ПРОАКТИВНІ МЕТОДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ В БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

  • V. V. Popovskij
  • G. V. Sokol
Ключові слова: мультиагентні мережі, пірінгові мережі, електромагнітна сумісність, агенти

Анотація

Пропонується для вирішення задач N використовувати децентралізовані, проактивні методи управління ресурсами в мультиагетному угрупуванні RES. З використанням розробленої моделі когнітивної поведінки в мультиагентному середовищі, вирішена задача про рівномірне (консенсуальне), лінійне розміщення точок на відрізку (на множині ресурсу). Дається аналіз стану моделі при пошуку консенсуального рішення. Дані рекомендації щодо подальшого розширення рішень на інші задачі телекомунікацій.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Управление радиочастотным спектром и ЭМС // Под ред. М.А.Быховского. М: Эхо-Трендз, 2006 – 233 с.
2. Чеботарев П.Ю., Агаев Р.П. Согласование характеристик в многоагентных системах и спектры лапласовских матриц орграфов. // А и Т, 2009, №3, с.136-151.
3. Квинто Я.И., Парсегов С.Э. Равноудаленное расположение агентов на отрезке: анализ алгоритма и его обобщение // АиТ, 2012, №11, с.30-41.
4. Москалец Н.В., Поповская Е.О. Модели одноранговых пиринговых сетей для передачи IPTV. Международный научно-исследовательский журнал. ISSN 2303- 9868, №4(23), 2014. 4.2. стр. 46-50.
5. Popvskij V., Barkalov A., Titarenko L. Control and Adaptation in Telecommunication Systems. Springer-Verlag. Berlin. Heidelbery, 2011, 314 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Popovskij V.V. Проактивні методи для вирішення задач електромагнітної сумісності в безпроводових телекомунікаційних системах / V.V. Popovskij, G.V. Sokol // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 154-157. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/736 (дата звернення: 26.01.2021).