ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВНИХ АЛГОРИТМІВ ДІАГНОСТУВАННЯ БАГАТОВИХІДНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • L. Sakovych
  • S. Gnatiuk
  • S. Voloshko
  • Yu. Miroshnichenko
Ключові слова: алгоритм діагностування, багатовихідний об’єкт, середній час відновлення

Анотація

Незважаючи на стрімке зростання надійності елементної бази сучасних засобів спеціального зв’язку актуальним є питання забезпечення їх ремонтопридатності, значення показників якої регламентується керівними документами. Значний час поточного ремонту засобів спеціального зв’язку займає пошук несправних елементів, тому досить важливе удосконалення діагностичного забезпечення. Це досягається використанням ефективних алгоритмів пошукової діяльності майстрів, які скорочують необхідну кількість перевірок пошкодженої апаратури. Встановлено, що до 30 відсотків відмов засобів спеціального зв’язку обумовлено несправностями їх джерела вторинного електроживлення, які відносяться до класу багатовихідних об’єктів. В статті із використанням сучасних досягнень технічної діагностики і метрології, які не враховувались раніше, досліджені можливі варіанти побудови умовних алгоритмів діагностування. Також досліджені їх показники якості залежно від конструктивних особливостей об’єкта діагностування і приведені результати порівняння. Встановлено умови переважного вибору алгоритмів пошуку дефектів за критерієм мінімуму середнього часу відновлення, формалізовано порядок рішення цього завдання. Отримані результати доцільно використовувати під час розробки діагностичного забезпечення перспективних засобів спеціального зв’язку, а також і при удосконаленні існуючих. При цьому знята частина обмежень, які використовуються у відомих методиках, що дозволяє підвищити ефективність науково обґрунтованих практично реалізуємих рекомендацій щодо часу відновлення засобів спеціального зв’язку при відмові їх джерел вторинного електроживлення

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ксёнз С.П. Диагностика и ремонотнопригодность радиоэлектронных средств. Москва: Радио и связь, 1989. 248 с.
2. Сакович Л.Н. Бобро Р.А. Ремонт вторичных источников электропитания техники связи. Звʼязок. Київ, 2005, No 7, С. 56-60.
3. Желнов А.І., Романенко В.П. Електроживлення систем зв’язку. Київ: ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2016. 84 с.
4. Липкань О. Военная техника связи. Київ: УНІАН, 2000, Вип. 28 (116), С. 9-10.
5. Сакович Л.М., Желнов А.І., Романенко В.П., Богдан Я.Ю. Ремонт в польових умовах підсистем електроживлення засобів спеціального зв’язку. ХI науково-практична конференція “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в операції Об’єднаних сил” 8-9 листопада 2018 р. Київ: ВІТІ, 2018, С. 201-202.
6. Сакович Л.Н., Курченко О.А. Диагностирование многовыходных аналоговых объектов. Звʼязок. Київ, 2001, No 3, С. 52-54.
7. Богдан Я.Ю., Сакович Л.М. Особливості відновлення працездатності підсистеми електроживлення засобів спеціального зв’язку. Науково-практична конференція “Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем” 23-24 червня 2020 р. Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Сікорського, 2020, С. 154.
8. Сакович Л.Н., Мервинский А.И. Функциональное диагностирование многовыходных объектов. Звʼязок. Київ, 2003, No 1, С. 60-61.
9. Ксёнз С.П., Полтаржицкий М.И., Алексеев С.П., Минеев В.В. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации. Санкт-Петербург: ВАС, 2010. 240 с.
10. Кононов В.Б., Водолажко О.В., Коваль О.В., Науменко А.М., Кондратова І.І. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО. Xарків: ХНУПС, 2017. 288 с.
11. Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Petro Vankovych, Maksym Yakovlev, Yuriy Nastishin. Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools. Measurement. Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 123 (July 2018) Р. 19-25. DOI: https://doi.org/10/1016/j. measurement.2018.03.055.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Sakovych L. Дослідження умовних алгоритмів діагностування багатовихідних об’єктів / L. Sakovych, S. Gnatiuk, S. Voloshko, Yu. Miroshnichenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 139-142. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.139.