АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМІЧНИХ ОПІКІВ ШКІРИ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН

  • O. Yankovsky
  • D. Yankovska
  • H. Polikarpova
Ключові слова: опік, система, моделювання, ушкодження, експериментальна тварина, мікроконтролер

Анотація

У статті розглянута автоматична система для моделювання термічних опіків шкіри у експериментальних тварин. Запропонована система складається з нагрівального елементу з підключеним до нього датчиком температури, комп'ютеру (або ноутбук), до якого через інтерфейс USB підключається зовнішній виконавчий пристрій, реалізований на мікроконтролері, який регулює температуру нагрівального елемента за допомогою широтноімпульсної модуляції. Програмне забезпечення дозволяє задавати необхідні параметри термічного впливу (температуру, час, кратність) та передбачає можливість його розширення використанням автоматичного підбору температури та часу впливу в залежності від виду експериментальної тварини, ділянки тіла, що підлягає впливу та бажаного ступеня опіку. Наявність комп’ютера дає змогу вносити та зберігати дані щодо умов експерименту, тварин та результати досліджень з автоматичним формування карток експериментальних тварин та можливістю переносити дані до інших програм, наприклад для статистичної обробки результатів. Система може бути застосована для досліджень в області біології та медицини, зокрема у доклінічних випробуваннях препаратів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Информационный бюллетень ВОЗ N°365, апрель 2014 г. [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs365/ru/.
2. Коваленко О. Інфузійна терапія в гострому періоді опікової хвороби [Електронний ресурс] / О. Коваленко, Г. Козинець – Режим доступу до ресурсу: https://www.uf.ua/ua/hirurg/infuzijna-terapiya-v-gostromu-periodi-opikovoyi-hvoroby/.
3. Davenport L. A new model for standardising and treating thermal injury in the rat / L. Davenport, G. Dobson, H. Letson. // MethodsX. – 2019. – №6. – Р. 2021–2027.
4. Влияние препарата ионизированного серебра на репаративную регенерацию кожи и подлежащих тканей при моделировании термических и химических ожогов у крыс / Н. С.Пономарь, Ю. С. Макляков, Д. П. Хлопонин, А. О. Ревякин. // Биомедицина. – 2012. – №1. – С. 143–148.
5. Разработка устройства для воспроизведения термического ожога на лабораторных животных [Електронний ресурс] / [О. О. Новиков, Е. А. Абизов та ін.] // Актуальные проблемы медицины. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-ustroystva-dlya-vosproizvedeniya-termicheskogo-ozhoga-na-laboratornyh-zhivotnyh.
6. Патент РФ 2210118. Способ моделирования ожоговой травмы в эксперименте у животных / Моновцов И. А., Лазаренко В. А., Блинков Ю.Ю., Лазарев Е.В.; 08.10.01.
7. Патент РФ 2472232. Способ моделирования термической ожоговой раны кожи у лабораторных животных / Колсанов А.В., Алипов В.В., Лебедев М.С., Добрейкин Е.А., Лимарева Л.В.; 24.03.11, Бюл. №1.
8. Пахомова А. Е. Новый способ экспериментального моделирования термических ожогов кожи у лабораторных животных, отвечающий принципам good laboratory practice (надлежащей лабораторной практики) / А. Е. Пахомова, Ю. В. Пахомова, Е. Е. Пахомова. // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2015. – №3. – С. 97.
9. Парамонов Б.А. Методы моделирования ожогов кожи при разработке препаратов для местного лечения / Б.А. Парамонов, В.Ю. Чеботарев // Бюлл. экспер. биол. и мед. 2002. Т. 134. № 11. С. 593–597
Опубліковано
2022-04-01
Як цитувати
Yankovsky O. Автоматизована система для моделювання термічних опіків шкіри у експериментальних тварин / O. Yankovsky, D. Yankovska, H. Polikarpova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (67). – С. 102-105. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.1.102.
Розділ
Інформаційні технології