Методологічні аспекти інституціоналізму в питаннях адміністративно-територіального розвитку

  • Grygorii Sharyi Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-5098-2661
  • Oleksii Obolenskyi Vadym Hetman Kyiv National University of Economic https://orcid.org/0000-0001-6828-9224
  • Svitlana Nesterenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-2288-3524
  • Tetiana Odariuk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: децентралізація повноважень, виконавча влада, розвиток територій, інституціональна матриця, територіальна громада

Анотація

В статті врахована нераціональність, непропорційність, складноконтурність адміністративно-територіальних утворень об’єднаних територіальних громад. Зазначено, що питання застосування інституціональної методології шодо адміністративно-територіального розвитку є недостатньо дослідженими у вітчизняній та зарубіжній економічній науці. Виявлена інституціональна невідповідність адміністративного територіального поділу потребам країни. Визначено шляхи інституціоналізації виконавчої влади, розвитку територій у відповідності до вимог інституціоналізму, та його роль і місце в адміністративно-територіальній реформі. Відмічено, що єдиним інституціональним комплексом суспільства визначається інституціональна матриця. Інституціональна матриця суспільства подається, як стійка тріада базових елементів – макроінститутів, що інтегрують і стабілізують суспільство: економіка, політика і культура. При формуванні матриці враховано її властивості, а саме симетрія дуальних позицій, взаємозумовленість інститутів в межах матриці, інваріантність домінантності, можливість співіснування в системі інститутів материнської матриці різних елементів різних матриць з обов’язковим домінуванням рідної матриці. Історичним розвитком держав і цивілізацій, які існують за принципами матриці, доведена дієвість вище наведених властивостей; в іншому разі держава зникає, перестає існувати і цивілізація. Визначено, що державні та регіональні інституціональні перетворення генерують проведення ефективних реформ: адміністративно-територіальної, економічної, земельної та інших взаємопов’язаних трансформацій суспільства, включаючи політико-правові. Територіальний розвиток і реальна економіка вимагають проведення реформи системи інститутів управління в рамках вертикально-рівневої системи управління з урахуванням природних, політичних, економічних, етнічних, мовних, національних та інших просторових і соціальних аспектів. А модернізація системи інститутів державного управління, децентралізація повноважень на рівень об’єднаних територіальних громад повинна формувати стійку систему розвитку території і безпечне економіко-соціальне середовище в регіонах.

Дані про авторів

Grygorii Sharyi, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор

Oleksii Obolenskyi, Vadym Hetman Kyiv National University of Economic

Доктор економічних наук, професор

Svitlana Nesterenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат технічних наук, доцент

Tetiana Odariuk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Старший викладач

Посилання

1. Burkinsky, B. V., Goriachyk, V. F., Murzanovskiy, G. M. (2018). The administrative and territorial reform in Ukraine: the system presentation. Economic innovations, Vol. 20, № 3(68) [in English].
2. Lukashevych, M. P. Sotsiolohiya ekonomiky. Retrieved from: http://tourlib.net/books_others/lukashevych25.htm
3. Polany, K. (2002). The great transformation the political and economic origins of our time, Edited by S. E. Phedorov, S.-Peterburg, Russia, 220 p. [in Russian].
4. Nort, D. Vklad neoynstutsyonalyzma v ponymanye problem perekhodnoy ekonomyky. Retrieved from: https://royallib.com/book/nort_duglas/vklad_
neoinstitutsionalizma_v_ponimanie problem_perehodnoy_ekonomiki.html
5. Bohoiavlenska, Yu. V., Shaposhnykov, K. S. (2010). Evolyutsiya instytutsionalnoyi teoriyi v konteksti transformatsiyi suchasnykh ekonomichnykh system: Monohrafiya, Zhytomyr, Ukraine, 550 p. [in Ukraine].
6. Bortis, H. (2007). Instytutsiyi, povedinka ta ekonomichna teoriya: Vnesok do klasyko-keynsianskoyi politychnoyi ekonomiyi; per. z anhl. T. Bardadym, Kiev, Ukraine, 560 p. [in Ukraine].
7. Nort, D. (2000). Instytutsiyi, instytutsiyna zmina ta funktsionuvannya ekonomiky; per. z anhl. I. Dzyub, Kiev, Ukraine, 198 p. [in Ukraine].
8. Molodtsov, O. V. (2016). Metodolohichni aspekty teoriyi instytutsionalnykh matryts u konteksti dynamiky instytutsionalnykh zmin. Teoriya ta practika dergavnogo upravlinnya i miscevogo samovryaduvannya. Vol. 2, 19 p. Retrieved from: http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/8.pdf
9. Administratyvno-terytorialnyi ustriy Ukrayiny: metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannya : monohrafiya, DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrayiny»; nauk. red. V.S. Kravtsiv (2016). Lviv, Ukraine, 264 р. [in Ukraine].
10. Strukturni transformatsiyi v natsionalʹniy ekonomitsi: problemy diahnostyky ta instytutsiynoho zabezpechennya : monohrafiya, Edited by A. F. Melnyk (2012). Ternopilʹ, Ukraine, 175 р. [in Ukraine].
11. Sharyi, G. I. (2016). Instytutsiyne zabezpechennya rozvytku zemelnykh vidnosyn v ahrarnomu sektori Ukrayiny : monohrafiya. Poltava, Ukraine, 604 р. [in Ukraine].
12. Huber, R., Buttler, H., Rigling, A. (2013). Sustainable Land-use Practices in European Mountain Regions under Global Change: an Integrated Research Approach. Ecology and Society, Vol. 18 (3) [in English].
13. Pérez-Soba, M., Paterson, J., Metzger, M., Gramberger, M., Houtkamp, J., Jensen, A. et. al. (2018). Sketching sustainable land use in Europe by 2040: a multi-stakeholder participatory approach to elicit cross-sectoral visions, Regional Environmental Change. Vol. 18 (3), pp. 775–787 [in English].
14. Opdam, P., Foppen, R., Vos, C. (2001). Bridging the gap between ecology and spatial planning in landscape ecology, Landscape Ecology. Vol. 16 (8), pp. 767–779 [in English].
15. Bubyr, N. (2019). The role of land-use planning for organize the balanced territorial development within the united territorial communities. Proceedings of the 3rd annual conference, pp. 83-85 [in English].
16. Stoiko, N., Parsova, V. (2017). Environmental dimensions of rural development in land use planning circumstances in Ukraine. Engineering for rural development, pp. 964–969. [in English].
17. Voronkova, O. Y., Yankovskaya, V., Kovaleva, I., Epishkin, I., Iusupova, I., Berdova, Y. (2019). Sustainable territorial development based on the effective use of resource potential, Entrepreneurship and Sustainability, Issues 7(1), pp. 662-673 [in English].
18. Administratyvno-terytorialnyi ustriy krayin Yevropeyskoho Soyuzu, Natsionalʹna academiya dergavnogo upravlinnya pry prezidentovy Ukrayiny»; red. Yu. V. Kovbasuka (2015). Kiev, Ukraine, 628 р. [in Ukraine].
19. Medeiros, E. (2019). Spatial Planning, Territorial Development, and Territorial Impact Assessment, Journal of Planning Literature. Vol. 34, Issue 2. Retrieved from: https://doi.org/10.1177/0885412219831375
20. Yemelyanov, V., Shulga, A. (2016). Regulatory framework of local government reform and unification of territorial communities in Ukraine, Рublic policy and economic development: Scientific and Practical Journal. Issue 9 (13), pp. 7-27 [in English].
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Sharyi Grygorii Методологічні аспекти інституціоналізму в питаннях адміністративно-територіального розвитку / Grygorii Sharyi, Oleksii Obolenskyi, Svitlana Nesterenko, Tetiana Odariuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 13-19. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2519.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ