МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ СЕРЕДОВИЩА

  • Volodymyr Kononov
  • Helen Kononova
  • Volodymyr Oleksiuk
Ключові слова: вологість, вологовміст, точка роси, гігрометр

Анотація

Предметом статті є основні методи та принципи побудови засобів вимірювання вологості при контролі параметрів навколишнього середовища. Метою статті є визначення доцільності використання того чи іншого методу вимірювання вологості у різних умовах експлуатації техніки. Задача, що вирішується, – обґрунтування методів та принципів вимірювання вологості середовища різними методами та способами, що застосовуються у різних галузях промисловості. Висновки: з усіх запропонованих методів найбільш розповсюдженими методами вимірювання вологості є конденсаційний гігрометр, що використовується у газовій та нафтовій промисловості, ємнісний та резистивний методи, які вимірюють вологу у рідинах та сипучих матеріалах, кулонометричний метод дозволяє вимірювати вологу при низьких значеннях, а також психрометри, які є найбільш розповсюдженими завдяки своїй стабільності при не високій вартості.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кузнецов В. А. Вимірювання в електроніці. К. : Енергоатом, 2018.
2. Коряків В .І. Прилади в системах контролю вологості твердих речовин і їх метрологічні характеристики. / В. І. Коряків, А. С. Запорожець. – К. : Десна, 2012.
3. Іванченко Ю. А. Чим вимірюється вологість? / Ю. А. Іванченко, А. А. Федоров. – К. : Промінь.
4. Богачук В. В. Методи та засоби вимірювального контролю вологості матеріалів. / В. В. Богачук. — В. : Лебідь, 2008.
5. Лесотехническая академия "Технопарк ЛТА". Измерение влажности древесины приборами GANN. – СПБ, 2002.
6. Почтаренко Л.Д., Науменко А.М. Дослідження методів вимірюваня вологості газів та метрологічне забезпечення гігрометрії // Системи озброєння і військова техніка.-2010.-No 2 (22).- С. 213-214.
7. Фрайден Дж. Современные датчики. Справ. Пер. з англ. Техносфера, Москва, 2005, 590 с.
8. Мельников В. И., Лабутин С. А., Шаронов Д. А. Анализ ультразвуковых импульсных методов измерений влажности нефти // Датчики и системы. - 2006. - No 1.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Kononov Volodymyr Методи та принципи побудови засобів вимірювання вологості середовища / Volodymyr Kononov, Helen Kononova, Volodymyr Oleksiuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 31-33. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.031.
Розділ
Управління в складних системах