Енергоефективність будівель у країнах Євросоюзу та Україні

Ключові слова: енергоефективність будівель, структура енергоспоживання будівель, опір теплопередачі, огороджувальні конструкції

Анотація

Розглянуто стан та методи оцінювання енергетичної ефективності будівель у країнах Євросоюзу та Україні.
З’ясовано, що вони суттєво відрізняються, це зумовлено кліматичними, економічними й історичними особливостями
регіонів. Виявлено, що у деяких країнах ЄС регулярно переглядаються і підвищуються вимоги до енергетичних ха-
рактеристик будівель. З’ясовано, що одним із головних показників енергоефективності будівель є теплотехнічні ха-
рактеристики огороджувальних конструкцій і передусім їх опір теплопередачі. У всіх країнах установлено власні
вимоги до теплозахисних характеристик огороджувальних конструкцій, які періодично змінюються, як правило, у
бік збільшення. Таку динаміку зростання нормативних показників теплозахисту огороджень будівель в Україні про-
стежено за останні півстоліття. Засвідчено, що за цей період вони зросли у 3,5  4 рази. Виконано комплексний порі-
вняльний аналіз показників енергоефективності будівель у країнах Євросоюзу та в Україні за декількома показника-
ми теплозахисту: опором теплопередачі огороджувальних конструкцій, відносними втратами тепла через огоро-
дження й температурним режимом житлових приміщень. Проаналізовано зв’язок показників теплової ізоляції буді-
вель з кліматичними характеристиками для країн Європи. Показано, що за характеристиками енергоефективності
будівель Україна суттєво відстає від більшості країн ЄС. На основі оптимізаційних розрахунків з урахуванням су-
часної вартості теплової енергії та теплоізоляційних матеріалів запропоновано економічно обґрунтовані значення
опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, які за цим показником виведуть Україну на загальноєвропейсь-
кий рівень. Підтверджено необхідність подальшого збільшення опору теплопередачі огороджень з метою підвищен-
ня енергоефективності будівель та гармонізації українських будівельних норм з нормативними вимогами країн ЄС.

Посилання

1. On the energy efficiency of buildings. Law of Ukraine
dated June 22, 2017 N. 2118-VIII. (2017).
2. Fahrenyuk, G.G. (2008). Energy Efficiency of Increasing
Thermal Technical Indicators Main Elements of the
Thermal Insulation Shell in Buildings. Construction of
Ukraine, 8, 12-14.
3. Fahrenyuk, G.G. (2009). Fundamentals of ensuring energy
efficiency in buildings and thermal reliability of fencing
structures. Kiev: Gamma Print.
4. Fahrenyuk, G.G. (2011). Complex of normative indicators
thermal insulation shell in buildings. Construction Bulletin
of Science, 63, 123-126.
5. Fahrenyuk, G.G. (2013). Methodological bases for consideration
of energy efficiency in buildings. Construction.
Material science. Mechanical Engineering. Series: Innovative
Technologies for the Life Cycle of Housing, Industrial
and Transport Facilities, 69, 548-553.
6. Tabunshchikov, Y., Brodach, M. & Shilkin, N. (2003).
Energy efficient buildings. Moscow: AVOK-Press.
7. Kurbatov, V.L. (2004). Improving energy efficiency by
improving the heat protection of the exterior walls of buildings.
Building Materials, Equipment, Technologies of the
21st Century, 3, 46-47.
8. Matrosov, Yu.A. (2008). Energy saving in buildings.
The problem and ways to solve it. Moscow: NIISF.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Kariuk Alla Енергоефективність будівель у країнах євросоюзу та україні / Alla Kariuk, Roman Mishchenko, Volodymyr Pents, Vira Shchepak // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 185-190. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1695.