ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БЕЗУМОВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ БІЗНЕС - МОДЕЛІ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

  • V. Zolotaryov
  • A. Kramchaninov
  • S. Piskun
  • K. Bakanov
  • H. Zaverukha
  • V. Chalapko
Ключові слова: якість обслуговування, QoS, мультисервісні мережі, числені методи оптимізації, інфокомунікаційні послуги

Анотація

Предметом вивчення в статті є процес обробки інформації при виробництві і споживанні інфокомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. Метою статті є дослідження процесу обробки інформації в мультисервісних мережах та виділення класу задач управління якістю виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг, які могли б бути розв'язані методами безумовної оптимізації функції декількох змінних. Завдання дослідження: проаналізувати процеси виробництва та споживання інфокомунікаційних послуг з огляду на можливості їх оптимізації за процедурою QoS; запропонувати формулювання задачі оптимізації за процедурою QoS у вигляді, придатному для розв'язання методами безумовної оптимізації; проаналізувати можливість прикладного застосування методів безумовної оптимізації за процедурою QoS при виробництві і споживанні інфокомунікаційних послуг. Методологічною осовою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані наступні результати: На онові аналізу процесів виробництво і використання інфокомунікаційних послуг у різних сегментах ринку послуг визначені та можливості оптимізації інфокомунікаційних послуг за процедурою QoS. Задача оптимізації при забезпеченні QoS мультисервісних мереж бути сформульована як задача безумовної оптимізації функції двох змінних. Можливість прикладного застосування методів безумовної оптимізації за процедурою QoS показана на прикладі інтегральної бізнес-моделі конвергентного виробництва і реалізації інфокомунікаційних послуг. Висновки. Виробництво і споживання інфокомунікаційних послуг сьогодні носить конвергентній характер. Визначення єдиної змінної для узгодження процесів в усьому ланцюзі виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг за єдиним критерієм дозволить здійснювати підтримку QoS конвергентного виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг. Визначення шляхів оптимізації за процедурою QoS надасть змогу забезпечити в мультисервісних мережах сфері державного регулювання необхідну надійність, захищеність та оперативність, зокрема шляхом оптимізації часу проходження пакетів. Оскільки застосування аналітичного методу передбачає апроксимацію другої похідної, що, своєю чергою, викликає ряд практичних труднощів, у мультисервісних мережах його застосування є ефективним. Предметом вивчення в статті є процес обробки інформації при виробництві і споживанні інфокомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. Метою статті є дослідження процесу обробки інформації в мультисервісних мережах та виділення класу задач управління якістю виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг, які могли б бути розв'язані методами безумовної оптимізації функції декількох змінних. Завдання дослідження: проаналізувати процеси виробництва та споживання інфокомунікаційних послуг з огляду на можливості їх оптимізації за процедурою QoS; запропонувати формулювання задачі оптимізації за процедурою QoS у вигляді, придатному для розв'язання методами безумовної оптимізації; проаналізувати можливість прикладного застосування методів безумовної оптимізації за процедурою QoS при виробництві і споживанні інфокомунікаційних послуг. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані наступні результати: На онові аналізу процесів виробництво і використання інфокомунікаційних послуг у різних сегментах ринку послуг визначені та можливості оптимізації інфокомунікаційних послуг за процедурою QoS. Задача оптимізації при забезпеченні QoS мультисервісних мереж бути сформульована як задача безумовної оптимізації функції двох змінних. Можливість прикладного застосування методів безумовної оптимізації за процедурою QoS показана на прикладі інтегральної бізнес-моделі конвергентного виробництва і реалізації інфокомунікаційних послуг. Висновки. Виробництво і споживання інфокомунікаційних послуг сьогодні носить конвергентній характер. Визначення єдиної змінної для узгодження процесів в усьому ланцюзі виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг за єдиним критерієм дозволить здійснювати підтримку QoS конвергентного виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг. Визначення шляхів оптимізації за процедурою QoS надасть змогу забезпечити в мультисервісних мережах сфері державного регулювання необхідну надійність, захищеність та оперативність, зокрема шляхом оптимізації часу проходження пакетів. Оскільки застосування аналітичного методу передбачає апроксимацію другої похідної, що, своєю чергою, викликає ряд практичних труднощів, у мультисервісних мережах його застосування є ефективним.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. TMN and network maintenance: international transmission systems, telephone circuits, telegraphy, facsimile and leased circuits: M.3050.3, (2005), International Telecommunication Union, Geneva, CH.
2. Pragyansmita, Paul and S. V. Raghavan, S. V. (2002) [On-line], Survey of QoS routing, Proceedings of the international\ conference on computer communication. Vol. 15, no. 1. ‒ Paghavan Survey of QoS Routing. ‒ URL: http://citeseer.ist.psu.edu/544755 .
3. Muller, Peter Tang, Seok-Yee and Sharif, Hamid (2010), [On-line], WiMAX Security and Quality of Service. An End-to- End Perspective, John Wiley & Sons Ltd, New York, NY. ‒ URL: https://books.academic.ru/book.nsf/88050878/WiMAX+Security+and+Quality+of+Service.+An+End-to-End+Perspective.
4. Kraskevich, V. Ye., Zelenskiy, K. KH. and Grechko, V. I. (1986), Chislennyye metody v inzhenernykh issledovaniyakh [Numerical Methods in Engineering Research], Vyshcha shkola, Kyyiv, SU.
5. Himmelblau, David M. (1975), Prikladnoye Nelineynoye programmirovaniye [Applied nonlinear programming], Translated by Bykhovskiy, M. L. (ed.), ] Mir, Moscow, SU.
6. Kuzovkova, T. A. (2014), [On-line], “Transformation of the model for production and consumption of infocommunication services”, T-Comm, no. 7, vol. 8, pp. 54-56.
7. Kuchuk, G. (2004), “Network traffic control method of a distributed control system”, Aviatsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya, no. 7, pp. 206–209.
8. Donets V., Kuchuk N., Shmatkov S. Development of software of e-learning information system synthesis modeling process. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 2. С. 117–121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.20.
9. Pol'shchikov, K.A. (2012), “Method of neuro-fuzzy control of the intensity of sending data by source nodes in a specialpurpose mobile radio network”, Nauka i tekhnika povitryanykh syl Zbroynykh Syl Ukrayiny, Kharkiv: KHUPS, no 3(9), pp. 118 – 122.
Опубліковано
2022-06-07
Як цитувати
Zolotaryov V. Застосування методів безумовної оптимізації при розробці інтегральної бізнес - моделі виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг / V. Zolotaryov, A. Kramchaninov, S. Piskun, K. Bakanov, H. Zaverukha, V. Chalapko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 2 (68). – С. 15-18. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.015.
Розділ
Управління в складних системах