ПРОБЛЕМИ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВРОЖАЇВ РОСЛИННИЦТВА

  • George Baranov
  • Olena Komisarenko
  • Vladimir Kravchuk
  • Mykhailo Ivanyuta
Ключові слова: робастий робот, штучний інтелект, проблемні знання, цифрові карти, прибуткові врожаї

Анотація

В роботі досліджено принципи побудови роботів з штучним інтелектом для мобільного потокового виконання агротехнологічних технологій за всіма критеріями сучасних знань агротехнології та біології природних ресурсів, необхідних для отримання прибуткових врожаїв продукції рослинництва у зонах підвищеного ризику впливів незалежного природного середовища. Наведено вимоги до сучасних форм цифровізації агротехнологічних електронних карт, що точно відображають багаторівневі гетерогенні фактори прогнозних впливів зовнішнього середовища та відповідних адекватних дій робота. Формалізовано описи даних для бортових інформаційно-керуючих комплексів безпосередньо на гонах конкретного сільськогосподарського поля за почерговими регламен-тованими процедурами керованого землеробства. Доведено ефективність наскрізної інтелектуалізації від початку до механізованого й автоматизованого збору врожаїв з постачанням у контейнерах до споживачів товарної продукції. Визначено актуальність та перспективність застосування запропонованих принципів накопичення практичних знань у вигляді тематичних атласів з апробованими реальними цифровими картами конкретних полів. Запропоновано згруповувати дані, що відображають поняття синергетичних та симбіозних властивостей, а також фактичну родючість ґрунту у нестаціонарних областях ризикованого землеробства біоценозу у біосфері.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Adamchuk V.I. Characterizing Soil Variability Using On-the-Go Sensing Technology The Site-Specific Management Guidelines (SSMG), 2006- 4p.
2. Аніскевич Л.В. Адамчук В.І. Технології точного землеробства// Науковий вісник НАУ. 2006, Вип. 101. С. 8-27.
3. Системи точного землеробства: підручник / Л.В. Аніскевич, Д.Г. Войтюк, Ф.М. Захарін., С.О. Пономаренко: за ред. Л.В. Аніскевича – Київ: НУБіП України, 2018 – 566 с.
4. Сисолін П.В. Повість конструктора про стан вітчизняного сільськогоспмашинобудування для рільництва - Кіровоград:«Код, 2010 – 52 с.
5. Dixon K. Satellite Position Systems // Efficiencies, Performance and Trends. European Journal of Navigation. – 2005. – Vol 3. №3 P 58-63.
6. Ecoprobe 5. Operator’s manual. – RS Dynamics, 2005. 80 p.
7. Балансування навантаження у розподілених системах. Електронний ресурс. Режим доступу http://intuit4.intuit.ru/studies/cources/II46/Lecture/3287?page=1.
8. Load Balancing in Paralell Computers. Електронний ресурс. Режим доступу http://www.inspirenignite.com/loadbalancing- in-parallel-computers.
9. Кравчук В.І., Баранов Г.Л., Комісаренко О.М. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньоаграрної техніки. «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України» збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2018. – Вип. 22 (36). С27-35. http://dx.doi.org/10.31473/2305-5987-2018-1-22(36)-25-33.
10. Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Близнюк В.Н. Гарантовано-адаптивная модель процессов управления подвижными обьектами. Сучасні технології в аерокосмічному комплексі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ЖІ- ТІ. Житомир, 1999, с. 143-144.
11. Yue, Guang & Pan, Yutian. (2020). Intelligent control system of agricultural unmanned tractor tillage trajectory. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. DOI 38. 1-11. 10.3233/JIFS-179818.
12. Z. en. Philosophical, Logical and Scientific Perspectives in Engineering, Intelligent Systems Reference Library 143, Springer International Publishing Switzerland 2014. DOI 10.1007/978-3-319-01742-6 l.
13. Eli-Chukwu, Ngozi & Ogwugwam, Ezeagwu. (2019). Applications of Artificial Intelligence in Agriculture: A Review. Engineering, Technology and Applied Science Research. 9. 4377-4383. DOI 10.48084/etasr.2756.
14. Durgude, Shubham & Ram, Shri. (2020). ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOIL SCIENCE. DOI 10.13140/RG.2.2.35503.76962.
15. M. Hossein, A. Sohani, M. Zabihigivi, U. Wagner, T. Koch, H. Sayyaadi, Machine learning and artifical intelligence application in land pollution research In Intelligent Data-Centric Systems, Current Trends and Advances in Computer-Aided Intelligent Environmental Data Engineering, Academic Press, 2022, P. 273-296, ISBN 9780323855976, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85597-6.00008-2.
16. Кравчук В. Таргоня В. Гайдай Т. Голуб Г. Кухарець С. ІванютаМ. Методологія і модель еколого-економічного управління агротехнологіями. «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України» збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2020. – Вип. 27 (41). С142-152. DOI 10.31473/2305-5987-2020-2-27(41)-13.
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Baranov George Проблеми агротехнологічного електронного картографування для отримання врожаїв рослинництва / George Baranov, Olena Komisarenko, Vladimir Kravchuk, Mykhailo Ivanyuta // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 49-53. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.049.
Розділ
Інформаційні технології