МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БОЙОВОЇ ЖИВУЧОСТІ БРОНЬОВАНИХ КОЛІСНИХ МАШИН ПРИ ВИКОНАННІ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

  • Serhii Kudimov
  • Volodymyr Tabunenko
Ключові слова: броньовані колісні машини, бойові властивості, бойова живучість, надійність, показник бойової живучості, коефіцієнт збереженості

Анотація

В статті запропонована методика визначення рівня бойової живучості броньованих колісних машин при виконанні завдань за призначенням. Сутність запропонованої методики полягає в тому, щоб використовуючи отриману математичну модель оцінювання рівня бойової живучості броньованих колісних машин, керуючись розробленим алгоритмом, отримувати для різних зразків броньованих колісних машин значення коефіцієнта збереженості машин, як показника бойової живучості броньованих колісних машин. Методика визначення рівня бойової живучості броньованих колісних машин дозволяє визначити вплив на показник бойової живучості машин різних факторів та намітити шляхи забезпечення заданих вимог до розробки перспективних зразків броньованих автомобілів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Тимошенко Р.І. Оновлення парку озброєння та військової техніки – шлях до боєздатності Збройних Сил України/ Р. І. Тимошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. – 2016. – No4. – С. 6–11.
2. Чепков І.Б. Загальні тенденції розвитку озброєння та військової техніки / І. Б. Чепков, П. І. Нор // Озброєння та військова техніка. – 2014. – No1. – С. 4–13.
3. Попов Б.И. Эволюция транспортного обеспечения в армии / Б.И. Попов // Гуманитарный вестник. – 2014. – No 4 (31). - С.129–137.
4. Демидов Б.А. Системно-концептуальные основы деятельности в военно-технической области / Б.А. Демидов, А.Ф. Величко, И.В. Волощук: Кн. 1. Концептуальные основы и элементы национальной безопасности / под ред. Б.А. Демидова. – Киев, 2004. – 736 с.
5. Бонин Л.С. Боевые свойства и эффективность вооружения и военной техники/ В.А Дидусев, С.В Дмитриев // Военная мысль – 2005. – No 1. – С. 65-68.
6. Демьянчук Б.О. Основи технічного забезпечення. Обгрунтування рішень / Б.О. Демянчук, О.В. Малишкін/ – Одеса: МО України, - 2014.- 208 с.
7. Хитрик В. Система озброєнь Сухопутних військ / В. Хитрик, Л. Ленський // Військо України. –1996. – No 5- 6. – С. 18-21.
8. Барятинский М. Какая БМП нам нужна? / М. Барятинский // Военно-промышленный курьер. – 2012. – No 15(432). – С. 7.
9. Защита танков / [В.А. Григорян, Е.Г. Юдин, И.И. Терехин и др.]; под ред. В.А. Григоряна. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 327 с.
10. Сергеев В. Еще раз о концепции современной БМП / В. Сергеев // Техника и вооружение. – 2004. – No 1. – С. 8-17.
11. Пастернак Г. Развитие БМП в 1970-1980 гг. / Г.Пастернак // Техника и вооружение. – 2009. – No 1. – С. 23-34.
12. Jürgen Uchtmann. Neue Gepanzerte Plattform für die Panzergrenadiertruppe Konzeptionelle Forderungen / Soldat und Technik. – 2000. – Nr 5. – S. 291-296.
13. Крижний А.В. Особливості застосування бойових машин легкої категорії ваги в сучасних збройних конфліктах / А.В. Крижний, В.М. Зіркевич// Наука і оборона. – К.:МОУ, 2005. –No3. – С.45-47.
14. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.
15. Ковтун А.В. Основи надійності автомобільної техніки.-Харків: АВВ, - 2013.-145 с.
16. Табуненко В.О., Марценяк О.П. Метод визначення ефективності використання автомобільної техніки підрозділами НГУ при патрулюванні в умовах воєнного стану. –Харків: ХНУПС, Системи озброєння і військова техніка, 1(57) 2019. – С.135–139. (DOI: 10.30748/soivt.2019/57.19)
17. Растопшин М. Неудовлетворительная эффективность советского наследства / М. Растопшин // Независимое военное обозрение. – 2010. – No 1. – С. 8-9.
18. Смирнов А. А. Научный симпозиум, посвященный проектированию полноприводных колесных машин //Вестник Московского государственного технического университета им. НЭ Баумана. Серия «Машиностроение». – 2005. – No. 3.
19. Подригало, М.А. Забезпечення стійкості повнопривідних автомобілів проти заносу на дорозі з низьким коефіцієнтом зчеплення коліс з дорогою./ М.А. Подригало, Р.О. Кайдалов, О.В. Літвінов, С.А. Кудімов //Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенко. – 2019. – Вип. 198 – С.137 – 148.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Kudimov Serhii Методика визначення рівня бойової живучості броньованих колісних машин при виконанні підрозділами національної гвардії україни завдань за призначенням / Serhii Kudimov, Volodymyr Tabunenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 34-38. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.034.
Розділ
Управління в складних системах