Нові підходи до стратегічного програмно-цільового управління інноваційно-економічним розвитком будівельного сектора України

Ключові слова: будівельний сектор, інноваційно-економічний розвиток, програмно-цільове управління, стратегічне планування

Анотація

Установлено, що характерною рисою сучасної глобальної економічної системи є активний вплив держави та її органів влади на стратегічний розвиток передових галузей науки, виробництва й бізнесу, забезпечення їх інтеграції в єдиний механізм науково-технічного та соціально-економічного прогресу постіндустріального суспільства, в якому задіяні не тільки окремі країни та органи їх державного управління, а й провідні компанії світу. Проведено аналіз стану та виявлено проблеми в інноваційно-економічній сфері розвитку України за часів її незалежності. Здійснено теоретичні дослідження сучасних тенденцій, процесів і процедур щодо організації та управління прогресом передових країн і компаній світу. Розроблено нові підходи до формування системи та організації процесів стратегічного планування і програмно-цільового управління інноваційним та економічним розвитком держави, її регіонів, галузей господарювання і підприємств, здатних створювати та реалізовувати на світових ринках наукоємну конкуренто-спроможну продукцію з високим рівнем доданої вартості. Розроблено практичні рекомендації щодо ефективної реалізації цього процесу, зокрема, запропоновано модель і алгоритм стратегічного планування й програмно-цільового управління соціально-економічним та інноваційним розвитком України. Наведено характеристику основних параметрів і елементів структурно-ієрархічної організації системи державного управління стратегічними та програмно-цільовими заходами в процесах розвитку держави та її елементів. На основі узагальнення світового досвіду провідних країн і компаній світу сформовано пропозиції щодо покрокової практичної реалізації ключових заходів, процедур та інструментів стратегічного програмно-цільового управління інноваційно-економічним прогресом України. Практична реалізація розроблених пропозицій буде сприяти прискоренню прогресу України за світовими стандартами господарювання

 

Посилання

[1]. Redkin O.V., Tolkachov D.M. (2019). Strategic and project management of innovative development of the national economy, its high-tech research and production systems and enterprise. Poltava: PoltNTU
[2]. A Guide to the Project Management of Knowledge. (2017). Newtown Square, PA: Project Management Institute
[3]. A Guidebook to the Project & Program Management. For Enterprise Innovation. (2013). Japan, PMAJ
[4]. Cleland D. (2015). Project Management Strategic Design and Implementation. New York, McGraw-Hill, Inc.
[5]. World Economic Forum. Retrieved from: http://www.weforum.org/reports
[6]. Bushuev S.D. (2011). Innovative management mechanisms for development programs. Кyiv: Sammit-Book
[7]. Redkin O.V., Chaikina A.O. (2019). Multi-project management of innovation and high-tech development of national economy. Economy and region»: scientific bulletin, 3(74), 50-56.
doi.org/10.26906/eip.2019.3(74).1762
[8]. Redkin O.V., Pahomov R.I., Zyma O.E. (2018). New forms and world experience of organization and management of business processes and build-investment projects in the field of the complex objects development of Ukraine. Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво, 1(50), 238-245.
doi.org/10.26906/znp.2018.50.1081
[9]. Redkin O., Zlepko O., Pents M. (2019). Organizational Innovations in the Activities of Construction Companies in Ukraine in the Transition to World Standards of Management. Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво, 2(53), 151-156
doi.org/10.26906/znp.2019.53.1906
[10]. Soloviev V.P. (2009). National strategy of innovative development in the globalized world: concept elements. Science and innovation, 3, 16-22
[11]. Strategic program-target planning of social and economic development of Ukraine: Scientific and methodical manual (2006). (g.ed. V.P. Gorbulin). Kyiv: «NVC Euroatlantic Inform»
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Redkin Oleksandr Нові підходи до стратегічного програмно-цільового управління інноваційно-економічним розвитком будівельного сектора україни / Oleksandr Redkin, Roman Pahomov, Oleksandr Zuma // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (54). – С. 106-112. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2020.54.2281.