ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ

  • А. Serkov
  • V. Breslavets
  • Yu. Breslavets
  • I. Yakovenko
Ключові слова: потік заряджених частинок, електромагнітне випромінювання, напівпровідникові структури, поверхневі коливання, інкремент нестійкості коливань

Анотація

Предметом дослідження є процес аналізу та механізми появи нестійкостей власних коливань напівпровідникових структур, обумовлених їх взаємодією з потоками заряджених частинок в умовах впливу зовнішнього електромагнітного випромінювання. Показано, що вплив імпульсного електромагнітного випромінювання супроводжується виникненням струмів у провідних елементах виробів, здатних збуджувати власні коливання напівпровідникових комплектуючих та бути причиною відмов радіовиробів. Метою статті є розробка теорії беззіткувального згасання поверхневих поляритонів в класичному наближенні, а також дослідження механізмів беззіткувального згасання поверхневих плазмонів на межах напівпровідникових комплектуючих радіовиробів в умовах, коли температура носіїв твердих тіл набагато менше енергії плазмону (квантове наближення). Цілі такі: кінетичне рівняння, що описує зміну числа поверхневих плазмонів внаслідок їх взаємодії з електронами провідності; отримання його рішення, що визначають декремент коливань та потужність спонтанного випромінювання частинок. Методи, що застосовувались при дослідженні: метод послідовних наближень розв'язання кінетичних рівнянь системи потік заряджених частинок – напівпровідникова структура в рамках квантового підходу, коли взаємодія хвиль та частинок носить характер випадкових зіткнень та описується методом вторинного квантування системи (подання чисел заповнення). Отримано такі результати. Отримано вирази для декрементів поверхневих плазмонів за наявності нескінченно високого та нескінченно малого потенційного бар'єру на межі розділу середовищ. Отримано кінетичне рівняння, що описує зміну числа поверхневих плазмонів у результаті взаємодії з електронами провідності; наведено його рішення, що визначають декремент коливань. Отримано вирази для декрементів поверхневих плазмонів за наявності нескінченно високого та нескінченно малого потенційного бар'єру на межі розділу середовищ. Обґрунтовано фізичну модель виникнення оборотних відмов (вплив наведених електромагнітним випромінюванням струмів на вольт – амперні характеристики напівпровідникових приладів). Визначено області параметрів зовнішнього електромагнітного випромінювання, за яких реалізується дана фізична модель. Висновки. Отримано розрахункові співвідношення, що зв'язують параметри напівпровідникових структур: концентрацію вільних носіїв, діелектричну проникність, температуру носіїв з величиною декременту коливань у класичному та квантовому наближеннях. Проведений у роботі порівняльний аналіз кількісних оцінок інкрементів нестійкостей коливань дозволяє вирішувати завдання оптимізації робочих характеристик активних приладів НВЧ –діапазону. Результати роботи можуть бути використані при розробці приладів НВЧ – діапазону призначених для посилення, генерації та перетворення електромагнітних коливань міліметрового та субміліметрового діапазонів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Myrova L.O., Chepizhenko A.Z. Ensuring the resistance of communication equipment to ionizing electromagnetic radiation. - M.: Radio and communication, 1988, 235 p.
2. Mikhailov M.I., Razumov L.D., Sokolov S.A. Electromagnetic influences on communication facilities. - M.: Radio and communication. - 1979. - 225 p.
3. M. Steele and B. Vyural, Interaction of Waves in Solid State Plasma. - M.; Atomizdat - 1973. - 312 p.
4. Beletsky N.N., Svetlichny V.M., Halameida D.D., Yakovenko V.M. Electromagnetic phenomena of the microwave range in inhomogeneous semiconductor structures. - Kyiv: Science thought. - 1991. - 216 p.
5. Zee C. Physics of semiconductor devices. – M.: Mir. - 1984. - 456 p.
6. Kravchenko V.I., Yakovenko V.I., Yakovenko I.V., Losev F.V. Influence of external electromagnetic radiation on the waveguide characteristics of semiconductor components of electrical radio products // Bulletin of NTU “KhPI" - 2009. - No. 11. - P.62 - 69.
7. Kravchenko V.I., Yakovenko I.V., Losev F.V. Excitation of electromagnetic oscillations in 2-D electronic structures by currents induced by external radiation // Bulletin of NTU “KhPI" - 2012. - No. 21. - P.154 - 161.
8. Kravchenko V.I., Yakovenko I.V., Losev F.V. Generation of electromagnetic oscillations of a semiconductor structure under conditions of external electromagnetic influence // Bulletin of NTU “KhPI" -2012. - No. 21. - P.161-169.
9. Kravchenko V.I., Yakovenko I.V., Losev F.V. Influence of the flow of charged particles, induced by external electromagnetic radiation, on the waveguide characteristics of semiconductor components of electrical and radio products // Bulletin of NTU “KhPI" - 2013. - No. 27. - P.83–89.
10. Kravchenko V.I., Yakovenko I.V., Losev F.V. Influence of external electromagnetic radiation on the waveguide characteristics of a semiconductor superlattice // Bulletin of NTU “KhPI" - 2013. - No. 27. - P.89–96.
11. Kravchenko V.I., Yakovenko I.V., Losev F.V. Attenuation surface vibrations of semiconductor structures of electrical and radio products under the influence of external electromagnetic radiation // Bulletin of NTU “KhPI" - 2013. - No. 27. - P.96–103.
12. Kravchenko V.I., Yakovenko I.V., Losev F.V. Kinetic mechanisms of interaction of surface oscillations with conduction electrons of semiconductor structures under the influence of external electromagnetic radiation // Bulletin of NTU “KhPI" - 2013. - No. 27. - P.103–111.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
SerkovА. Вплив електромагнітного випромінювання на стійкість напівпровідникових приладів / SerkovА., V. Breslavets, Yu. Breslavets, I. Yakovenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 177-181. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.177.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка