СИНТЕЗ КОМБІНОВАНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО ВИРІШАЛЬНОГО ПРАВИЛА В МЕДИЧНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

  • Anatoly Povoroznyuk
  • Oksana Povoroznyuk
  • Khaled Shekhna
Ключові слова: медична діагностика, вирішальне правило, метод порівняння з прототипом, симптомокомплекс, експертна інформація, система підтримки прийняття рішень

Анотація

Робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі побудови системи підтримки прийняття рішень на основі реалізації розробленої моделі діагностичного вирішального правила засобами сучасних інформаційних технологій, використання яких дозволило забезпечити працездатність розробленої системи на різних апаратних платформах під управлінням різних операційних систем. На основі аналізу методів, які використовуються для побудови вирішальних правил в системах підтримки прийняття рішень, запропоновані складові комбінованого вирішального правила, що виражають два підходи до формулювання діагностичного висновку: об'єктивна, яка заснована на аналізі навчальної вибірки, і суб'єктивна, яка заснована на експертній інформації про структуру симптомокомплексів. Мета дослідження – синтез комбінованого вирішального правила на основі методу порівняння з прототипом, яке б дозволило врахувати як об’єктивну, так і суб’єктивну складову процесу постановки діагнозу. Результати. В роботі розроблена математична модель комбінованого діагностичного вирішального правила і обґрунтовано вибір його складових. В якості об'єктивної складової вибрано метод порівняння з прототипом, в якому діагностуємі стани представляються їхніми прототипами в просторі ознак. Формалізована експертна інформація про структуру симптомокомплексів шляхом представлення симптом окомплексів захворювань числовими інтервалами лінгвістичних змінних. Розглянуті варіанти врахування експертних оцінок щодо структури симптомокомплексів при обчисленні координат прототипів класів. Сформульовані вимоги до функціональних можливостей системи, визначено засоби проектування, основну платформу розробки (Java), систему управління базою даних (MySQL). Виконано проектування системи підтримки прийняття рішень та комплексна перевірка розробленої системи на реальних медичних даних, яка підтвердила ефективність роботи системи

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Поворознюк А. И. Системы поддержки принятия решений в медицинской диагностике. Синтез структурированных моделей и решающих правил. Saarbrücken Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. 314 с.
2. Аврунін О.Г. Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики: монографія / О.Г. Аврунін, Є.В. Бодянський, М.В. Калашник, В.В. Семенець, В.О. Філатов. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 236 с.
3. Тимчик С.В., Класифікація медичних інформаційних систем і технологій за інтегральним сукупним критерієм / С.В. Тимчик, С.М. Злепко, С.В. Костішин // Системи обробки інформації – 2016 – 3 (140) – C. 194-198.
4. Yang Y. T., Iqbal U., Horn-Yu Ching J. ect. “Trends in the growth of literature of telemedicine: A bibliometric analysis”. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2015; Vol. 122 (3): 471–479. DOI: 10.1016/j.cmpb.2015.09.008
5. Весненко A.И., Попов А.А., Проненко M.И. Топо-типология структуры розвернутого клинического диагноза в современных медицинских информационных системах и технологиях. Кибернетика и системный анализ. 2002. No 6. С. 143-154.
6. Кобринский Б.А. Системы поддержки принятия решений в здравоохранении и обучении / Б.А. Кобринский // Врач и информационные технологии, 2010, 2: 39–45.
7. Zhukovskaya O.A., Fainzilberg L.S. “Bayesian Strategy for Group Decision Making and its Interval Generalization”. Journal of Automation and Information Sciences. 2019; Vol. 51, Issue 1: 1-14. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i1.10
8. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика / В.А. Дюк – СПб.: Братство, 1994.– 364 с.
9. Innocent P.R., John R.I., Garibaldi J.M. “Fuzzy Methods for Medical Diagnosis”. Applied Artificial Intelligence. 2004;Vol.19, Issue 1: 69-98. DOI: 10.1080/08839510590887414
10. Das S., Sanyal M.K. “Machine intelligent diagnostic system (MIDs): an instance of medical diagnosis of tuberculosis”. Neural Comput & Applic. 2020; Vol. 32: 15585–15595. https://doi.org/10.1007/s00521-020-04894-8
11. Шлезингерг М., Главач В. Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию. К.: Наук. думка, 2004. 545 с.
12. Бородулин В.И. Тополянский А.В. Справочник практического врача в 2-х книгах. Книга 1 М.: Оникс; Мир и Образование, 2007. — 752 с.
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Povoroznyuk Anatoly Синтез комбінованого діагностичного вирішального правила в медичних системах підтримки прийняття рішень / Anatoly Povoroznyuk, Oksana Povoroznyuk, Khaled Shekhna // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (63). – С. 103-106. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.1.103.
Розділ
Інформаційні технології