Вплив іноземних інвестицій на розвиток органічного виробництва в Україні

  • Oleksii Obolenskyi ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" https://orcid.org/0000-0001-6828-9224
  • Alyona Buryak Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-0814-7459
  • Iryna Novytska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-7068-8320
  • Anastasia Andriyash Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Kseniya Kolomiets Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, органічний ринок, сільськогосподарська органічна продукція, АПК

Анотація

У статті визначено вплив іноземних інвестицій на виробництво сільськогосподарської органічної продукції в Україні. Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. Тому органічне сільське господарство має екологічні переваги, які проявляються у тому, що воно має великий потенціал, щоб виправити попередньо перелічені негативні тенденції, а також скоротити викиди вуглекислого газу, закису азоту й метану, які сприяють глобальному потеплінню. Також органічне сільське господарство має значні переваги для здоров’я. По-перше воно знижує ризик втрати здоров’я для сільськогосподарських працівників, адже саме вони найбільш уразливі до дії пестицидів та інших хімікатів, які використовує конвенційне виробництво. По-друге, органічні продукти більш корисні для споживачів завдяки мінімізації впливу на здоров’я токсичних і стійких хімічних речовин. Тому світовий ринок органічної продукції розвивається швидкими темпами. Україна робить лише перші кроки у формуванні та становленні ринку органічної продукції, який є вже досить розвинутим у інших країнах (зокрема ЄС). Розглянуто тенденції розвитку виробництва органічної продукції на вітчизняному ринку. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що іноземне інвестування є одним із дієвих інструментів для розвитку органічного сільського господарства та забезпечення його конкурентоспроможності. На сьогоднішній день іноземні інвестиції через значні їхні масштаби мають суттєвий вплив на стан та функціонування вітчизняного ринку органічної продукції та сприяють розв’язанню пріоритетних завдань розвитку. Зарубіжні джерела інвестування не можуть відігравати ролі головного важеля економічного зростання, але за умови їх обґрунтованого й раціонального використання навіть незначні надходження сприятимуть пожвавленню сільськогосподарського виробництва, підвищенню його ефективності, особливо у напрямку органічного виробництва.

Дані про авторів

Oleksii Obolenskyi, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Доктор економічних наук, професор

Alyona Buryak, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент

Iryna Novytska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Асистент

Посилання

1. Vakhovych I.M. Kontseptualni zasady investytsiinoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku rehionu / I.M. Vakhovych, H.L. Denysiuk // Aktualni problemy ekonomiky. – 2011. – № 1. – S. 138-144. (in Ukr.).
2. Kisil M.I. Investytsiine zabezpechennia rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva ta silskykh terytorii / M.I. Kisil // Menedzhment: zbirnyk naukovykh prats. – K., 2009. – № 11. – 225 s. (in Ukr.).
3. Kodenska M.Iu. Motyvatsiini chynnyky investytsiinoho zabezpechennia rozvytku ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva / M.Iu. Kodenska // Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. – 2013. –№ 2. – S. 62-66. (in Ukr.).
4. Musiienko O.L. Faktory investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv ahrarnoho vyrobnytstva / O.L. Musiienko // Innovatsiina ekonomika. – 2013. – № 4. – S. 90–95. (in Ukr.).
5. Plotnikova M.F. Katalizatory investytsiino-innovatsiinoho rozvytku na silskykh terytoriiakh / M.F. Plotnikova // Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. – 2016. – № 39. – S. 107–117. (in Ukr.).
6. Plotnikova M.F. Innovatsiino-proektnyi vektor stiikoho silskoho rozvytku / M.F. Plotnikova, O.F. Prysiazhniuk // Nauk. pr. Poltavskoi derzh. ahrar. akad. Ser. Ekon. nauky. – 2014. – Vyp. 1(8). – T. 1. – S. 246–255. (in Ukr.).
7. Andrusenko N.V. (2015). Development of organic agricultural production in Ukraine. Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. Pp. 43-46.
8. Andrusenko N.V. (2017). Institutionalization of the market of organic agriculture, economics and management of the national economy. Vol. 15. P. 31-35.
9. Hranovska V.H. Perspektyvy rozvytku rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini / V.H. Hranovska // Ekonomika APK. 2017. № 4. S. 31-40. (in Ukr.).
10. Dankevych V.Ie. Osoblyvosti rozvytku orhanichnoho zemlerobstva v umovakh Ukrainskoho Polissia / V.Ie. Dankevych // Naukovo-praktychnyi zhurnal Zbalansovane pryrodokorystuvannia. – 2013. – № 4. – S. 71–75. (in Ukr.).
11. Zavadska Yu.S. Suchasni tendentsii rozvytku vitchyznianoho rynku orhanichnoi ahroprodovolchoi produktsii / ZavadskaIu.S. // Ekonomika APK. – 2013. – № 8. – S. 95 (in Ukr.).
12. Maslak O. The status and prospects of the organic agricultural products market in Ukraine / Oleksandr Maslak // Baltic Journal of Economic Studies. 2017. – № 2. – С. 81–85.
13. Ovcharenko A.S. Eksportooriientovana model rozvytku orhanichnoho ahroprodovolchoho rynku Ukrainy / A.S. Ovcharenko // Prychornomorski ekonomichni studii. Vyp. 26-1. – 2018. – S.21– 25 (in Ukr.).
14. Iatsenko O.M. Formuvannia popytu na orhanichnu produktsiiu na ahroprodovolchomu rynku / O.M. Yatsenko, Yu.S. Zavadska // Innovatsiina ekonomika. – 2010. – № 3(17). – S. 204-208. (in Ukr.).
15. Feniak L.A. Dzherela formuvannia investytsiinykh resursiv. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. – 2010. – № 36. – C. 134–139. (in Ukr.).
16. Statistics of the external sector / National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693528
17. Organic in Ukraine / Federation of Organic Movement of Ukraine. Retrieved from http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-39-01
18. Official site of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Retrieved from http://minagro.gov.ua
19. Swiss-Ukrainian program “Development of trade with higher added value in the organic and dairy sectors of Ukraine”. Retrieved from https://qftp.org/
20. German-Ukrainian cooperation project “German-Ukrainian cooperation in the field of organic agriculture”. Retrieved from http://www.coa-ukraine.com/ua/
21. “Credit resources for agricultural producers” USAID. Retrieved from https://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture
22. US-Ukraine Cooperation Program. Retrieved from https://www.facebook.com/USAID.WOCCU.CAP/
23. Investment projects. Retrieved from https://uafata.org.ua/pro-proekt-poziki/
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Obolenskyi Oleksii Вплив іноземних інвестицій на розвиток органічного виробництва в україні / Oleksii Obolenskyi, Alyona Buryak, Iryna Novytska, Anastasia Andriyash, Kseniya Kolomiets // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 6-12. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2472.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ