky i prodovolstva Ukrainy M. Prysiazhniukom. Visnyk Ministerstva dokhodiv i zboriv Ukrainy. № 39.
10. Havrylko P.P. (2012). Ekonomichnyi zmist zbutu produktsii. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. № 1.
11. Shpylyk S. (2012). Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu pidpryiemstva. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. № 4(37). S. 88–95.
12. Spilnyk I.V., Zahorodna O.M. (2014) Analiz vyrobnycho-zbutovoi diialnosti u pidvyshchenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats / Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; red. kol.: V.A. Derii (holov. red.) ta in. Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu «Ekonomichna dumka». № 17. S. 106–120.
13. Zahorodna O.M. Spilnyk I.V. (2014) Diahnostuvannia problemnykh zon vyrobnycho-zbutovoi diialnosti za kliuchovymy indykatoramy yii otsinky. Problemy ta perspektyvy rozvytku teorii i praktyky obliku, kontroliu, ekonomichnoho analizu i statystyky: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ternopil, 5 hrudnia 2014 roku. Ternopil. TNEU, s. 48–50.
14. Astahova I.E. (2011). Marketing: textbook. Kharkiv National University of Economics. Kharkiv: Publs. KhNUE, 208 p.
15. Hryhorchuk T.V. (2016). Marketing. Part two: textbook. Kyiv: Ukraine, 300 p.
16. Bai S.I. (2014). Management of organizations: manual. Kyiv: KNUTE, 174 p.
17. Research of confectionery products competitiveness. Available at: http://otherreferats.allbest.ru/marketing/.
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Amelina Iryna Теоретичні основи менеджменту збуту продукції підприємства / Iryna Amelina, Oleksandr Dmytrenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 38-44. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2523.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ