МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ БАЗОВАНОЇ НА ТЕХНОЛОГІЯХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ПІДПРИЄМСТВА З ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Arsenii Korostelov
  • Mykola Guchenko
  • Andrii Perekrest
  • Alyona Nikitina
  • Kyrylo Vadurin
Ключові слова: LAN, Комп’ютерна мережа, TCP/IP, Wi-Fi, Ethernet, ІоТ, Cisco Packet Tracer

Анотація

Зараз у світі фіксуються значні екологічні зміни. Особливо екологічні зміни відчутні в Україні, де наразі триває війна та відбулася екологічна катастрофа у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС. У зв’язку з війною та зміною русла Дніпра відбувається міграція населення та релокація бізнесу, що викликають зміни у концентрації та локаціях викидів у атмосферне повітря. Тому збільшуються вимоги до якості, кількості та масштабу проведення досліджень екологічного стану повітря. Для забезпечення поставлених вимог до екологічних досліджень, а також для збільшення рівня автоматизації збору, збереження, обробки та напівавтоматичного формування звітів про дані з станцій, постів спостереження, актуальною задачею є створення програмно-апаратної інформаційної системи. Це дослідження зосереджене на створенні моделі апаратної частини інформаційної системи у вигляді мережі у Cisco Packet Tracer, що підтримує інтеграцію розумних пристроїв, для провадження процесу екологічного моніторингу. Об’єктом цього дослідження є процес моделювання корпоративної мережі. Предметом дослідження є моделювання архітектури корпоративної мережі з підтримкою технологій Інтернету речей за допомогою Cisco Packet Tracer. Метою дослідження є відтворення моделі аналітично розрахованої корпоративної мережі за допомогою Cisco Packet Tracer, що дозволить протестувати мережу у різних режимах роботи та сформувати пул рекомендованих налаштувань перед її фізичною реалізацією. У ході дослідження використано метод моделювання фізичного об’єкту в Cisco Packet Tracer та практично розподіллено адреси між локальними обчислювальними пристроями. Наукова новизна роботи полягає у тому, що у перше розроблено модель корпоративної мережі з підтримкою технологій Інтернету речей підприємства з екологічних досліджень, що, на відміну від інших, має дві деревоподібні топології об’єднані у початкових вузлах бездротовою мережею, що дозволяє облаштувати два відокремлені фізично блоки підприємства, без необхідності монтажу Інтернет-дротів приватними приміщеннями. У ході дослідження за аналітичними розрахунками побудовано модель мережі у Cisco Packet Tracer, визначено пул статичних адрес необхідних для підключення локальних пристроїв та сформовано алгоритм подальшого монтажу мережі.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Fathi Almushhadani A., & Khalil Alanezi M. Designing a Computer-Based Electronic Archiving System for Nineveh Health Department. AL-Rafidain Journal of Computer Sciences and Mathematics, 2018. 12(2). 39-48. doi httpsdoi.org10.33899csmj.2018.163580
2. Торбенко О.С. Проектування комп’ютерної мережі … Кіровоградської області О.С. Торбенко. – Полтава Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. – 69 с. httpreposit.nupp.edu.uahandlePoltNTU10237.
3. Купін А.І., Музика І.О. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень для автоматизованого керування буровибуховими роботами з мінімізацією енерговитрат. Кривий Ріг, 2013. 200 с.
4. Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник. Книга 1, Львів, «Магнолія 2006», 2022. 256 с.
5. Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник. Книга 2, Львів, «Магнолія 2006», 2017. 327 с.
6. Коростельов А.С., Гученко М.І., Перекрест А.Л., Чорна О.А., Вадурін К.О. Аналітичні розрахунки корпоративної мережі базованої на технологіях Інтернету речей підприємства з екологічних досліджень.
7. Кеньо Г.В., Хома В.В. Моделювання розумного будинку в середовищі Cisco Packet Tracer, 2022. 104 с.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Korostelov Arsenii Модель корпоративної мережі базованої на технологіях інтернету речей підприємства з екологічних досліджень / Arsenii Korostelov, Mykola Guchenko, Andrii Perekrest, Alyona Nikitina, Kyrylo Vadurin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 3 (73). – С. 111-114. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.3.111.
Розділ
Інформаційні технології