МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СУШІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОГО РЕГУЛЯТОРА

  • Anatoly Gapon
  • Mykola Denysenko
  • Andrey Zuev
  • Natalia Yevsina
Ключові слова: сушильна камера, капілярно-пористі матеріали, нейронний регулятор, система управління, математична модель, об'єкт управління

Анотація

Розглянуто процес сушіння деревини в якості основного капілярно-пористого матеріалу. Метою статті є розгляд метода оптимізації процесів сушіння капілярно-пористих матеріалів, у тому числі сушіння деревини та проведення моделювання температури у середині матеріалу за допомогою нейронного регулятора. Було визначено математичну модель об'єкта управління як камеру періодичної дії, яка є найбільш сприятлива для використання в лісозаготівельних підприємствах та як ту, що має гарні економічні показники. Проведено аналіз існуючих технічних рішень за даною тематикою. Показані налаштування та процедура ідентифікації нейронного регулятора що використовується в даній задачі. Розглянуто моделювання оптимальної температури від 0 до 100 градусів Цельсія. За результатами дослідження показано, що наведений метод застосовується до різних класів керованих процесів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ozarkiv, I. M., Kobrynovuch, M. S., Humeniuk, Z. H., & Petryshak, I. V. Контроль напружено-деформованого стану і вологості деревини в тепломасообмінних процесах сушіння. //Науковий вісник НЛТУ України. 2018.-№28(10), с. 81-84. DOI: 10.15421/40281017
2. Kudra T. Advanced drying technologies / T. Kudra, A.S. Mujumdar. - New York, Basel: Marcel Dekker, Inc., 2002. - 472 p. ISBN: 0-8247-9618-7.
3. Білей П.В., Кулешник Я.Ф., Соколовський І.А. Принципи побудови режимів сушіння деревини. //Науковий вісник НЛТУ України. - 2001, №11.2, с. 57-59.
4. Golisz E., Jaros M., Glowacki S. Modelling of biomass temperature in the drying process. E3S Web Conf. 2020, 154-1004. DOI: 10.1051/e3sconf/202015401004
5. Воронов В.Г., Качанов П.А., Рогачёв А.И. Разработка алгоритма оптимального управления процессом нагрева при сушке капиллярно-пористых материалов // Труды Всесоюзной конференции «Актуальные направления развития сушки древесины. – Архангельск: ЦНИИМОД, 1980. – с. 232-239.
6. Качанов П.А., Рогачёв А.И. К вопросу реализации оптимального управления процессами сушки капиллярно-пористых материалов. // Вестник «ХПИ», 1981. - №179. – с. 44-46.
7. Elsisi M. Design of neural network predictive controller based on imperialist competitive algorithm for automatic voltage regulator //Neural Computing and Applications 2019 31(4):1-11. DOI:10.1007/s00521-018-03995-9
8. Рогачёв А.И., Денисенко Н.А. Энергосберегающее управление процессом пропарки при сушке капиллярно-пористых материалов //Вісник НТУ “ХПІ”, збірник наукових праць. Тематич. випуск Автоматика та приладобудування. – Харкiв: НТУ «ХПI». 2007. - №36. - с.9-15
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Gapon Anatoly Моделювання системи сушіння за допомогою нейронного регулятора / Anatoly Gapon, Mykola Denysenko, Andrey Zuev, Natalia Yevsina // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 18-21. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.018.
Розділ
Управління в складних системах