ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПРИБЕРЕЖНІЙ АКВАТОРІЇ

  • O. Daki
  • N. Urum
  • V. Fedunov
  • O. Bajak
Ключові слова: нечіткі множини, система підтримки прийняття рішення, пошуково-рятувальні операції, теоретико-множинне представлення, формалізація знань

Анотація

В статті наведено моделі пошуково-рятувальних операцій в прибережній акваторії, формалізації знань та завдань пошуку для їх подальшої реалізації у системах підтримки прийняття рішення. Систематизовано проблеми, здійснена класифікація методів пошуково-рятувальних дій, що дозволило виділити часткові та загальні підходи рішення пошукових задач у різних умовах з метою формалізації моделей пошуково-рятувальних дій і процесів у складі інформаційно-аналітичних моделей систем підтримки прийняття рішення. Обґрунтовано доцільність та розроблені технології множинного аналізу формування навігаційної обстановки, районів й умов пошуковорятувальних операцій у прибережній зоні, як універсального математичного апарата планування пошукових дій. Розробка інформаційних та автоматизованих систем суден дозволяє підвищити ефективність пошуковорятувальних операції. Це відкриває нові підходи до завдань суднобудування, контролю, управління за переміщенням суден та ідентифікації їх діяльності. На теперішній час рівень розвитку науки та техніки характеризується підвищеними можливостями при створенні та застосуванні спеціалізованих інформаційних систем – системах підтримки прийняття рішень, які дозволяють зменшити цикл прийняття рішень в пошуково-рятувальних операціях.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Биденко С.И. Геоинформационная поддержка управления судном: структурно-технологический аспект / С.И.Биденко, Е.Л.Бородин // Эксплуатация морского транспорта. – 2017. – No3. – С.78–85.
2. Биденко С.И. Цель функционирования организационно-технической системы корабля /С.И.Биденко, Д.С.Ралль // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. – 2013. – No2. – С.164–166.
3. Волосков М.А. Модель принятия решения на поиск объекта в условиях неопределенности, основанная на нечеткой параметризации исходных данных / М.А. Волосков, А.Н. Прокаев // Моделирование систем и процессов. – 2009. – No3. – С.21–27.
4. Грищенко А.А. Структура алгоритма системы поддержки принятия решений при поиске подвижных объектов на море / Вестник государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. – 2013. – No2(3). – С. 25–26.
5. Годованюк С. П. Формирование облика единой системы поиска и спасания / С. П. Годованюк, С. Е. Селиванов // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. − 2016. − No 2 (15). − С.10 – 19.
6. Годованюк С. П. Концептуальная модель формирования облика управляемой единой системой поиска и спасания на море / С. П. Годованюк, С. Е. Селиванов // Вісник інженерної академії України. – 2017. – No 4. – С. 84 – 88.
7. Вагин В.Н. Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах / Под ред. В.Н.Вагина, Д.А. Поспелова. – М.: Физматгиз, 2004. – 704 с.
8. Груздев Н.М. Средства и методы решения навигационных задач кораблевождения (Навигационная безопасность плавания) / Н.М. Груздев. – СПб.: ВСОК ВМФ, 2002. – 357 с.
9. Дмитриев В.И. Навигация и лоция / В.И. Дмитриев, В.Л. Григорян, В.А. Катенин; под ред. В.И.Дмитриева. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 471с.
10. Филимонов А.Б. Планирование операций в задачах пространственного поиска объектов / А.Б. Филимонов, Н.Б. Филимонов, В. Ю. Тихонов // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2017. – No2 (187). – 185–197.
11. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года с поправками САР-79. (Текст на русском и английском языках). – СПб.: ЦНИИМФ, 2005. – 555 с.
12. Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию. IМО. – Лондон: Т. I. – 150 с. Т. II. 2013. – 522 с.
13. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года СОЛАС (текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками). Текст на русском и английском языках. – СПб.: ЦНИИМФ, 2010. – 992 c.
14. Про відновлення єдиної системи пошуку та рятування на морі: постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 No 158. – К., 2016.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Daki O. Інформаційно-аналітичні моделі пошуково-рятувальних операцій в прибережній акваторії / O. Daki, N. Urum, V. Fedunov, O. Bajak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 107-111. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.107.