ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ НА ШВИДКІСТЬ ОСАДЖЕННЯ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ

  • O. A. Antoshkin
  • P. A. Kachanov
  • V. I. Galitsa
  • A. N. Litvyak
Ключові слова: електростатичне поле, дрібнодисперсний пил, запилена среда, огнетушащий аерозоль, швидкість осадження аерозолю

Анотація

Проведено експериментальні дослідження впливу електростатичного поля на швидкість осадження дрібнодисперсного пилу, отриманої при спалюванні вогнегасної аерозолю. Отримані результати показують, що для прийнятих умов експерименту швидкість осадження аерозолеутворюючого складів збільшується приблизно в 1,7 рази, в порівнянні з гравітаційним способом. Виявлено, що найбільш інтенсивно пил осідає на електростатичних пластинах в областях завихрень, освіченими вхідний гратами. Падіння швидкості осадження вогнегасної аерозолю на пластинах пов'язано з забрудненням вихідний решітки ГВ-1.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Державна служба статистики України. Утворення та поводження з відходами (1994-2016) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ns_rik/ns_u/ opap_u2005.html. – Дата доступа: 27.01.2018.
2. ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування [Текст]. – Київ : Держбуд України, 2005. – 67 с.
3. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2016 рік. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://blagoustriy.info/statistics/43/show/. – Дата доступа: 29.0.2017.
4. Глухов В. В. Экономические основы экологии [Текст] : Учебник для вузов 3-е изд / В. В. Глухов, Т. П. Некрасова, Т. В. Лисочкина. – С.Петербург : Питер, 2003. – 384 с.
5. Ерошина Д. М. Экологические аспекты захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах / Д.М. Ерошина, В.В. Ходин, В.С. Зубрицкий, А.Л. Демидов. – Минск: «Бел НИЦ «Экология», 2010. – 152 с.
6. Экология: природопользование, инженерная защита окружающей среды : Учеб./ И.Г. Мельцаев, А.Ф. Сорокин, С.Г. Андрианов, А.М. Осипов. – Иваново: ГОУВ- ПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», 2008.  552 с.
7. Публічна кадастрова карта [Электроний ресурс] – Режим доступу: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta – Дата доступу: 25.02.2018.
8. Earth Resources Observation and Science (EROS) Center [Electronic resource]. – Available: http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version1/Eurasia/.
9. Зыонг М.Х. Региональный прогноз оползневой опасности для района Ха Лонг – Кам Фа на северовостоке Вьетнама / М.Х. Зыонг, И.К. Фоменко, В.В. Пендин // Инженерная геология. – 2013. – Вып. №1. – С. 46-54/
10. Горелик, С. И. Определение зон возможных подтоплений в условиях ограниченной априорной информации [Текст] / С. И. Горелик // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. – 2014. – № 118. – С. 258-262.
11. Круглий стіл з проблем моніторингу полігонів відходів з застосуванням геоінформаційних технологій та космічної інформації. Західний науковий центр НАН України та МОН України [Электроний ресурс] – Режим доступу: http://znc.com.ua/ukr/news/2016/201710_zolochiv.php. – Дата доступу: 05.11.2017.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Antoshkin O.A. Експериментальне дослідження впливу електростатичного поля на швидкість осадження вогнегасного аерозолю / O.A. Antoshkin, P.A. Kachanov, V.I. Galitsa, A.N. Litvyak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 111-113. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.111.
Розділ
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій