МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД САМОВІДНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАМПУ ПАМ’ЯТІ

  • M. Volk
  • M. Gora
  • V. Demchuk
  • T. Olshanska
  • O. Tkalenko
Ключові слова: програмна система, самовідновлення, розподілені ресурси, дамп пам’яті

Анотація

Предметом статті є дослідження методів самовідновлення програмних систем. Мета статті полягає у підвищенні ефективності засобів самовідновлення програмних систем шляхом розробки модифікованого методу самовідновлення програмних систем з використанням дампу пам’яті. Використаними методами є методи декомпозиції складних систем, методи самовідновлення програмних систем, методи теорії множин. Отримані такі результати: модифіковано моделі програмних компонент системи та обчислювальних ресурсів, модифіковано метод самовідновлення програмних систем з використанням дампу пам’яті. Висновки. Розроблено модифікований метод самовідновлення розподіленого програмного забезпечення програмних систем з використанням дампу пам’яті, який на відміну від існуючого, забезпечує самовідновлення роботи програмної системи на віддалених ресурсах у тому стані, в якому вона перебувала у момент відмови одного з р есурсів, що відбувається в умовах зменшення кількості ресурсів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. І.П. Саланда, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (41). – С. 122-126.
2. Schneider, C., Barker, A., & Dobson, S. A survey of self‐ healing systems frameworks. Software: Practice and Experience, 45(10), 2015. pp. 1375-1398.
3. Manzoor A., Rajput U, Phulpoto N, Abbas F, Rajput M. Self-healing in Operating Systems. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.18 No.5, May 2018, pp.92-98.
4. Hudaib, AA., Fakhouri, HN., Al Adwan, FE., & Fakhouri, SN. A Survey about Self-Healing Systems (Desktop and Web Application), Communications and Network, Vol.09 No.01, 2017, pp.71-88.
5. Wang, Z., & Wang, J. Self-healing resilient distribution systems based on sectionalization into microgrids, IEEE Transactions on Power Systems, 30(6), 2015, pp.3139-3149.
6. Duarte, DP., Guaraldo, JC., Kagan, H., Nakata, BH., Pranskevicius, PC., Suematsu, AK., & Hoshina, MS. Substation-based self-healing system with advanced features for control and monitoring of distribution systems. In Harmonics and Quality of Power (ICHQP), 2016 17th International Conference on 2016, October, IEEE, pp. 301-305.
7. Ansari, B., Simoes, MG., Soroudi, A., & Keane, A. Restoration strategy in a self-healing distribution network with DG and flexible loads. In Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2016 IEEE 16th International Conference 2016, June, IEEE, pp. 1-5.
8. De Lemos, R., Giese, H., Muller, H.A., Shaw, M., Andersson, J., Litoiu, M., Schmerl, B., Tamura, G., Villegas, N.M., Vogel, T., et al.: Software engineering for self-adaptive systems: a second research roadmap. In: Software Engineering for Self-Adaptive Systems II, Springer, 2013, pp. 1–32.
9. Рубан І.В., Волк М.О., Рісухін М.В. Метод самовідновлення розподіленого програмного забезпечення в гетерогенних комп’ютерних системах. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2019. No 3 (64), с. 17-23/
10. Коломійцев О. В. Метод розрахунку розміру буферної пам’яті самовідновлювального сегмента телекомунікаційної мережі / Oleksii Kolomiitsev, Alnaeri Frhat Ali, Inna Petrovska // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 144-147. – doi: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.144.
11. Ткачов, В., Коваленко, А., Кучук, Г., & Ні, Я. (2021). Метод забезпечення живучості високомобільної комп’ютерної мережі. Сучасні інформаційні системи, 5(2), 159–165. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.24
12. Кучук, Н., Шефер, О., Чернева, Г., & Алнаері, Ф. А. (2021). Визначення пропускних здатностей самовідновлювального сегмента мережі. Сучасні інформаційні системи, 5(2), 114–119. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.16
13. Volk M.O., Klenov A.E., Shkruty D.A. Programs survivability method for distributed computing systems. Проблеми інформатизації: Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції. Черкаси, Баку, Бельсько-Бяла, Полтава; 13–15 листопада 2017. C. 27.
14. Волк М. А., Клёнов А. Е. Исследование методов обеспечения живучести системного программного обеспечения. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Матеріали восьмої міжнародної науково-технічної конференції. Полтава – Баку – Харків – Жиліна. 2018. С. 40.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Volk M. Модифікований метод самовідновлення програмних систем з використанням дампу пам’яті / M. Volk, M. Gora, V. Demchuk, T. Olshanska, O. Tkalenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 74-77. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.074.
Розділ
Інформаційні технології