ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУР

  • Ihor Butko
Ключові слова: інформаційна технологія, декомпозиція підроцесу, геопросторова інформаційна структура, геопросторова інформація, прийняття управлінських рішень

Анотація

Предметом вивчення в статті є інформаційна технологія обробки використання геопросторових інформаційних структур. Метою є удосконалення інформаційної технології обробки використання геопросторових інформаційних структур. Використовуваними методами є: методи теорії імовірності, математичної статистики, методи оптимізації, математичного моделювання та цифрової обробки зображень, аналітичні та емпіричні методи порівняльного дослідження. Отримані такі результати. В IDEF0-нотації описані етапи основного процесу прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації. Наведена декомпозиція основного процесу прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації, декомпозиція підпроцесу проведення тематичної інтерпретації видових зображень інформації, декомпозиція підпроцесу оцінювання апріорних імовірностей, декомпозиція підпроцесу прогнозування апріорних імовірностей та декомпозиція підпроцесу вибору оптимального рішення. Висновки. Удосконалено інформаційну технологію використання геопросторових інформаційних структур, яка, на відміну від відомих, базується на розроблених моделях формування видових зображень, тематичної інтерпретації видових зображень, прогнозування геопросторових даних та прийняття управлінських рішень і методах семантичної сегментації видових зображень та прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації, що дозволяє формалізувати та автоматизувати процеси аналізу геопросторових даних, задовільнити зростаючі вимоги до систем обробки геопросторової інформації в умовах ризику та невизначеності та дозволяє приймати на їх основі обґрунтовані управлінські рішення.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Худов В. Г. Інформаційна технологія тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження з використанням методології системного моделювання IDEF0 / В. Г. Худов // Сучасні інформаційні системи [Advanced Information Systems]. – 2018. – Vol. 2. – No 4. – P. 64–69.
2. Карпінський Ю. Геоінформаційні технології: нові парадигми і нові ризики топографо-геодезичної та картографічної діяльності / Ю. Карпінський, А. Лященко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Вип. ІІ (22). — 2011. — С. 43-48.
3. Буткo I. М. Використання даних геопросторового моніторингу для прийняття управлінських рішень / І. М. Бутко // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of intern. scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Pri- orities of Economics. Societal Challenges, Аpril, 03-08, 2017 : thesis of reports. — Chernihiv, 2017. — Р. 87–89.
4. Радейко Р. І. Теоретико-правові аспекти вирішення проблеми формалізації права / Р. І. Радейко // Право і суспільство. – 2013. – Вип. 6(2). – С. 42–46.
5. Бутко І.М. Використання інформації дистанційного зондування в інтересах реінтеграції тимчасово окупованих територій Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2020 року). К.: ДУІТ. 2020. – С. 111-113.
6. Butko I. The use of geospatial information by public authorities to support the decision making of management / I. Butko // Advanced Information Systems. —2021. —No 5(1). — P. 39–44.
7. Бутко І. М. Розробка методу підтримки прийняття рішення при реінтеграції тимчасово окупованих територій з використанням інформації систем дистанційного зондування Землі / І. М. Бутко, Г. В. Худов // Новітні технології – для захисту повітряного простору : 17 міжнар. наук. конф., 15-16 квіт. 2021 р. : тези допов. — Харків, 2021. — С. 575.
8. Бутко І. М. Формалізація технології використання геопросторових структур в системах обробки геопросторової інформації / І. М. Бутко // Системи управління, навігації та зв'язку. — No 1(63). — 2021. — C. 17–22.
9. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки рішень: навчальний посібник / С. О. Суботін. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 341 с.
10. Олизаренко С. А. Методика формирования платформы для моделирования глубокого обучения в интересах разработки систем автоматизированного дешифрирования аэроснимков / С. А. Олизаренко, О. Ю. Лавров, В. А. Капранов // Системи обробки інформації. — 2016. — No 9 (146). — С. 41–43.
11. Дэвид М. А. Методология структурного анализа и проектирования SADT / М. А. Дэвид, М. Г. Клемент. – М.: Мир, 1993. – 240 с.
12. Лістровий С. В. Теорія автоматичного керування, штучний інтелект і автоматизація процесу прийняття рішення : навчальний посібник / С. В. Лістровий, М. А. Мірошник, Л. А. Клименко. — Харків: УкрДУЗТ, 2019. — 120 с.
13. Лубко Д. В. Методи та системи штучного інтелекту : навч. посіб. / Д. В.Лубко, С. В. Шаров. — Мелітополь, 2019. — 264 с.
14. Маценко В. Г. Математичне моделювання: навчальний посібник / В. Г. Маценко. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. — 519 c.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Butko Ihor Інформаційна технологія використання геопросторових інформаційних структур / Ihor Butko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 4-10. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.004.