Струминне та струминно-змішувальне закреплення ґрунтів

Ключові слова: ґрунтоцемент, ґрунтоцементні елементи, цементація, закріплюючі розчини, фундаменти, технології

Анотація

Приведено аналіз технологій виготовлення ґрунтоцементних елементів за струминною, струмино-змішувальною та змішувальною технологіями з витратою різної кількісті цементу на їх виготовлення, визначено їх можливості використання. Встановлено, що проектування основ і фундаментів підсилених ґрунтоцементними елементами на слабких и просадочних ґрунтах  потребує наукового підходу. Основною відмінністю відомих технологій виготовлення ґрунтоцементу є спосіб змішування ґрунту з закріплює розчином і тиск подачі розчину. Спосіб струменевої цементації грунтів, що заснований на здатності високонапірного струменю руйнувати закріплювальним розчином ґрунти досить великий міцності, утворюючи при цьому пульпу, що складається з ґрунту геологічного розрізу і закріплювального розчину, який подається з сопла малого діаметру під тиском 45-60 МПа. Роботу з руйнування ґрунту і його перемішування виконує високонапірний струмінь. Дуже близькі за способом виготовлення ґрунтоцементу бурозмішувальна і струменева-змішувальна технології. Бурозмішувальна технологія передбачає руйнування ґрунту бурозмішувальним долотом і змішування зруйнованого ґрунту з закріплювальним  розчином механічним способом, який є в'язким композитом. При струменево-змішувальній технології додатково до механічного перемішування, виконується гідравлічне перемішування вже зруйнованого механічно ґрунту струменем закріплювального розчину під тиском в 0,2-0,4 МПа. Змішувальна і струмино -змішувальна технології більш економічні за витратою матеріалів і не вимагають утилізації пульпи; потрібні дослідження матеріалу (ґрунтоцементу), одержуваного при струменевому закріпленні ґрунтів для визначення зміни його характеристик в часі і при впливі різних факторів

Посилання

[1]. ДБН В.2.1-10-2009. (2009). Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зі змінами №1,2. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП ДНДІБК.
[2]. Зоценко, М.Л. (2008). Прогресивні методи підготов-ки основ та будівництва фундаментів. Будівельні конс-трукції: міжвідомчий науково-технічний збірник, 71, 245-253.
[3]. Крысан, В.И. (2004). Перспективнык направления применения технологий бурения в строительстве. Нау-ковий вісник Національного гірничого університету, 5, 80-82.
[4]. Крысан, В.И. & Крысан В.В. (2014). Использование грунтоцемнта в строительстве. Материалы междуна-родной научно-технической конференции «Научно-технический прогресс в строительстве и архитектуре». Баку.
[5]. Ланько, С.В. (2013). Влияние грунтоцементных конструкций на деформируемость ограждений котло-ванов в условиях городской застройки. (Автореферат дис. канд. техн. наук). СПбГАСУ, Санкт-Петербург.
[6]. Малинин, А.Г., Жемчугов, А.А. & Гладков, И.Л. (2010). Определение физико-механических свойств грунтов в ходе натурных иследований. Известия ТулГУ. Науки о земле, 1, 325-330.
[7]. Зоценко, М.Л. & Винников, Ю.Л. (2007). До підсум-ків міжнародної науково-технічної конференції «Про-блеми механіки грунтів і фундаментобудування в скла-дних грунтових умовах». Світ геотехніки, 1, 30-31.
[8]. Ланько, С.В. (2012). Влияние технологии струйной цементации на механические свойства окружающего массива грунта. Вестник гражданских инженеров, 3(32), 159-163.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Krysan Volodymyr Струминне та струминно-змішувальне закреплення ґрунтів / Volodymyr Krysan, Vitaliy Krysan // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 68-72. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1294.