Особливості деформування житлових будинків при зіткненні зблокованих блок-секцій від нерівномірних осідань на просадочних ґрунтах

Ключові слова: просадочний ґрунт, зіткнення блок-секцій, пошкодження конструкцій, захист, відновлення

Анотація

З’ясовано, що досвід експлуатації житлових будинків на деформованих основах свідчить про актуальність таких
результатів для їх урахування при експлуатації житлових будинків у складних інженерно-геологічних умовах.
Наведено результати інструментальних обстежень фактичного напружено-деформованого стану конструкцій блок-секцій житлових будинків за умов їх зіткнення на просідаючих ґрунтах зі значними величинами просідань.
При цьому відзначено, що на стадіях розроблення типових серій будинків і проектування конкретних будинків не враховувалося можливе зіткнення блок-секцій. Зрозуміло, що зусилля зіткнення блок-секцій є неврахованим впливом на конструкції будинку має ряд особливостей роботи конструкцій будинку в зоні зіткнення, одна з яких – навантаження ділянок стін зусиллями зіткнення із площини стіни. Узагальнено досвід експлуатації та результати інструментальних обстежень і досліджень фактичного напружено-деформованого стану блок-секцій дев’ятиповерхових житлових будинків за умов їх зіткнення на територіях з просадочними ґрунтами товщиною 25 – 35 м у м. Запоріжжя й величинами осідань і просідань 100 см та більше. Показано, що залежно від процесу розвитку нерівномірних осідань у часі величини векторів відхилення стабілізуються у часі паралельно зі стабілізацією осідань і деформуванням конструкцій блок-секції на ділянці їх зіткнення. Установлено, що стабілізація процесів зростання нерівномірних осідань відхилення блок-секцій від вертикалі й зусиль зіткнення досягається при рівновазі між величинами осідань, зусиллями зіткнення блок-секцій та опором ділянок стін.

Посилання

[1]. ДБН В.1.1-45:2017. (2017). Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, Украрх-будінформ.
[2]. ДСТУ-НБВ.1.2-18:2016. (2017). Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. Київ: ДП УкрНДНЦ.
[3]. ДСТУ-НБВ.1.1-44:2016. (2017). Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаю-чих ґрунтах. Київ: ДП УкрНДНЦ.
[4]. ДСТУ БВ.3.1-2:2016. (2017). Ремонт і підси-лення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд. Київ: ДП УкрНДНЦ.
[5]. Клепиков, С.Н. (1996). Расчет сооружений на деформируемом основании. Київ: НИИСК.
[6]. Петраков, А.А. (1997). Исследование предель-ных состояний сооружений на деформируемом основании. Современные проблемы строительст-ва: науч.-техн. сборник, 3, 22-28.
[7]. Москалина, И.Н., Трегуб, А.С. & Григорь-ев, Г.М. (1997). Экспериментальные исследования крупнопанельных зданий новых конструктивных решений для их строительства на подрабатываемых территориях Донбасса Современные проблемы строительства: науч.-техн. сборник, 3, 28-32.
[8]. Григорьев, Г.М., Трегуб, А.С. & Москали-на, И.Н. (1997). Экспериментальные исследования крупнопанельных зданий и закономерности тре-щинообразования в их несущих элементах под влиянием просадок. Будівельні конструкції: зб. на-ук. праць, 24, 142-148.
[9]. Клепиков, С.Н., Трегуб, А.С. & Москали-на, И.Н. (1980). Испытание зданий на прочность и устойчивость. Основания, фундаменты и механика грунтов, 4, 7-8.
[10]. Smirakova, M., Mateckova, P. & Buchta, V. (2016). Deformation of Foundation Structure and their Experimental Testing. International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1, 303-308.
[11]. Kryvosheiev, P., Farenyuk, G., Tytarenko, V., Boyko, I., Kornienko, M., Zotsenko, M., Vynny-kov, Yu., Siedin, V., Shokarev, V., Krysan, V. (2017). Innovative projects in difficult soil conditions using artificial foundation and base, arranged without soil excavation. Proc. of the 19th International Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea), Seoul.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Moskalina Ivan Особливості деформування житлових будинків при зіткненні зблокованих блок-секцій від нерівномірних осідань на просадочних ґрунтах / Ivan Moskalina, Yuriy Laschenko, Andriy Klimenko, Viktor Moskalina // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 91-96. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1298.