ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ТА БОЙОВІЙ ОБСТАНОВЦІ

  • D. Fedotov
  • O. Serhieiev
  • V. Bazeliuk
  • V. Timofeev
  • V. Moskalenko
  • O. Taran
Ключові слова: психофізичний стан людини, перехідні процеси в електричних колах, психотип людини, екстремальні ситуації, бойова обстановка

Анотація

Предметом вивчення в статті є психофізичний стан людини в екстремальній обстановці. Метою дослiдження є надання рекомендацій щодо поведінки людей в умовах миттєвої дії функції збудження та наступного перехідного процесу. Завдання дослідження: розглянути психічний та фізичний стани людини, з точки зору основних положень теорії перехідних процесів в електричних колах та визначити аналогію між станом процесів у накопичувачах у живій природі і техніці та зробити висновки про можливість їх конкретизації за психічними та фізичними особливостями; застосувати теоретичні положення теорія перехідних процесів з двома накопичувачами енергії для моделювання психофізичних складових стану людини в екстремальних ситуаціях та бойовій обстановці; на основі досліджень зв’язку психотипу людини з мірою інерційності для поведінки у перехідному процесі та оцінкою можливого часу до його завершення надати рекомендації щодо поведінки людини, зокрема військовослужбовців, у екстремальних ситуаціях та бойовій обстановці. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані наступні результати: Проведена аналогія електромагнітного та психофізичного стану людини з виділенням двоєдиних процесів дозволяє застосувати теоретичні положення опису одного виду (електромагнітного) для обґрунтування поводження інших психофізичних складових. Реалізація результатів даного дослідження дозволяє для широкого загалу з різною теоретичною підготовкою з’ясувати правила поведінки у важких життєвих ситуаціях. Висновки. Психофізичний стан людини включає низку індивідуальних особливостей, які є визначальними і можуть бути конкретизовані психічними та фізичними особливостями. Безумовними обставинами виступають функція збудження та наступний перехідний процес, результати дії яких мають об’єктивні наслідки, бо зумовлені дією фізичних законів і не залежать від суб’єктивних бажань. Розуміння аналогії між станом процесів у накопичувачах у живій природі і техніці необхідно для врахування у повсякденній діяльності і, особливо, в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. У відповідальні, тривожні моменти, під час очікування, тощо, повинна здійснюватися активна розумова діяльність: аналіз ситуації, пошук найкращих варіантів виконання завдання, вірші, пісні (релігії традиційно рекомендують молитви). Це виключить можливість втрати контролю над оточенням, виключить утворення панічного стану, страху та негативні психічні явища. Жодним чином необхідно не залишатись у нерухомому очікуванні та оціпенінні, адже функція збудження призведе, у цьому випадку, до ступору і неможливості миттєво реагувати на небезпеку та прийняття вірного рішення. Час перехідного процесу залежить від психотипу людини та може бути скорочений за рахунок спеціального тренування, набуття досвіду та свідомим ставленням до аутотренінгу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Nikandrov, V.V. (2005), Psikhofizika i psikhofizicheskiye metody: uchebnoye posobiye [Psychophysics and psychophysical methods: textbook], Rech', Saint Petersburg, RU.
2. Bardin, K.V. and Indlin, Yu.A. (1993), Nachala sub"yektivnoy psikhofiziki [Beginnings of subjective psychophysics],Institut psikhologii Rossiyskoy akademii nauk, Moscow, RU.
3. Skotnikova, I.G., “Subjective Psychophysics: Research Results”, Psikhologicheskiy zhurnal, no. 2, pp. 121-131.
4. Lazurskiy, A.F. (2018), Psikhologiya obshchaya i eksperimental'naya [General and experimental psychology], Jurayt, Moscow, RU.
5. Basharin, S.A. and Fedorov, V.V. (2004), Teoreticheskiye osnovy elektrotekhniki. Uchebnoye posobiye [Theoretical foundations of electrical engineering. Tutorial], ACADEMA, Moscow, RU.
6. Kucherenko, A.A. (2018), “Experimental studies of transient processes in the course “Theoretical foundations of electrical engineering” [On-line], Sbornik nauchnykh trudov DonIZHT, no. 50.‒ pp. 4-9. ‒ URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-perehodnyh-protsessov-v-kurse-teoreticheskie-osnovy-elektrotehniki.
7. Alexander, Ch.K. and Sadiku, M.N.O. (2012), Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, New York, US.
8. Jung, C.G. (2018), Psikhologicheskiye tipy [Psychologische Typen], Translated by Loriye, S, Harvest, Minsk, BY.
9. Kennedi, K. KH. and Zilmer, E. A. (2006), “Military Fitness Assessments” in Williams, T.J. (ed.), Viysʹkova psykholohiya: klinichni ta operatyvni zastosuvannya [Military psychology: clinical and operational applications], Greenwood Press, New York, NY, pp. 35-60.
Опубліковано
2022-06-07
Як цитувати
Fedotov D. Технічні аспекти моделювання психофізичного стану військовослужбовця в екстремальних ситуаціях та бойовій обстановці / D. Fedotov, O. Serhieiev, V. Bazeliuk, V. Timofeev, V. Moskalenko, O. Taran // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 2 (68). – С. 115-119. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.115.